ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (15,134)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (1,980)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (109)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   เกี่ยวกับห้องสมุด
       ผู้บริหารสถานศึกษา (1)
       บุคลากรห้องสมุด (2)
       งานบริการห้องสมุด (4)
       วิสัยทัศน์ พันธกิจ (1)
       ประวัติห้องสมุด (1)
   บ้านหนังสือชุมชน
       บ้านหนังสือชุมชนตำบลพรุใน (1)
       บ้านหนังสือชุมชนตำบลเกาะย... (1)
       บ้านหนังสือชุมชนตำบลเกาะย... (1)
   คลิปวิดีโอกิจกรรมห้องสมุดประ...
       กิจกรรมรณรงค์สร้างการรับร... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคล... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเ... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเ... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคล... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคล... (1)
       กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้... (1)
       กิจกรรมประดิษฐ์สื่อการอ่า... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเ... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (47)
       ลิงค์
           โทรทัศน์ออนไลน์ (6)
           หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (5)
           สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา (1)
           กศน.อำเภอเกาะยาว (6)
           รายงานกิจกรรมห้องสมุด (1)
           ห้องสมุดออนไลน์ (44)
       ข้อมูลบริการ (7)
       องค์ความรู้
           23 หลักการทรงงาน (1)
           จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (1)
           ประวัติศาสตร์ชาติไทย (1)
           พระราชประวัติรัชกาลที่ ๑ -๙ ... (2)
           ค่านิยมหลัก 12 ประการ (1)
           ไวรัสโคโรน่า (1)
           โรคที่มากับหน้าร้อน (1)
           โรคไข้เลือดออก (1)
           สุขภาวะสำหรับผู้สูอายุ (1)
           วันสำคัญของไทย (6)
           อาเซียน (11)
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,054
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการรณรงค์สร้างการรับรู้ เกาะยาวปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัยตำบลพรุใน 31/01/2563

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
แก่ช้าลงแน่ แค่ปล่อยให้ท้...

วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง...

สร้างชีวิตมหัศจรรย์ด้วยน้...

ใช้ปุ๋ยดี เลือกดินถูก ปลู...

ทฤษฎีเกม : ความรู้ฉบับพกพ...


ฝึกสมองลูก 5 ปี ได้ดีตลอด...


วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง...


วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง...


อาณาจักรผักพื้นถิ่น


ปลูกผักกินเอง ขายเองตลอดป...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        อรุณสวัสดิ์ทุ่งหญ้า          พับหลอดแสนสวย  
        สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ ต้นฉบับบทภาพยนตร...          เสกสวย อินเทรนด์Celeb Style  
        จับสัญญาณฆ่า          เรื่องเล่าจากหุบเขามูนิน  
        เจ้าญิงคาลินดา          30 คำกริยา พาไปรู้ศัพท์ 300 คำ  
        ร้อยป่า เล่ม12          เงาเคหาสน์  
  คลิปวิดีโอกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะยาว
      กิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ เกาะยาวปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 / กิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ เกาะยาวปลอภัย ห่างไกล COVID-19
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด 28/02/2563
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย 31/01/63 / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
      กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการประดิษฐ์บัตรอวยพรด้วย Smartphone / กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์บัตรอวยพรด้วย Smartphone
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ณ งานหน่วยแพทย์อาสา โรงเรียนอ่าวกะพ้อ / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ณ งานหน่วยแพทย์อาสา โรงเรียนอ่าวกะพ้อ
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย
      กิจกรรมประดิษฐ์สื่อการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนตำบลพรุใน / กิจกรรมประดิษฐ์สื่อการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนตำบลพรุใน
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย 23/01/63 / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย 23/01/63
      กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานห้องเรียนออนไลน์ / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานห้องเรียนออนไลน์
  เกี่ยวกับห้องสมุด
      บุคลากรห้องสมุด / บุคลากรห้องสมุด
      บุคลากรห้องสมุด / บุคลากรห้องสมุด
     Learning Resources Linkage System  |   ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160  Facebook : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะยาว
Loading...