ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (3,896)
        สื่อ (18)
        สมาชิก (569)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ประชาคมอาเซียน
       คลังความรู้ประชาคมอาเซียน
   ห้องสมุดประชาชนอำเภอชนแดน
       บุคลากร (2)
   ข่าวประชาสัมพันธ์
       ข่าววันรักการอ่าน (1)
   สื่อ
       ดีวีดี (2)
       ซีดี (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (89)
       ลิงค์
           สรุปผลการปฏิบัติงาน (1)
           แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้อ... (1)
           สำนักพิมพ์อมรินทร์ (1)
           Thai Mooc (เรียนออนไลน์ฟรี) (1)
           ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อน... (1)
           ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ (1)
           ศูนย์ราชการ (1)
           One E-Library (1)
           ห้องสมุดมารวย (1)
           หอสมุดดำรงราชานุภาพ (1)
           TK Park (1)
           หอสมุดแห่งชาติ (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,152
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ครอบครัวรักการอ่าน บ้านเนินตาเสา

ปันยิ้มสร้างสุขผุ้สูงอายุ

ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
รันร้องไห้เอาแต่ใจ

ตุ๊ต๊ะ ปลูกต้นไม้แล้วนะ

ตุ๊ต๊ะ อ่านหนังสือแล้วนะ

ตุ๊ต๊ะ ประหยัดอดออมแล้วนะ

ตุ๊ต๊ะ ทำบุญแล้วนะ


ไม่นะหนูจะทำเอง


หนูนั่งกระโถนเองได้แล้วนะ


รันขี้เบื่อ ไม่อดทน


ทันทั่นขี้โกหก


ทันทั่นขี้โมโห

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        อาเซียนศึกษา          หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียนชุด ประเทศอินโดน...  
        หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียนชุด ประเทศพม่า          อาเซียนศึกษา  
        หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียนชุด ประเทศอินโดน...          หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียนชุด ประเทศพม่า  
        เดอะ ลาสต์ เอลฟ์          เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง  
        มังกรทะเลทราย          หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียนชุด ประเทศสิงคโป...  
  รายการ ซีดี ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        การออกเสียง / การออกเสียง ร , ล    
  รายการ ดีวีดี ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เพลงกบกับเขียด / เพลงกบกับเขียด           เพลง 7 วัน 7 สี / เพลง 7 วัน 7 สี  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
      ข่าววันรักการอ่าน / 2 เมษายน
  ห้องสมุดประชาชนอำเภอชนแดน
      บุคลากร / นายสมประสงค์ น้อยจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชนแดน
  ประชาคมอาเซียน
     Learning Resources Linkage System  |   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชนแดน
Loading...