ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (17,588)
        สื่อ (1,118)
        สมาชิก (3,039)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (109)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   รู้จักห้องสมุด
       ต้นไม้ทรงปลูก (1)
       ประวัติความเป็นมา (1)
       แนะนำมุมห้องสมุด (1)
       ทำเนียบบุคลากร (6)
       ที่ตั้ง/แผนที่ (1)
   พิพิธอาเซียน
       รู้จักอาเซียน (15)
       ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (4)
   สื่อ
       วีดีทัศน์ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (336)
       ลิงค์
           E-Book (1)
           ฺBook online (1)
           กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม (1)
           นิตยสาร Issuu (1)
           เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ (1)
           สำนักงาน กศน.
           หนังสือดีละครดัง (5)
           รวมเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน (3)
           บทความน่ารู้ (5)
       ข้อมูลบริการ (11)
       องค์ความรู้
           บรรณานิทรรศน์ออนไลน์ (7)
           นิทรรศการออนไลน์ฺ (1)
           แหล่งท่องเที่ยว (1)
           แหล่งการเรียนรุ้ในชุมชน (1)
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น (12)
       แบบฟอร์มสำรวจ (4)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 6,009
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กระเป๋าหนังสือส่งเสริมการอ่าน

บอกรักดังๆ กับคำโดนๆ

ห้องเรียนรู้สำหรับเด็กป่วยเรื้อรัง

สอนทักษะการประดิษฐ์ตุ๊กตาป๊อปอัพเป็นรูปสัตว์น่ารักๆ เพื่อฝึกทักษะการวาดภาพ ระบายสี การตัดประกอบรูปร่างสัตว์ตามจินตนาการ พร้อมทั้งเล่านิทานเสริมสร้างคุณธรรม ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ปกครองและน้องผู้ป่วยเรื้องรังเด็ก

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ต้นมะกอกหลานยาย-

เบดูอินศึกรักทะเลทราย-

มงกุฏเสน่หา-

มหัศจรรย์นัก ฉันหลงรักนาย...

มงกุฏสายรุ้ง-


สมุดรูป2456-


พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดื...


11 ร้อยพันความรู้สึกนึกคิ...


พระราชกรณียกิจ ธันวาคม 25...


ตำนานคุกไทย-

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เจ้าสาวยอดรัก-          มาดามคานทอง-  
        Badz Boy For rent-          พ่อรวยสอนลูก-  
        เสน่ห์เงาใจ-          วิวาห์(ร้อย)รัก-  
        คีตภูผา-          สนทนาอังกฤษเก่ง เป๊ะเวอร์ 3500 ประโยคฮิต 54 ส...  
        จะรักใครก็รักไป-          บ่วงรักเทพบุตรเจ้าเลห์  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        พุช โคตรคนเหนือมนุษย์          แอ็นซ์เปิดโลกใบใหญ่ของนายมด  
        smart english disc 1 : ฝึกฟุดฟิดอังกฤษไว้สมัค...          สเปซด็อกน้องหมาตะลุยจักรวาล  
        ติวเข้มไวยกรณ์อังกฤษ ชุด parts of speech 1          รับจับใจ  
        ติวเข้มไวยกรณ์อังกฤษ ชุด parts of speech 2          ปูพื้นฟุดฟิดอังกฤษง่ายๆ  
        ปูพื้นฟุดฟิดอังกฤษง่ายๆ          ฮิวจ์แจ็คแมนวูล์เบเวอรีน  
  รายการ วีดีทัศน์ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        แนะนำห้องสมุด / แนะนำห้องสมุด    
  รู้จักห้องสมุด
      ทำเนียบบุคลากร / นายศุภชัย วันนิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม
      ทำเนียบบุคลากร / นางสาวภัทรทิยา ตุมอญ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
      ทำเนียบบุคลากร / นายเมธี สวาทพงษ์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
      ทำเนียบบุคลากร / นางสาวป่านรวี ทับธานี ตำแหน่ง บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ
      ทำเนียบบุคลากร / นางธนพร ไชยงาม ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
      ทำเนียบบุคลากร / นายกรวิชญ์ ไชยพร ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
      ที่ตั้ง/แผนที่ / ที่ตั้ง
      แนะนำมุมห้องสมุด / แนะนำมุมห้องสมุด
      ต้นไม้ทรงปลูก / ต้นลีลาวดี
      ประวัติความเป็นมา / ประวัติห้องสมุด
  พิพิธอาเซียน
      รู้จักอาเซียน / อาเซียนคืออะไร
      รู้จักอาเซียน / อาเซียน +6 (อาเซียน บวกหก)
      รู้จักอาเซียน / อาเซียน +3 (อาเซียน บวกสาม)
      รู้จักอาเซียน / 8 อาชีพที่สามารถ ทำงานได้อย่างเสรีใน 10 ประเทศอาเซียน
      รู้จักอาเซียน / 17 ผู้ทรงอิทธิพลอาเซียน
      รู้จักอาเซียน / ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
      รู้จักอาเซียน / สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)
      รู้จักอาเซียน / สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
      รู้จักอาเซียน / สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
      รู้จักอาเซียน / สหภาพพม่า (Union of Myanmar)
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...