ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2,734)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (761)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   รู้จักห้องสมุด
       การสมัครสมาชิก
       ที่ตั้ง
       ประวัติความเป็นมา (1)
   สื่อ
       E-BOOK
       วิดีทัศน์ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (6)
       ลิงค์
           ห้องสมุดประชาชนอำเภอแกดำ (1)
           กศน.อำเภอแกดำ (1)
           กศน.จังหวัดมหาสารคาม (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,480
 

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดประชาชนอำเภอแกดำ

Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

วันที่ 2 เมษายน 2566 จัดกิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน

วันที่ 2 เมษายน 2566 จัดกิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน

วันที่ 18 มีนาคม 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแกดำหมุนเวียนสื่อไปยังห้องสมุดประชาชนชาวตลาด

วันที่ 18 มีนาคม 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแกดำหมุนเวียนสื่อไปยังห้องสมุดประชาชนชาวตลาด

วันที่ 14 มกราคม 2566 ห้องสมุดประชาชนร่วมกับเทศบาลตำบลแกดำจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 14 มกราคม 2566 ห้องสมุดประชาชนร่วมกับเทศบาลตำบลแกดำจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
งานศพของผม

คนที่ผมไม่รู้จัก

อัคนีโหตรี

Idylan the monster

ไม่สิ้นสุดรัก


รักรุกฆาต


ให้คุณล่องลอยดุจฝัน


หวางเย่ละเว้นข้าเถอะ


เคียงใจศิลา


แสนรักสลักใจ