ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (5,640)
        สื่อ (1,162)
        สมาชิก (1,939)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   สื่อ
       CD
       VCD
       DVD (2)
       ม้วนเทป (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (12)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
       ห้องสมุดประชาขอำเภอหนองไผ่
      
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,211
 

  ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองไผ่

Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
     
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
โรงแรมมหาภัย

โลกของเด็กแอลด๊

ปลาวาฬของน้อย

คำสารภาพของเด็กสาว

พระราชาน้อย


ดอกไม้ที่ผลิ (ไม่) บาน


ลูกชายอาละดินผจญภัย


ห้องเรียนฉบับบคุณหนู สถาน...


มังกรจ๊ะรอนะรอหน่อย


เด็กเลี้ยงแกะ

  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาศาสตร์ 4          แบบฝึก ทฤษฎีและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ  
        สังคมโลก          บทบาทและสถานภาพของผู้นำระดับตำบลหมู่บ้าน  
        แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา หลักโภชนาสาสตร์และอาหาร...          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร  
        ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง          การสำรวจปริมาณ  
        องค์การและการจัดการ          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
  รายการ ม้วนเทป ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        200 / ธรรมสอนใจ    
  รายการ DVD ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        900 / DVD /ประวิติศาสตร์           600 / การทำขนม  
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองไผ่
Loading...