ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (3,831)
        สื่อ (18)
        สมาชิก (569)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ประชาคมอาเซียน
       คลังความรู้ประชาคมอาเซียน
   ห้องสมุดประชาชนอำเภอชนแดน
       บุคลากร (2)
   ข่าวประชาสัมพันธ์
       ข่าววันรักการอ่าน (1)
   สื่อ
       ดีวีดี (2)
       ซีดี (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (85)
       ลิงค์
           นิทานออนไลน์ (1)
           แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้อ... (1)
           หนังสือ รัชกาลที่ 9 (1)
           สำนักพิมพ์อมรินทร์ (1)
           Thai Mooc (เรียนออนไลน์ฟรี) (1)
           ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อน... (1)
           ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ (1)
           ศูนย์ราชการ (1)
           One E-Library (1)
           ห้องสมุดมารวย (1)
           หอสมุดดำรงราชานุภาพ (1)
           TK Park (1)
           หอสมุดแห่งชาติ (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 978
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

วันรักการอ่าน

ครอบครัวรักการอ่าน ต.ดงขุย

อาสายุวกาชาด

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ตุ๊ต๊ะ ปลูกต้นไม้แล้วนะ

ตุ๊ต๊ะ อ่านหนังสือแล้วนะ

ตุ๊ต๊ะ ประหยัดอดออมแล้วนะ

ตุ๊ต๊ะ ทำบุญแล้วนะ

ตุ๊ต๊ะ มีจิตสาธารณะจังนะ


ตุ๊ต๊ะ เก็บของเล่นแล้วนะ


ตุ๊ต๊ะ ซื่อสัตย์จังนะ


ตุ๊ต๊ะ กินรัยดีนะ


ตุ๊ต๊ะ รักษาความสะอาดแล้ว...


ตุ๊ต๊ะ นอนแล้วนะ

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียนชุด ประเทศสิงคโป...          ทรัพยากรของประเทศต่าง ๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียง...  
        หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียนชุด ประเทศกัมพูช...          หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียนชุด ประเทศสิงคโป...  
        ทรัพยากรของประเทศต่าง ๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียง...          หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียนชุด ประเทศกัมพูช...  
        หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียนชุด ประเทศสิงคโป...          ไก่พื้นบ้านเสริมรายได้  
        รวมสูตรเบเอรี่เค้ก พาย พุดดิ้ง เพสตรี้ ทาร์ท ...          เพชรน้ำเอก เรื่องสั้นความเรียงคัดสรรของศิลปิ...  
  รายการ ซีดี ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        การออกเสียง / การออกเสียง ร , ล    
  รายการ ดีวีดี ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เพลงกบกับเขียด / เพลงกบกับเขียด           เพลง 7 วัน 7 สี / เพลง 7 วัน 7 สี  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
      ข่าววันรักการอ่าน / 2 เมษายน
  ห้องสมุดประชาชนอำเภอชนแดน
      บุคลากร / นายสมประสงค์ น้อยจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชนแดน
  ประชาคมอาเซียน
     Learning Resources Linkage System  |   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชนแดน
Loading...