ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (464)
        สื่อ (5,451)
        สมาชิก (2,037)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   บ้านหนังสือชุมชน
       ตำบลมะรุ่ย
       ตำบลบ่อแสน
       ตำบลทับปุด
   ข้อมูลพื้นฐาน
       ข้อมูลทั่วไป (1)
       ที่ตั้ง (1)
       วิสัยทัศน์ (1)
       บุคลากร (1)
   อำเภอทับปุด
       ประวัติความเป็นมา
       ที่ตั้งอาณาเขต
       สถานที่ท่องเที่ยว
       ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (72)
       ลิงค์
           E-book Online
           นิตยสารออนไลน์ (3)
           ข่าวออนไลน์ (6)
           หนังสือออนไลน์ Book Online (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น
           วันครูแห่งชาติ (1)
           อาเซียนศึกษา
           ไทยนิยมยั่งยืน (1)
           ผู้สูงอายุ
           สุขภาวะ
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
      
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับปุด
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,331
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด


โครงการอบรมบรรณารักษ์อาสา


 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เพชรไร้กะรัต

ลำนำรักจักรราศรี

นางรัก

เจ้าหญิงแสนพยศ

บัลลังก์เสน่หา ตราบสิ้นนิ...


นอกบท


จันทราอุษาคเนย์


ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย


มั่นคงเงินทอง


พืชผักสวนครัว

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เพลิงรักนางมาร          กามเทพสื่อรัก  
        ทวิภพ พิศวาส          วิมานเมฆา  
        บนถ้ำลับบนดวงจันทร์          สาปรักศรีจันทรา  
        สัญญาแห่งรัก          พิศวาสร้าย ล่ามหัวใจ  
        พลิกรัก วันพักใจ          นางสาวพราวเสน่ห์  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        คณิตศาตร์ 5 ลำดับและอนุกรม ต1          จงอางสายฟ้า 14  
        ตามใจแม่ เรื่องรามเกียรติ์ชุดที่ 2          กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 (ต.4)  
        สารคดีลูกรัก          เที่ยวเมืองไทย 7  
        คณิตศาสตร์ 23 ตรีโกณมิติ ต. 1          ปิโตรเลียม ตอนที่1 แผ่นที่13 ชุดที่2  
        ไม่ลองไม่รู้ เพาะพันธุ์ปลา          อาณาจักรสัตว์โลก  
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับปุด Thapput District Public library โทรศัพท์ 076-599125  facebook: ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับปุด
Loading...