ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (17,892)
        สื่อ (1,170)
        สมาชิก (3,095)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (110)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   รู้จักห้องสมุด
       ต้นไม้ทรงปลูก (1)
       ประวัติความเป็นมา (1)
       แนะนำมุมห้องสมุด (1)
       ทำเนียบบุคลากร (6)
       ที่ตั้ง/แผนที่ (1)
   พิพิธอาเซียน
       รู้จักอาเซียน (15)
       ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (4)
   สื่อ
       วีดีทัศน์ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (616)
       ลิงค์
           กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม (1)
           หอสมุดแห่งชาติ (1)
           TK. Park (1)
           หอสมุดดำรงราชานุภาพ (1)
           ห้องสมุดมารวย (1)
           แหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ เพื... (1)
           ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช... (1)
           ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ สมั... (1)
           ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนา... (1)
           ระบบและศูนย์กลางการจัดการเรี... (1)
           E-Book (1)
           ฺBook online (1)
           กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม (1)
           นิตยสาร Issuu (1)
           เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ (1)
           สำนักงาน กศน.
           หนังสือดีละครดัง (5)
           รวมเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน (3)
           บทความน่ารู้ (5)
       ข้อมูลบริการ (11)
       องค์ความรู้
           บรรณานิทรรศน์ออนไลน์ (7)
           นิทรรศการออนไลน์ฺ (1)
           แหล่งท่องเที่ยว (1)
           แหล่งการเรียนรุ้ในชุมชน (1)
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น (12)
       แบบฟอร์มสำรวจ (5)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 7,547
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ชวนน้องเรียนรู้ภาษาพาเพลิน

ตู้ปันอ่านสานความสุข

มอบหนังสือและสื่อความรู้ให้กับครู ศรช.ตำบลแวงน่าง และครู ศรช.ตำบลบัวค้อ เพื่อนำไปให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน และประชาชนทั่วไป ณ ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านและบ้านหนังสือชุมชน

ตู้ปันอ่านสร้างความสุขด้วยรอยยิ้ม

ส่งมอบหนังสือให้กับ ครู กศน.ตำบลแวงน่าง ครู ศรช.ตำบลแก่งเลิงจาน และครู ศรช.ต.ท่าตูม เพื่อนำไปให้บริการหมุนเวียน ณ มุมส่งเสริมการอ่านและบ้านหนังสือชุมชนในเขตพื้นที่ตนเองรับผิดชอบอย่างทั่วถึง

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรม...

ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรม...

จดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปน...

สถาน ณ กาลไม่ปกติ-

ตำราอาหารสำหรับฝาอบ-


รักษาโรคด้วยวิธีธรรมชาติ-


ความรู้เรื่องโรค ทางแก้ ด...


55 ปี อุทยานแห่งชาติ-


55 ปี อุทยานแห่งชาติ-


สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเ...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เจ้าสาวยอดรัก-          มาดามคานทอง-  
        วิวาห์(ร้อย)รัก-          บ่วงรักเทพบุตรเจ้าเลห์  
        Badz Boy For rent-          เสน่ห์เงาใจ-  
        เด็ดปีกหงส์          พ่อรวยสอนลูก-  
        จะรักใครก็รักไป-          จะรักใครก็รักไป-  
  รายการสื่อใหม่
การทดสออบทางการศึกษาระดับ...

รายงานประจำปี 2562

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรั...

เราเกิดบนแผ่นดิน รัชกาลที...

ลูกเสือ กศน. หลักสูตรการศ...


ลูกเสือ กศน. หลักสูตรการศ...


การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ...


การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ...


วัสดุศาสตร์


วัสดุศาสตร์

  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        smart english disc 1 : ฝึกฟุดฟิดอังกฤษไว้สมัค...          แอ็นซ์เปิดโลกใบใหญ่ของนายมด  
        พุช โคตรคนเหนือมนุษย์          เดอะ ครู้ดส์  
        ฮิวจ์แจ็คแมนวูล์เบเวอรีน          ปูพื้นฟุดฟิดอังกฤษง่ายๆ  
        ปูพื้นฟุดฟิดอังกฤษง่ายๆ          ติวเข้มไวยกรณ์อังกฤษ ชุด parts of speech 2  
        รับจับใจ          ติวเข้มไวยกรณ์อังกฤษ ชุด parts of speech 1  
  รายการ วีดีทัศน์ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        แนะนำห้องสมุด / แนะนำห้องสมุด    
  รู้จักห้องสมุด
      ทำเนียบบุคลากร / นายศุภชัย วันนิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม
      ทำเนียบบุคลากร / นางสาวภัทรทิยา ตุมอญ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
      ทำเนียบบุคลากร / นายเมธี สวาทพงษ์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
      ทำเนียบบุคลากร / นางสาวป่านรวี ทับธานี ตำแหน่ง บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ
      ทำเนียบบุคลากร / นางธนพร ไชยงาม ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
      ทำเนียบบุคลากร / นายกรวิชญ์ ไชยพร ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
      ที่ตั้ง/แผนที่ / ที่ตั้ง
      แนะนำมุมห้องสมุด / แนะนำมุมห้องสมุด
      ต้นไม้ทรงปลูก / ต้นลีลาวดี
      ประวัติความเป็นมา / ประวัติห้องสมุด
  พิพิธอาเซียน
      รู้จักอาเซียน / อาเซียนคืออะไร
      รู้จักอาเซียน / อาเซียน +6 (อาเซียน บวกหก)
      รู้จักอาเซียน / อาเซียน +3 (อาเซียน บวกสาม)
      รู้จักอาเซียน / 8 อาชีพที่สามารถ ทำงานได้อย่างเสรีใน 10 ประเทศอาเซียน
      รู้จักอาเซียน / 17 ผู้ทรงอิทธิพลอาเซียน
      รู้จักอาเซียน / ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
      รู้จักอาเซียน / สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)
      รู้จักอาเซียน / สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
      รู้จักอาเซียน / สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
      รู้จักอาเซียน / สหภาพพม่า (Union of Myanmar)
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...