ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2,734)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (761)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (110)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ทำเนียบบุคลากร
   มุมอาเซียน
   นิทรรศการในห้องสมุด
   รู้จักห้องสมุด
       การสมัครสมาชิก
       ที่ตั้ง
       ประวัติความเป็นมา (1)
   สื่อ
       E-BOOK (1)
       วิดีทัศน์ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (13)
       ลิงค์
           ห้องสมุดประชาชนอำเภอแกดำ (1)
           กศน.อำเภอแกดำ (1)
           กศน.จังหวัดมหาสารคาม (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 771
 

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดประชาชนอำเภอแกดำ

Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

วันที่ 22 พ.ย.60 สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม และ กศน.อำเภอแกดำ จัดกิจกรรมรถส่งเสริมการอ่าน โดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (mobile library)

26 ตุลาคม 2560 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดบ้านหนองบัว ต.วังแสง อ.แกดำ มหาสารคาม

รถห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่วันที่ 23สิงหาคม 2560

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
งานศพของผม

คนที่ผมไม่รู้จัก

อัคนีโหตรี

Idylan the monster

ไม่สิ้นสุดรัก


รักรุกฆาต


ให้คุณล่องลอยดุจฝัน


หวางเย่ละเว้นข้าเถอะ


เคียงใจศิลา


แสนรักสลักใจ

  รายการ วิดีทัศน์ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ประชาสัมพันธ์ / แนะนำ กศน.อ.แกดำ    
  รายการ E-BOOK ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        อ่านเล่มนี้จบ...พร้อมรบเร... / E-book    
  รู้จักห้องสมุด
      ประวัติความเป็นมา / ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอแกดำ
  นิทรรศการในห้องสมุด
  มุมอาเซียน
  ทำเนียบบุคลากร
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอแกดำ
Loading...