ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (8,086)
        สื่อ (5,461)
        สมาชิก (811)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (15)
       ลิงค์
           รวม 9 แหล่งเรียนรู้ (10)
           กิจกรรมถวายพระพรออนไลน์ วันส... (2)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
       คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
       ฐานข้อมูลสื่อออนไลน์ห้องสมุด...
       Facebook ห้องสมุด
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,604
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ลงนามถวายพระพรออนไลน์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIrvNSawtX4te5R28xItauiWt40mTUejUOEgHJ3mYoAb_-2A/viewform

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJSA87g3JbtLeDxTfCA2Ib4PzI_ikPDDXw2j3jdbHXNSx-Fg/viewform

ลงนามถวายพระพรออนไลน์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc11klnxy4cvLYWEKkaEq-djh2Jw31Slv3e2JJo8Ny0uHyeA/viewform

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ฮองเฮาเขย่าใจ

ปฏิบัติการพรางรัก

ณ จุดรับภาพรัก

จ้างรักคุณสามีกำมะลอ

กรุ่นรักรุกขเทวา


ทวงใจสุดปลายฟ้า


จวบจนรักบรรจบ


ห้ามใจไม่ให้รัก


She lit my cigarettes แพ้...


ภริยาแสนชัง

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        รอยแค้นจำนนรัก          หลงฮวาดอกไม้มังกร  
        หยูเหวินหยา อนุต้องสาป          หลงฮวาดอกไม้มังกร  
        ยอดพธู คู่แผ่นดิน          หงส์สะบัดปีก  
        แค้นสุดจิตรักสุดใจ          หลงฮวาดอกไม้มังกร เล่ม 3  
        พริ้งพราว          สูตรอร่อยจาก หมูเลิศรส  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        คณิตศาสตร์ 10 แคลคูลัส ต. 2          ยอดมนุาย์เงาอภินิหาร  
        มนุษย์หุ่นยนต์อวกาศ1          กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 (ต.9)  
        วิทยาศาสตร์7.อุณหภูมิเปลี่บยไป...เทอร์โมมิเตอ...          อังกฤษ VCD 11  
        ไม่ลองไม่รู้ หยกนำโชค          คณิตศาตร์ 5 ลำดับและอนุกรม ต1  
        จงอางสายฟ้า 14          ตามใจแม่ เรื่องรามเกียรติ์ชุดที่ 2  
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...