ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (15,134)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (1,980)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   เกี่ยวกับห้องสมุด
       บุคลากรห้องสมุด (1)
       งานบริการห้องสมุด (4)
       วิสัยทัศน์ พันธกิจ (1)
       ประวัติห้องสมุด (1)
   บ้านหนังสือชุมชน
       บ้านหนังสือชุมชนตำบลพรุใน (1)
       บ้านหนังสือชุมชนตำบลเกาะย... (1)
       บ้านหนังสือชุมชนตำบลเกาะย... (1)
   คลิปวิดีโอกิจกรรมห้องสมุดประ...
       กิจกรรมรณรงค์สร้างการรับร... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคล... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเ... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเ... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคล... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคล... (1)
       กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้... (1)
       กิจกรรมประดิษฐ์สื่อการอ่า... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเ... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (51)
       ลิงค์
           9 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (9)
           โทรทัศน์ออนไลน์ (6)
           หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (5)
           สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา (1)
           กศน.อำเภอเกาะยาว (6)
           รายงานกิจกรรมห้องสมุด (1)
           ห้องสมุดออนไลน์ (97)
           ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ (3)
       ข้อมูลบริการ (10)
       องค์ความรู้
           23 หลักการทรงงาน (1)
           จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (1)
           ประวัติศาสตร์ชาติไทย (1)
           พระราชประวัติรัชกาลที่ ๑ -๙ ... (2)
           ค่านิยมหลัก 12 ประการ (1)
           ไวรัสโคโรน่า (1)
           สุขภาวะสำหรับผู้สูอายุ (1)
           สุขภาพ (6)
           วิทยาศาสตร์ (1)
           เทคโนโลยี (1)
           วันสำคัญของไทย (16)
           อาเซียน (11)
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,446
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมอ่านสร้างผัก สู่อาณาจักรนักปลูก

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์

กิจกรรมอ่านเพลินเพลิน

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง...

ทฤษฎีเกม : ความรู้ฉบับพกพ...

วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง...

ฝึกสมองลูก 5 ปี ได้ดีตลอด...

อาณาจักรผักพื้นถิ่น


ใช้ปุ๋ยดี เลือกดินถูก ปลู...


สร้างชีวิตมหัศจรรย์ด้วยน้...


วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง...


ปลูกผักกินเอง ขายเองตลอดป...


แก่ช้าลงแน่ แค่ปล่อยให้ท้...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        อรุณสวัสดิ์ทุ่งหญ้า          สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ ต้นฉบับบทภาพยนตร...  
        เสกสวย อินเทรนด์Celeb Style          พับหลอดแสนสวย  
        เงาเคหาสน์          จับสัญญาณฆ่า  
        เรื่องเล่าจากหุบเขามูนิน          ร้อยป่า เล่ม12  
        30 คำกริยา พาไปรู้ศัพท์ 300 คำ          เจ้าญิงคาลินดา  
  เกี่ยวกับห้องสมุด
      บุคลากรห้องสมุด / บุคลากรห้องสมุด
  คลิปวิดีโอกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะยาว
      กิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ เกาะยาวปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 / กิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ เกาะยาวปลอดภัย ห่างไกล COVID-19
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด 28/02/2563
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย 31/01/63 / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย 23/01/63 / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย 23/01/63
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
      กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการประดิษฐ์บัตรอวยพรด้วย Smartphone / กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์บัตรอวยพรด้วย Smartphone
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ณ งานหน่วยแพทย์อาสา โรงเรียนอ่าวกะพ้อ / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ณ งานหน่วยแพทย์อาสา โรงเรียนอ่าวกะพ้อ
      กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานห้องเรียนออนไลน์ / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานห้องเรียนออนไลน์
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย
      กิจกรรมประดิษฐ์สื่อการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนตำบลพรุใน / กิจกรรมประดิษฐ์สื่อการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนตำบลพรุใน
     Learning Resources Linkage System  |   ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160  Facebook : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะยาว
Loading...