ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (3,809)
        สื่อ (4,207)
        สมาชิก (2,149)
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (101)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ (46)
       องค์ความรู้
           E-book online (6)
           เกตรชวนรู้ (2)
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,685
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาทางกาย จิต และสมอง ของผู้สูงอายุ

วันที่ 15 สิงหคม 2563 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาทางกาย จิต และสมอง ของผู้สูงอายุ

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 "ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุหลัก 6 ประการทางกาย"

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
อุ่นไอในใจเธอ

ฮูหยินของข้า โปรดวางมีดทำ...

ฮูหยินของข้า โปรดวางมีดทำ...

เรียกข้าว่าเครื่องบรรณากา...

เรียกข้าว่าเครื่องบรรณากา...


ฝากหัวใจเล่ม 1


ฝากหัวใจเล่ม 3


ฝากหัวใจเล่ม 2


ฝากหัวใจเล่ม 4


กลับมาเกิดใหม่เป็นซูเปอร์...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        หีบวิเศษ          ปาล์มน้ำมัน  
        เพชรพระอุมา เล่มที่ 20ป่าโลกล้านปี เล่ม 4          แม่ของพุทธทาส  
        สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 13โดยพระราชประส...          Guardian Angle เชฟรักมัดใจนายแบบสุดฮอต  
        แค่เอื้อม          ทวงรักจากพรหม  
        เพชรพระอุมา เล่มที่ 30ไอ้งาดำ เล่ม 2          เชอร์ล็อก โฮล์มส์ ยอดนักสืบอัจฉริยะ 1  
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอคุระบุรี
Loading...