ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (402)
        สื่อ (5,451)
        สมาชิก (1,996)
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   บ้านหนังสือชุมชน
       ตำบลมะรุ่ย
       ตำบลบ่อแสน
       ตำบลทับปุด
   ข้อมูลพื้นฐาน
       ข้อมูลทั่วไป (1)
       ที่ตั้ง (1)
       วิสัยทัศน์ (1)
       บุคลากร (1)
   อำเภอทับปุด
       ประวัติความเป็นมา
       ที่ตั้งอาณาเขต
       สถานที่ท่องเที่ยว
       ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (55)
       ลิงค์
           E-book Online
           นิตยสารออนไลน์ (3)
           ข่าวออนไลน์ (6)
           หนังสือออนไลน์ Book Online (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อาเซียนศึกษา
           ไทยนิยมยั่งยืน (1)
           ผู้สูงอายุ
           สุขภาวะ
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
      
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับปุด
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,102
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด


การจัดทำสื่อองค์ความรู้ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

กิจกรรมผักสวนบรรณ

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
คู่มือเตรียมสอบ O-NET คณิ...

คู่มือเตรียมสอบ O-NET สัง...

แนะวิธีคิด พิชิตข้อสอบ GA...

ติวเข้มภาษาอังกฤษฉบับเรีย...

คู่มือเตรียมสอบ O-NET ภาษ...


ติวเข้ม O-Net ม.6 วิชาชีว...


เทคนิค การวาดภาพบุคคลสำคั...


คู่มือเตรียมสอบ O-NET ภาษ...


คู่มือเตรียมสอบ O-NET วิท...


เสภาเรื่องขุนช้าง ขุนแผน

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        กามเทพสื่อรัก          พลิกรัก วันพักใจ  
        บนถ้ำลับบนดวงจันทร์          พิศวาสร้าย ล่ามหัวใจ  
        แค้นรักดวงใจทราย          เงารักเงาปรารถนา  
        นางสาวพราวเสน่ห์          สัญญาแห่งรัก  
        ปาฏิหารรักเหนือการเวลา          หงส์พยศ  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        Kids can speak english          พิมพ์ 2001  
        สิ่งของเครื่องใช้          คณิตศาสตร์ 9 แคลคูลัส ต. 1  
        มหัศจรรย์ใต้ทะเล          รายการสนทนา ภาษาจีน  
        กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 (ต.8)          ส่องโลกธรรมชาติ 12  
        คณิตศาสตร์ 24 ตรีโกณมิติ ต. 2          ETV ติวเข้ม  
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับปุด Thapput District Public library โทรศัพท์ 076-599125  facebook: ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับปุด
Loading...