ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (10,721)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (8,277)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุด
       ประวัติห้องสมุด
   สื่อ
       e-Clip
       e-book
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (203)
       ลิงค์
           สกร.จังหวัดภูเก็ต (4)
           ข่าวอาเซียน (4)
           ข่าวประจำวัน (4)
           โหราศาสตร์ (5)
           สุขภาพ (4)
       ข้อมูลบริการ (4)
       องค์ความรู้
           อาหาร (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,647
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรม D.I.Y. ถุงผ้าทำเองได้ ง่ายนิดเดียว

"อ่านโดนใจ ได้เกียรติบัตร" เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์

มุมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายในห้องสมุด ประจำเดือนเมษายน 2566

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
การบริหารร่างกายแบบไทย

สารคดีปีที่ 37 ฉบับที่ 44...

เคหการเกษตรปีที่ 45 ฉบับท...

บ้านและสวนปีที่ 46 ฉบับท...

บ้านและสวนปีที่ 46 ฉบับท...


Gourmet & cuisine กูร์เมท...


ชีวจิตปีที่ 24 ฉบับที่ 55...


ชีวจิตปีที่ 24 ฉบับที่ 55...


เคหการเกษตรปีที่ 45 ฉบับท...


มติชนสุดสัปดาห์ปีที่ 41 ฉ...

  ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุด
Loading...