ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (7,041)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (576)
  เครือข่ายห้องสมุด (935)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ประชาคมอาเซียน
       คลังหลักสูตร กศน.เกี่ยวกั... (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (21)
       ลิงค์
           สำนักพิมพ์อมรินทร์ (1)
           Thai Mooc (เรียนออนไลน์ฟรี) (1)
           ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อน... (1)
           ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ (1)
           ศูนย์ราชการ (1)
           One E-Library (1)
           ห้องสมุดมารวย (1)
           หอสมุดดำรงราชานุภาพ (1)
           TK Park (1)
           หอสมุดแห่งชาติ (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,209
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน. - กศน.ตำบลคลองกระจัง

โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน.

โครงการ กศน.ออกหน่วยเคลื่อนที่

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
วรรณกรรมสมัยกรุงรัตนโกสิน...

อินโดนีเซีย

จับกินให้หมดเลย

เมียนมาร์

อาหารต้านมะเร็ง


ลูกชุบขนมหลากสี


การประดิษฐ์ผีเสื้อและตัวแ...


งานลูกปัด


วาดโมเอะคาแรคเตอร์แบบมืออ...


13 หมูป่า

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        กำราบรักจอมมาร          ทาสกุหลาบ  
        นิมิตรัก พันธนาการใจ          การพูด  
        คู่มือดูแลพ่อแม่          เปลี่ยนน้ำตาเป็นรอยยิ้ม  
        แก้กรรม อย่างไรทำให้รวย          เคล็ดลับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ แบบมืออาชีพ  
        The toilet หนังสือประจำส้วม          วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้เรื่องสัตว์พิษและพืชพิษ  
  ประชาคมอาเซียน
      คลังหลักสูตร กศน.เกี่ยวกับอาเซียน / เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
      คลังหลักสูตร กศน.เกี่ยวกับอาเซียน / การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
      คลังหลักสูตร กศน.เกี่ยวกับอาเซียน / หลักสูตรอาเซียนศึกษา
      คลังหลักสูตร กศน.เกี่ยวกับอาเซียน / หลักสูตรภาษาอาเซียน
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีเทพ
Loading...