ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (5,624)
        สื่อ (1,162)
        สมาชิก (390)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   สื่อ
       CD
       VCD
       DVD (2)
       ม้วนเทป (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (12)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
       ห้องสมุดประชาขอำเภอหนองไผ่
      
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 767
 

  ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองไผ่

Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
แสงแห่งสยาม

การผลิตอาหารสัตว์

หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจื...

จดหมายถึงพ่อ

ความเป็นมาในอำเภอสำคัญในป...


ภาคใต้


อมตะแห่งป๋าเปรม จากปฏิวัต...


ชีวิตไทย


พลังงาน


มารยา

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        บอดี้การ์ดที่รัก          เล่ห์รักพายุปราถนา  
        เหลี่ยมรักมัดใจ          ลางลิขิต  
        ดอกไม้ล้อมดาว          ซาตานติดบ่วง  
        โซ่พิศวาส          พรางรักลวงใจ  
        กุหลาบสีเพลิง          เหนือบัลลังก์รัก  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์          แบบฝึก การบริหารธุรกิจขนาดย่อม  
        คณิตศาสตร์และสถิติ          เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการทรัพยากรครอบครั...  
        หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์          ปัยหาพัฒนาการทางการเมืองไทย  
        ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย          การจัดการการเงินเฉพาะกิจ  
        การถนอมและการแปรรูปอาหาร          รัฐศาสตร์  
  รายการ ม้วนเทป ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        200 / ธรรมสอนใจ    
  รายการ DVD ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        900 / DVD /ประวิติศาสตร์           600 / การทำขนม  
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองไผ่
Loading...