ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (11,350)
        สื่อ (799)
        สมาชิก (2,854)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
   ประชาสัมพันธ์
       แผ่นพับประชาสัมพันธ์ห้องส... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (102)
       ลิงค์
           ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ... (5)
           แนะนำหนังสือออนไลน์ หรือ E-B... (1)
           หลักสูตร Digital Literacy (1)
           https://www.facebook.com/lib...
       ข้อมูลบริการ (3)
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (4)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 7,525
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
     
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
สร้อยสะบันงา

ย้อนคำสอนบรรพบุรุษไม่เชื่...

สร้อยนาคี

ให้ร้านหนังสือนำทางรัก

365 เทพนิยายอมตะ


ถ้านอนไม่หลับไปนับดาวกันไ...


สร้างครอบครัว 2 ภาษาสอนลู...


202อมตะนิทาอีสรปเล่าให้ลู...


220 สูตรน้ำผักผลไม้ เปลี่...


เลห์รักสัจจา

  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ไตรลักษณ์ปรากฏอคติย่อมหดหายไป-          อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป-  
        การดำรงจิตไว้อย่างถูกต้อง การตั้งจิตไว้ถูก...          วิธีทำสมาธิเบื้องต้น-  
        สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้-          ธรรมะทำไมกัน-  
        พึ่งตน - พึ่งธรรม-          พระทำวัตรเย็น-  
        มหัศจรรย์นิทานกริมม์-          สโนว์ไวท์กับคนแคระใจดี-  
  ประชาสัมพันธ์
      /
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามร้อยยอด หมู่ที่ 8 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Loading...