ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (5,640)
        สื่อ (1,162)
        สมาชิก (1,939)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   สื่อ
       CD
       VCD
       DVD (2)
       ม้วนเทป (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (12)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
        ห้องสมุดประชาขอำเภอหนองไผ่
       
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,286
 

  ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองไผ่

Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
     
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
โรงแรมมหาภัย

โลกของเด็กแอลด๊

ปลาวาฬของน้อย

คำสารภาพของเด็กสาว

พระราชาน้อย


ดอกไม้ที่ผลิ (ไม่) บาน


ลูกชายอาละดินผจญภัย


ห้องเรียนฉบับบคุณหนู สถาน...


มังกรจ๊ะรอนะรอหน่อย


เด็กเลี้ยงแกะ

  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ภาษาไทย3          เสรษฐศาสตร์วิเคราะห์  
        กฎหมายระหว่างประเทสและองค์การระหว่างประเทศ          สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย  
        การจัดการและเทคนิคการบริหารในโรงแรม          แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา การจัดการการเงินและการล...  
        พฤติกรรมผู้บริโภค          แบบฝึก ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์  
        เอกสารการสอนชุดวิชา คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอบบ...          การบัญชี รัฐบาล  
  รายการ ม้วนเทป ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        200 / ธรรมสอนใจ    
  รายการ DVD ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        900 / DVD /ประวิติศาสตร์           600 / การทำขนม  
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองไผ่
Loading...