ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2,744)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (761)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   รู้จักห้องสมุด
       การสมัครสมาชิก
       ที่ตั้ง
       ประวัติความเป็นมา (1)
   สื่อ
       E-BOOK
       วิดีทัศน์ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (9)
       ลิงค์
           ห้องสมุดประชาชนอำเภอแกดำ (1)
           กศน.อำเภอแกดำ (1)
           กศน.จังหวัดมหาสารคาม (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,648
 

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดประชาชนอำเภอแกดำ

Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายสกุลศักดิ์ จันทะกล บรรณารักษ์จ้างเหมา เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ห้องประชุม ปทุมวัน สำนักงาน สกร.จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ ที่ 30 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแกดำหมุนเวียนสื่อไปยังประชาชนชาวตลาดเทศบาลตำบลแกดำ

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
กลนาง

ช้ำรอยรัก

หงส์หน้าม่าน

มัดใจไว้ให้รัก

ร้ายสู่รัก


เยาวเมียยอดรัก


อภิรักร้าย


หยกผลาญใจ


มายาพ่ายเลห์


รางวัลพิภพ

  รายการ วิดีทัศน์ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ประชาสัมพันธ์ / แนะนำ กศน.อ.แกดำ    
  รู้จักห้องสมุด
      / ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอแกดำ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแกดำ
Loading...