ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (19,960)
        สื่อ (1,338)
        สมาชิก (3,822)
  เครือข่ายห้องสมุด (928)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดอื่นๆ (2)
   รู้จักห้องสมุด
       ต้นไม้ทรงปลูก (1)
       ประวัติความเป็นมา (1)
       แนะนำมุมห้องสมุด (1)
       ทำเนียบบุคลากร (6)
       ที่ตั้ง/แผนที่ (1)
   พิพิธอาเซียน
       รู้จักอาเซียน (15)
       ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (4)
   สื่อ
       วีดีทัศน์ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (865)
       ลิงค์
           Future of Mobility - อนาคตขอ... (1)
           Future of Sustainability - อ... (1)
           Future of Play - อนาคตของควา... (1)
           Future of Learning - อนาคตขอ... (1)
           Future of Work - อนาคตของการ... (1)
           Future of Living - อนาคตของก... (1)
           คู่มือวัคซีนโควิด ฉบับประชาช... (1)
           หนังสือของพ่อ (1)
           หนังสือเรื่อง "รางเลื่อน" (1)
           สุขภาพ (1)
           หอสมุดแห่งชาติ (1)
           TK. Park (1)
           หอสมุดดำรงราชานุภาพ (1)
           ห้องสมุดมารวย (1)
           แหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ เพื... (1)
           ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช... (1)
           ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ สมั... (1)
           ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนา... (1)
           ระบบและศูนย์กลางการจัดการเรี... (1)
           E-Book ห้องสมุดประชาชน (1)
           I Love Library E-book (1)
           กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม (1)
           แพรว MAGAZINE (1)
           เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ (14)
           สำนักงาน กศน. (1)
           หนังสือดี (4)
           รวมเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน (3)
           บทความน่ารู้ (6)
       ข้อมูลบริการ (11)
       องค์ความรู้
           บรรณานิทรรศน์ออนไลน์ (6)
           นิทรรศการออนไลน์ฺ (1)
           แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเมืองม... (9)
           แหล่งการเรียนรุ้ในชุมชน (14)
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น (14)
       แบบฟอร์มสำรวจ (5)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 14,076
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ครอบครัวรักการอ่าน

บรรยากาศการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ด้วยการฝึกทักษะการเรียนอ่านผ่านนิทานเสริมสร้างคุณธรรม จากนั้นสามารถนำเรื่องราวที่ได้อ่านมาเล่าสู่คุณแม่ฟังได้ พร้อมทั้งฝึกทักษะการเรียนรู้จากการทำตุ๊กตาผ้าขนหนูให้เป็นของเล่นสำหรับเด็ก ให้กับกลุ่ม...

การทำพวงมาลัยผ้าขนหนูเป็นของชำร่วย

บรรยากาศการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างงานสร้างรายได้ด้วยการทำพวงมาลัยผ้าขนหนูให้เป็นของชำร่วยจากหนังสือศิลปะประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและฝึกทักษะการเรียนรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนบ้านหลังเรียน จำนวน ๓๒ คน ณ บริเวณลานเรียนรู้ Co-Le...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนบ้านโนนสวรรค์

บรรยากาศการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ด้วยการหมุนเวียนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ กิจกรรมตะกร้าหนังสือส่งเสริมการอ่าน หนังสือจิ๋วคิวอาร์โค้ด พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างงานสร้างอาชีพด้วยการพวงมาลัยจากผ้าขนหนูให้เป็นของชำร่วย ...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ลิขิตพราย-

เจ้าสาวในเงาใจ-

พันธนาการรักฟาโรห์-

เอกสารการสอนชุดวิชาความรู...

เอกสารการสอนชุดวิชาความรู...


เอกสารการสอนชุดวิชาความรู...


เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมาย...


เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมาย...


เอกสารการสอนชุดวิชาการลงท...


เอกสารการสอนชุดวิชาการลงท...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดับต้น-          ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น-  
        ศัพท์เกาหลี 6,000 คำ ไม่รู่ไม่ได้-          ไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง-  
        เด็ดปีกหงส์          เจ้าสาวยอดรัก-  
        วิวาห์(ร้อย)รัก-          อ้อมกอดจอมมาเฟีย-  
        เสน่ห์เงาใจ-          สูตรรักเกมพิศวาส  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        สเปซด็อกน้องหมาตะลุยจักรวาล          smart english disc 1 : ฝึกฟุดฟิดอังกฤษไว้สมัค...  
        แอ็นซ์เปิดโลกใบใหญ่ของนายมด          พุช โคตรคนเหนือมนุษย์  
        เดอะ ครู้ดส์          ฮิวจ์แจ็คแมนวูล์เบเวอรีน  
        ปูพื้นฟุดฟิดอังกฤษง่ายๆ          ปูพื้นฟุดฟิดอังกฤษง่ายๆ  
        ติวเข้มไวยกรณ์อังกฤษ ชุด parts of speech 2          รับจับใจ  
  รายการ วีดีทัศน์ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        แนะนำห้องสมุด / แนะนำห้องสมุด    
  รู้จักห้องสมุด
      / นายศุภชัย วันนิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม
      / นางสาวภัทรทิยา ตุมอญ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
      / นางสาวยุพาพร จันทะมาตร ตำแหน่ง บรรณารักษ์
      / นางสาวป่านรวี ทับธานี ตำแหน่ง บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ
      / นางงธนพร ไชยงาม ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
      / นายกรวิชญ์ ไชยพร ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
      / ที่ตั้ง
      / แนะนำมุมห้องสมุด
      / ต้นลีลาวดี
      / ประวัติห้องสมุด
  พิพิธอาเซียน
      / อาเซียนคืออะไร
      / อาเซียน +6 (อาเซียน บวกหก)
      / อาเซียน +3 (อาเซียน บวกสาม)
      / 8 อาชีพที่สามารถ ทำงานได้อย่างเสรีใน 10 ประเทศอาเซียน
      / 17 ผู้ทรงอิทธิพลอาเซียน
      / ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
      / สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)
      / สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
      / สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
      / สหภาพพม่า (Union of Myanmar)
Loading...