ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (15,304)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (2,018)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   เกี่ยวกับห้องสมุด
       บุคลากรห้องสมุด (1)
       งานบริการห้องสมุด (4)
       วิสัยทัศน์ พันธกิจ (1)
       ประวัติห้องสมุด (1)
   บ้านหนังสือชุมชน
       บ้านหนังสือชุมชนตำบลพรุใน (1)
       บ้านหนังสือชุมชนตำบลเกาะย... (1)
       บ้านหนังสือชุมชนตำบลเกาะย... (1)
   คลิปวิดีโอกิจกรรมห้องสมุดประ...
       กิจกรรมรณรงค์สร้างการรับร... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคล... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเ... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเ... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคล... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคล... (1)
       กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้... (1)
       กิจกรรมประดิษฐ์สื่อการอ่า... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเ... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (104)
       ลิงค์
           9 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (9)
           โทรทัศน์ออนไลน์ (6)
           หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (5)
           สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา (1)
           กศน.อำเภอเกาะยาว (6)
           รายงานกิจกรรมห้องสมุด (1)
           ห้องสมุดออนไลน์ (97)
           ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ (3)
       ข้อมูลบริการ (10)
       องค์ความรู้
           23 หลักการทรงงาน (1)
           จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (1)
           ประวัติศาสตร์ชาติไทย (1)
           พระราชประวัติรัชกาลที่ ๑ -๙ ... (2)
           ค่านิยมหลัก 12 ประการ (1)
           ไวรัสโคโรน่า (1)
           สุขภาวะสำหรับผู้สูอายุ (1)
           สุขภาพ (6)
           วิทยาศาสตร์ (1)
           เทคโนโลยี (1)
           วันสำคัญของไทย (16)
           อาเซียน (11)
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,822
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลเกาะยาวใหญ๋

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมบรรณารักษ์อาสา

กิจกรรมหมุนเวียนสื่อให้กับบ้านหนังสือชุมชน ณ ตำบลเกาะยาวใหญ่

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
หวงรักประกาศิตลับ

แผนร้ายลิขิตรัก

ซ่อนร้่ายที่ปลายรัก

เอื้อมรักพรางใจ

ฝากรักไว้กับสายลม


หนูเป็นพลเมืองโลก


ฤดูกาลของไทย


วันสำคัญของไทย


ของใช้ใกล้ตัวหนู


ล่ารหัสมรณะ

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        อรุณสวัสดิ์ทุ่งหญ้า          ความลับใต้ทะเลสาบ  
        ผู้พิทักษ์ต้นการบูร          อวตาร  
        ใครฆ่าเธอ          ไม่ใช่ครั้งแรกที่เสียใจ และไม่ใช่ครั้งสุดท้าย...  
        ครอบครัวตึ๋งหนืด ล.๐๒ ตอน หนทางสู่ความรวย          คุณสามีที่รัก  
        เทพบุตรในเงามาร          ครอบครัวตึ๋งหนืด ล.๐๓ ตอน เส้นทางเศรษฐี  
  เกี่ยวกับห้องสมุด
      บุคลากรห้องสมุด / บุคลากรห้องสมุด
  คลิปวิดีโอกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะยาว
      กิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ เกาะยาวปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 / กิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ เกาะยาวปลอดภัย ห่างไกล COVID-19
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด 28/02/2563
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย 31/01/63 / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย 23/01/63 / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย 23/01/63
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
      กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการประดิษฐ์บัตรอวยพรด้วย Smartphone / กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์บัตรอวยพรด้วย Smartphone
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ณ งานหน่วยแพทย์อาสา โรงเรียนอ่าวกะพ้อ / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ณ งานหน่วยแพทย์อาสา โรงเรียนอ่าวกะพ้อ
      กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานห้องเรียนออนไลน์ / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานห้องเรียนออนไลน์
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย
      กิจกรรมประดิษฐ์สื่อการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนตำบลพรุใน / กิจกรรมประดิษฐ์สื่อการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนตำบลพรุใน
     Learning Resources Linkage System  |   ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160  Facebook : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะยาว
Loading...