ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (3,154)
        สื่อ (359)
        สมาชิก (1,485)
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ปลูกการอ่าน สานปัญญา 2 เมษา ...
       ส่งเสริมการอ่าน (1)
   ปลูกการอ่าน สานปัญญา 2 เมษา ...
       ปลูกการอ่านเดือนพฤศจิกายน (1)
   ส่งเสริมการอ่าน
       กิจกรรมส่งสริมการอ่าน (1)
   สาระน่ารู้
       อาเซียน (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (27)
       ลิงค์
           ระบบหนังสืออนไลน์ (1)
           หลักสูตรการเข้าใจดิจิตอล (Di... (1)
           รวมลิงค์ (5)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           ข้อมูลท้องถิ่น (1)
           สมุุนไพร (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
       
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,006
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี

ห้องสมุดเคลื่อนที่ หมู่ 10 ตำบลบึงสามัคคี

รับบริจาคหนังสือ

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
สามีสกุลดีสตรีมากวาสนา 2

สามีสกุลดีสตรีมากวาสนา 3

พยศร้ายหัวใจเถื่อน

พานพบฝ่าบาทในห้วงกาล เล่ม...

ปราบร้ายซ่อนรัก


พรหมลิขิตใต้ปีกรัก


เท่าที่รู้ ผมเป็นของคุณ


ภรรยาไร้เงา


เมื่อความรักเพรียกหา


วิวาห์ร้างใจ

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        หนึ่งจันทร์กลางใจ          กลวิวาห์  
        เดวิดอยากเป็นเด็กดี          รักหมดใจเจ้านายที่รัก  
        เงื่อนไขใยรัก          อสูรหลงเงา  
        ตรวนรักพันธะสิเน่หา          เหยื่อรักซาตาน  
        มาเฟียร้อยกล          เม้าท์อังกฤษฟิตสู้ฝรั่ง  
  ส่งเสริมการอ่าน
      กิจกรรมส่งสริมการอ่าน / ส่่งสริมการอ่าน
  สาระน่ารู้
      อาเซียน / กำเนิดอาเซียน
  ปลูกการอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน
      ปลูกการอ่านเดือนพฤศจิกายน / ปลูกการอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน
  ปลูกการอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน เดือนธันวาคม
      ส่งเสริมการอ่าน / ปลูกการอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน เดือนธันวาคม
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี
Loading...