ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (497)
        สื่อ (5,451)
        สมาชิก (2,037)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   บ้านหนังสือชุมชน
       ตำบลมะรุ่ย
       ตำบลบ่อแสน
       ตำบลทับปุด
   ข้อมูลพื้นฐาน
       ข้อมูลทั่วไป (1)
       ที่ตั้ง (1)
       วิสัยทัศน์ (1)
       บุคลากร (1)
   อำเภอทับปุด
       ประวัติความเป็นมา
       ที่ตั้งอาณาเขต
       สถานที่ท่องเที่ยว
       ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (73)
       ลิงค์
           E-book Online
           นิตยสารออนไลน์ (3)
           ข่าวออนไลน์ (6)
           หนังสือออนไลน์ Book Online (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น
           วันครูแห่งชาติ (1)
           อาเซียนศึกษา
           ไทยนิยมยั่งยืน (1)
           ผู้สูงอายุ
           สุขภาวะ
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
      
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับปุด
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,402
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุดโครงการอบรมบรรณารักษ์อาสา

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
มะพร้าว พืชสารพัดประโยชน์

พระราชพิธี12เดือน

ว่าน สมุนไพร

ยาไทย 3 ฤดู กินจามธาตุต้า...

มหัศจรรย์พลัง หยุดโรคร้าย...


ว่าน สมุนไพร


ปริศนาจัตุรสกุณา


หนี้หัวใจไฟพิศวาส


จ้าวปฐพี


ลิขิตในรอยแค้น

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        กามเทพสื่อรัก          เพลิงรักนางมาร  
        เงารักเงาปรารถนา          กรงรักกำแพงแค้น  
        ทวิภพ พิศวาส          วิมานเมฆา  
        บนถ้ำลับบนดวงจันทร์          สาปรักศรีจันทรา  
        สัญญาแห่งรัก          พิศวาสร้าย ล่ามหัวใจ  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        คณิตศาสตร์ 8 สถิติ ต.2          ราชสีห์กับหนู  
        กฎหมายมหาชน          กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 (ต.7)  
        ETV ติวเข้ม O NET วิชาภาษาไทย (1.แนะนำข้อสอบ)          หลวงไก่ ชุดที่ 3  
        ไม่ลองไม่รู้ รถเอนกประสงค์          พระมหากษัตริษ์และบุคคลสำคัญ2  
        คณิตศาสตร์ 3 จำนวนจริง ต.1          หนังสือเรียนสำหรบคนพิการ สำนวนไทย  
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับปุด Thapput District Public library โทรศัพท์ 076-599125  facebook: ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับปุด
Loading...