ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (436)
        สื่อ (5,451)
        สมาชิก (2,015)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   บ้านหนังสือชุมชน
       ตำบลมะรุ่ย
       ตำบลบ่อแสน
       ตำบลทับปุด
   ข้อมูลพื้นฐาน
       ข้อมูลทั่วไป (1)
       ที่ตั้ง (1)
       วิสัยทัศน์ (1)
       บุคลากร (1)
   อำเภอทับปุด
       ประวัติความเป็นมา
       ที่ตั้งอาณาเขต
       สถานที่ท่องเที่ยว
       ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (66)
       ลิงค์
           E-book Online
           นิตยสารออนไลน์ (3)
           ข่าวออนไลน์ (6)
           หนังสือออนไลน์ Book Online (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น
           วันครูแห่งชาติ (1)
           อาเซียนศึกษา
           ไทยนิยมยั่งยืน (1)
           ผู้สูงอายุ
           สุขภาวะ
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
      
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับปุด
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,257
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมตอบคำถามออนไลน์

กิจกรรมสืบค้นหาความรู้

กิจกรรมเด็กกศน.ทัวร์ห้องสมุด

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เพลิงแห่งรัก

บัลลังเลือดแผ่นดินเดือด

บัลลังเลือดแผ่นดินเดือด

บัลลังเลือดแผ่นดินเดือด

หิมาลัยสุดสายฟ้า


ปรารถนาพยาบาท


ทาสรักหัวใจทรชน


แมวสาวเจ้าเสน่ห์


ลินินเนื้อแก้ว


บ่วงเจ้าดวงดาว

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        กามเทพสื่อรัก          บนถ้ำลับบนดวงจันทร์  
        พิศวาสร้าย ล่ามหัวใจ          พลิกรัก วันพักใจ  
        นางสาวพราวเสน่ห์          แค้นรักดวงใจทราย  
        ปาฏิหารรักเหนือการเวลา          เงารักเงาปรารถนา  
        สัญญาแห่งรัก          เพลิงรักนางมาร  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ไม่ลองไม่รู้ เพาะพันธุ์ปลา          อาณาจักรสัตว์โลก  
        กฎหมายระหว่างประเทศ (ต.3)          ล่องแก่งลำน้ำมูล  
        ไม่ลองไม่รู้ โครงการหลวง          เคมี 9 เคมี  
        เบื้องหลังข่าวดัง ตอน ยานรก          คณิตศาสตร์ 11 เวกเตอร์  
        ไทยทอล์ค 3          มหัศจรรย์ใต้ทะเล  
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับปุด Thapput District Public library โทรศัพท์ 076-599125  facebook: ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับปุด
Loading...