ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (5,709)
        สื่อ (1,306)
        สมาชิก (633)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   บ้านหนังสือชุมชน
       ตำบลลำภี (1)
       ตำบลลำแก่น (1)
       ตำบลทุ่งมะพร้าว (1)
       ตำบลท้ายเหมือง (1)
       ตำบลนาเตย (1)
       ตำบลบางทอง (1)
   รางวัล/เชิดชูเกียรติ
       2562 (2)
       2561 (1)
   หนังสือออนไลน์
       ONIE E-Library (1)
       E-BOOK (1)
       BOOK ONLINE (1)
   ข้อมูลพื้นฐาน
       บุคลากรห้องสมุด (1)
       นโยบายและวิสัยทัศน์ (1)
       ที่ตั้ง (1)
       ข้อมูลทั่วไป (1)
   อำเภอท้ายเหมือง
       ประวัติความเป็นมา (1)
       ที่ตั้ง อาณาเขต การปกครอง (1)
       เทศกาลสำคัญ (1)
       สถานที่ท่องเที่ยว (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (4)
       กิจกรรมห้องสมุด (77)
       ลิงค์
           แหล่งเรียนรู้/คลังปัญญา (4)
           นิตยสารออนไลน์ (3)
           หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (13)
           Digital Literacy (1)
           หนังสือออนไลน์ (1)
           การใช้ห้องสมุด (1)
           การค้นหาหนังสือและมารยาทในกา... (1)
           อ่านหนังสือและสื่ออิเล็กทรอน... (1)
           สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง... (1)
       ข้อมูลบริการ (12)
       องค์ความรู้
           สุขภาวะ (3)
           ผู้สูงอายุ (1)
           OOCC (1)
           โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่... (2)
           ไทยนิยม ยั่งยืน (2)
           อาเซียนศึกษา (7)
       แบบฟอร์มสำรวจ (7)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 10,592
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการอ่าน

วันรักการอ่านประจำปี 2564

โครงการ "ชวนอ่านสร้างสุข สนุกเรียนรู้" สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
พรหมลิขิต

บุพเพสันนิวาส

ดาวเกี้ยวเดือน

อัษมา

นิทาน ชาวนาผู้มีวาทศิลป์


เป็นมะเร็งแล้วไงต่อ


จะเล่าให้คุณฟัง


100 เคล็ดลับยกระดับความสำ...


ผมปัญญาอ่อน


ศูนย์บรรเทาท้อ

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        สังรักบงการใจ          คุณธรรม จริยธรรม สามัคคีธรรม ตามแนวทางพระพุทธ...  
        กลเสน่หา          หลุมพรางรักซีอีโอร้อยเล่ห์  
        เสน่หา สัญญาแค้น เล่ม 2          สัมผัสรัตติกาล  
        ลมซ่อนรัก          ฟ้าล้อมทราย  
        เสน่หา สัญญาแค้น เล่ม 1          ตะวันเร้นรัก  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        สวยซามูไร          ลิซ่า 13, 35 (12 กันยายน 2555)  
        มือปราบโคตรอันตราย          ชีวจิต 16,367 (16 มกราคม 2557)  
        Fantastic Mr.Fox          ลิซ่า 16, 20 (วันที่ 30 กันยายน 2558)  
        แม่ไก่แสนขยัน C.2          นกยูงผู้เสียสละ : นิทานพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ...  
        ชีวจิต 14, 330 (1 กรกฎาคม 2555)          รักสุดท้ายป้ายหน้า  
  หนังสือออนไลน์
      ONIE E-Library / เว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กศน.
      E-BOOK / E-BOOK
      BOOK ONLINE / หนังสือออนไลน์
  รางวัล/เชิดชูเกียรติ
      2562 / บรรณารักษ์ดีเด่น ประจำปี 2562
      2562 / รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคใต้ การประกวดเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน
  บ้านหนังสือชุมชน
      ตำบลบางทอง / ข้อมูลบ้านหนังสือชุมชน
      ตำบลนาเตย / ข้อมูลบ้านหนังสือชุมชน
      ตำบลท้ายเหมือง / ข้อมูลบ้านหนังสือชุมชน
      ตำบลทุ่งมะพร้าว / ข้อมูลบ้านหนังสือชุมชน
      ตำบลลำแก่น / ข้อมูลบ้านหนังสือชุมชน
      ตำบลลำภี / ข้อมูลบ้านหนังสือชุมชน
     Learning Resources Linkage System  |     ห้องสมุดประชาชนอำเภอท้ายเหมือง ถนนเพชรเกษม ม.4 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โทร&แฟกซ์ 0 7657 1124  
Loading...