ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (6,962)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (687)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ประชาคมอาเซียน
       คลังหลักสูตร กศน.เกี่ยวกั... (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (21)
       ลิงค์
           สำนักพิมพ์อมรินทร์ (1)
           Thai Mooc (เรียนออนไลน์ฟรี) (1)
           ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อน... (1)
           ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ (1)
           ศูนย์ราชการ (1)
           One E-Library (1)
           ห้องสมุดมารวย (1)
           หอสมุดดำรงราชานุภาพ (1)
           TK Park (1)
           หอสมุดแห่งชาติ (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 904
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน. - กศน.ตำบลคลองกระจัง

โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน.

โครงการ กศน.ออกหน่วยเคลื่อนที่

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
บ้านเล็กในป่าใหญ่

ไม่ใช่ที่ของเรา

แอนน์ แฟรงก์

เด็กเกรียนเรียนวิทย์ ตอน ...

เด็กเกรียนเรียนวิทย์ ตอน ...


ปลูกผักง่ายๆสไตร์คนขี้เกี...


จัดและดูแลสวนด้วยตนเอง


ปลูกพืชตามนิสัยผัก


สวนกระถางจากเมล็ดผักผลไม้


sweet cafe pop let's go T...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        มังกรแห่งฝูโจว          เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้...  
        รักเร่...เสน่หา          โยคะ และโภชนการเพื่อสุขภาพสู่ ความงาม  
        นิทานรักสิ่งเเวดล้อม 30 เรื่อง          หนี้รัก  
        ประวัติศาสตร์ประพาสต้นของพระพุทธเจ้าหลวง          เรียนรู้ภาษาจีนกลางด้วยตนเอง  
        คามิลลา ปริศนารักเขย่าวินด์เชอร์          ปรายรักรินใจ  
  ประชาคมอาเซียน
      คลังหลักสูตร กศน.เกี่ยวกับอาเซียน / เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
      คลังหลักสูตร กศน.เกี่ยวกับอาเซียน / การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
      คลังหลักสูตร กศน.เกี่ยวกับอาเซียน / หลักสูตรอาเซียนศึกษา
      คลังหลักสูตร กศน.เกี่ยวกับอาเซียน / หลักสูตรภาษาอาเซียน
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีเทพ
Loading...