ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (22,738)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (22)
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   รู้จักห้องสมุด
       ประวัติความเป็นมา (1)
       ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ (1)
       ทำเนียบบุคลากร (1)
       การสมัครสมาชิก (1)
       พื้นที่ให้บริการ (1)
       ที่ตั้ง/แผนที่ (1)
   นโยบาย กศน.
       กศน. wow wow (6)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (35)
       ลิงค์
           แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้... (1)
           หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (8)
       ข้อมูลบริการ (2)
       องค์ความรู้
           แผ่นพับความรู้ (3)
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 723
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณพชีวิตผู้สูงอายุ

บ้านหนังสือชุมชนตำบลคลองเคียน

การจัดทำสื่อองค์ความรู้ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
สายลับจับไมค์สืบ

เสียงอะไร

ต่อยอดความคิด

WHITE DEATH

ลออจันทร์


ผมจะทำให้คุณชอบเปลื้องผ้า


เคียงรัก ข้างหัวใจ


รอรัก


แนบใจไว้เคียงเธอ 1


คะนึงรัก

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เกมส์รักเล่ห์เสน่หา          เสน่ดาหลา  
        แต้มรัก          แผนรัก ไพลิน ทะเลทราย  
        สายลมของหัวใจ          เกมส์รัก ลวงเสน่ห์  
        พระพายทายรัก          ภูผาดาว  
        วังแตก          ทัณฑ์ร้าย (สั่ง)ให้รัก  
  นโยบาย กศน.
      กศน. wow wow / 1.Good Teacher
      กศน. wow wow / 2.Good Place
      กศน. wow wow / 3.Good Activities
      กศน. wow wow / 4.Good Partnership
      กศน. wow wow / 5.Good Innovation
      กศน. wow wow / 6.Good Learning
  รู้จักห้องสมุด
      ที่ตั้ง/แผนที่ / ที่ตั้ง แผนผังห้องสมุดประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่ง
      การสมัครสมาชิก / สมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่ง
      ประวัติความเป็นมา / ประวัติความเป็นมา
      ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ / วิสัยทัศน์ พันธกิจ
      ทำเนียบบุคลากร / บุคลากรห้องสมุดประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่ง
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...