ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (5,744)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (1,700)
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (11)
       ลิงค์
           ภูมิปัญาท้องถิ่น (1)
           ศิลปวัฒนธรรม (1)
           แหล่งเรียนรู้ (2)
           หน่วยงาน (2)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           กล้วย
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,172
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

โครงการส่งเสริมการอ่าน รถโมบายเคลื่อนที "รถคันนี้มีแต่ความรู้" ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุง

วันเด็ก 1

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุง

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เทคโนโลยีชาวบ้าน 15 กันยา...

ชีวจิต 16 กันยายน 2563

เกษตร ผสม-ผสาน (เล่มที่ 2...

Kitchen

หมอชาวบ้าน เดือนกันยายน ...


ชีวจิต 1 กันยายน 2563


สมุนไพรธรรมชาติ


สมุนไพรรักษาโรค


สมุนไพรแก้โรค


ทีวีพูล เดือนกันยายน 2563

     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุง
Loading...