ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (5,877)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (1,856)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (14)
       ลิงค์
           ภูมิปัญาท้องถิ่น (1)
           ศิลปวัฒนธรรม (1)
           แหล่งเรียนรู้ (3)
           หน่วยงาน (2)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           กล้วย
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,311
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่

วันที่ 20 มกราคม 2564 นางสาวโยทะกา ปู่เณรน้อย ครูผู้ช่วย และนางสาวสะสิณา จันทร์มณี บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุง ร่วมกับ นายจันทศ ศรีมารักษ์ ครู กศน.ตำบลวังบัว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับ นักเรียนวัดแสงอุทัย

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษา กศน.

วันที่ 22 มกราคม 2564 นางสาวโยทะกา ปู่เณรน้อย ครูผู้ช่วย พร้อมด้วย นางสาวสะสิณา จันทร์มณี บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลวังไทร

กิจกรรมหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน

วันที่ 22 มกราคม 2564 บรรณารักษ์ห้องสมุดประ่ชาชนอำเภอคลองขลุง นำหนังสือหมุนเวียนไปบ้านหนังสือชุมชนตำบลคลองสมบูรณ์

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
77 วิธี ชะลอวัยด้วยผลไม้ส...

เมนูรสแซบ ลาบ ยำ ตำ พล่า

ชีวจิต 15 มีนาคม 2564

ชีวจิต 1 มีนาคม 2564

คิทเช่น (เล่มที่ 175)


กูร์เมท์ แอนด์ ควีซีน


สมุนไพรรักษาโรค เล่มที่ 1...


สมุนไพรธรรมชาติ


เทคโนโลยีชาวบ้าน 15 มีนา...


เทคโนโลยีชาวบ้าน 1 มีนาคม...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        หมอชาวบ้าน เดือนมิถุนายน 2563          Kitchen เดือนมิถุนายน 2563  
        ชีวจิต 16 มิถุนายน 2563          เทคโนโลยีชาวบ้าน 15 มิถุนายน 2563  
        สมุนไพรแก้โรค          เคหการเกษตร  
        เทคโนโลยีชาวบ้าน 1 กรกฏาคม 2563          สมุนไพรธรรมชาติ  
     Learning Resources Linkage System  |  

ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุง

หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

Loading...