ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (20,217)
        สื่อ (1,338)
        สมาชิก (4,614)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   รู้จักห้องสมุด
       ต้นไม้ทรงปลูก (1)
       ประวัติความเป็นมา (1)
       แนะนำมุมห้องสมุด (1)
       ทำเนียบบุคลากร (6)
       ที่ตั้ง/แผนที่ (1)
   พิพิธอาเซียน
       รู้จักอาเซียน (15)
       ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (4)
   สื่อ
       วีดีทัศน์ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (1,078)
       ลิงค์
           ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูม... (1)
           หนังสือรามวิชาครู (1)
           หนังสือหายาก (12)
           Future of Mobility - อนาคตขอ... (1)
           Future of Sustainability - อ... (1)
           Future of Play - อนาคตของควา... (1)
           Future of Learning - อนาคตขอ... (1)
           Future of Work - อนาคตของการ... (1)
           Future of Living - อนาคตของก... (1)
           คู่มือวัคซีนโควิด ฉบับประชาช... (1)
           หนังสือของพ่อ (1)
           หนังสือเรื่อง "รางเลื่อน" (1)
           สุขภาพ (1)
           หอสมุดแห่งชาติ (1)
           TK. Park (1)
           หอสมุดดำรงราชานุภาพ (1)
           ห้องสมุดมารวย (1)
           แหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ เพื... (1)
           ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช... (1)
           ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ สมั... (1)
           ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนา... (1)
           ระบบและศูนย์กลางการจัดการเรี... (1)
           E-Book ห้องสมุดประชาชน (1)
           I Love Library E-book (1)
           กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม (1)
           แพรว MAGAZINE (1)
           เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ (14)
           สำนักงาน กศน. (1)
           หนังสือดี (4)
           รวมเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน (3)
           บทความน่ารู้ (6)
       ข้อมูลบริการ (11)
       องค์ความรู้
           บรรณานิทรรศน์ออนไลน์ (6)
           นิทรรศการออนไลน์ฺ (1)
           แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเมืองม... (9)
           แหล่งการเรียนรุ้ในชุมชน (28)
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น (14)
       แบบฟอร์มสำรวจ (5)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 17,166
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ครอบครัวรักการอ่าน

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวภัทรทิยา ตุมอญ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมงานห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ด้วยการแนะนำมุมส่งเสริมการอ่านให้กับครอบครัว พร้อมทั้งสมัครสมาชิกห้องสมุด เพ...

ครอบครัวรักการอ่าน

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวภัทรทิยา ตุมอญ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมงานห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ด้วยการแนะนำมุมส่งเสริมการอ่านให้กับครอบครัว พร้อมทั้งสมัครสมาชิกห้องสมุด เพ...

กิจกรรมมุมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวภัทรทิยา ตุมอญ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมงานห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมมุมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดด้วยการแนะนำหนังสือน่าอ่าน พร้อมทั้งมุมส่งเสริมการอ่านที่มีอยู่ในห้อ...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
คณิตศาสตร์แฟนตาซี เล่ม 16...

ครอบครัวหัวกะทิ เล่ม2ปะทะ...

ครอบครัวตึ๋งหนืดแหวกกฎลดพ...

ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร...

ครอบครัวตึ๋งหนืดเอาชีวิตร...


ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร...


ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร...


จอมโจรนักวิทย์ เล่ม 7ฝ่าว...


ไม่ยากถ้าอยากทายนิสัยจากก...


จอมโจรนักวิทย์6ยุทธภูมิแห...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        Toeic เต็มแล้วเต็มอีก          ตะลุยโจทย์ Gammar  
        ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในจีน          ศัพท์เตรียมสอบ Toefl  
        ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน ไปโรงเรียนแบบเซียนตึ๋งหน...          ตีแตก TOEIC เพิ่มคะแนนสอบ-  
        English Grammar in Use-          เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแรงงาน 41404 หน่วยที...  
        ท่ามกลางประชาชน เรื่องเล็กๆ ในรัชสมัยอันยิ่งใ...          ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน ที่สุดแห่งความตึ๋งหนืด-  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ปูพื้นฟุดฟิดอังกฤษง่ายๆ          ปูพื้นฟุดฟิดอังกฤษง่ายๆ  
        ติวเข้มไวยกรณ์อังกฤษ ชุด parts of speech 2          ติวเข้มไวยกรณ์อังกฤษ ชุด parts of speech 1  
        smart english disc 1 : ฝึกฟุดฟิดอังกฤษไว้สมัค...          แอ็นซ์เปิดโลกใบใหญ่ของนายมด  
        ฮิวจ์แจ็คแมนวูล์เบเวอรีน          รับจับใจ  
        เดอะ ครู้ดส์          พุช โคตรคนเหนือมนุษย์  
  รายการ วีดีทัศน์ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        แนะนำห้องสมุด / แนะนำห้องสมุด    
  รู้จักห้องสมุด
      / นางวิมลรัตน์ จันทร์ยาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวาปีปทุม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวาปีปทุม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองมหาสารคาม
      / นางสาวภัทรทิยา ตุมอญ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
      / นางสาวยุพาพร จันทะมาตร ตำแหน่ง บรรณารักษ์
      / นางสาวป่านรวี ทับธานี ตำแหน่ง บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ
      / นางงธนพร ไชยงาม ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
      / ประวัติห้องสมุด
      / ต้นลีลาวดี
      / แนะนำมุมห้องสมุด
      / นายกรวิชญ์ ไชยพร ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
      / ที่ตั้ง
  พิพิธอาเซียน
      / อาเซียนคืออะไร
      / อาเซียน +6 (อาเซียน บวกหก)
      / อาเซียน +3 (อาเซียน บวกสาม)
      / 8 อาชีพที่สามารถ ทำงานได้อย่างเสรีใน 10 ประเทศอาเซียน
      / 17 ผู้ทรงอิทธิพลอาเซียน
      / ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
      / สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)
      / สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
      / สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
      / ประชาคมอาเซียนเศรษฐกิจอาเซียนคืออะไร
Loading...