ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (3,969)
        สื่อ (18)
        สมาชิก (593)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ประชาคมอาเซียน
       คลังความรู้ประชาคมอาเซียน
   ห้องสมุดประชาชนอำเภอชนแดน
       บุคลากร (2)
   ข่าวประชาสัมพันธ์
       ข่าววันรักการอ่าน (1)
   สื่อ
       ดีวีดี (2)
       ซีดี (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (133)
       ลิงค์
           สรุปผลการปฏิบัติงาน (1)
           แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้อ... (1)
           สำนักพิมพ์อมรินทร์ (1)
           Thai Mooc (เรียนออนไลน์ฟรี) (1)
           ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อน... (1)
           ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ (1)
           ศูนย์ราชการ (1)
           One E-Library (1)
           ห้องสมุดมารวย (1)
           หอสมุดดำรงราชานุภาพ (1)
           TK Park (1)
           หอสมุดแห่งชาติ (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,336
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ ตลาดนัดสถานีขนส่งเทศบาลตำบลชนแดน

Reading Zone โซนการอ่าน ต.ค.64

Meeting Zone โซนห้องประชุม ต.ค.64

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ดินน้ำมันขำขัน

สัตว์ในทุ่งนา

ตัวกินดาว

ลูกข่างและลูกบอล

สัตว์ทะเลและป่าชายเลน


ตะเกียงย้อยในป่าใหญ่


ทหารดีบุกผู้มั่นคง


ต๊อก ต๊อก นิ่มออกเดินทาง


มหัศจรรย์ฉันคือสามเหลี่ยม


แยกร่างรูปทรงต่าง ๆ

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียนชุด ประเทศไทย          หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียนชุด ประเทศมาเลเซ...  
        หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียนชุด ประเทศเวียดน...          หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียนชุด ประเทศไทย  
        หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียนชุด ประเทศมาเลเซ...          หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียนชุด ประเทศเวียดน...  
        เทคนิคและลวดลายการปักผ้า เล่มที่ 2          การเลี้ยงกบแบบมืออาชีพ  
        ร้อยรักล้อมใจ          หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียนชุด ประเทศลาว  
  รายการ ซีดี ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        การออกเสียง / การออกเสียง ร , ล    
  รายการ ดีวีดี ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เพลงกบกับเขียด / เพลงกบกับเขียด           เพลง 7 วัน 7 สี / เพลง 7 วัน 7 สี  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
      ข่าววันรักการอ่าน / 2 เมษายน
  ห้องสมุดประชาชนอำเภอชนแดน
      บุคลากร / นายสมประสงค์ น้อยจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชนแดน
  ประชาคมอาเซียน
     Learning Resources Linkage System  |   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชนแดน
Loading...