ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2,734)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (761)
  เครือข่ายห้องสมุด (928)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดอื่นๆ (2)
   รู้จักห้องสมุด
       การสมัครสมาชิก
       ที่ตั้ง
       ประวัติความเป็นมา (1)
   สื่อ
       E-BOOK
       วิดีทัศน์ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (3)
       ลิงค์
           ห้องสมุดประชาชนอำเภอแกดำ (1)
           กศน.อำเภอแกดำ (1)
           กศน.จังหวัดมหาสารคาม (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,437
 

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดประชาชนอำเภอแกดำ

Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายสกุลศักดิ์ จันทะกล บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดเทศบาลอำเภอแกดำ โดยมีการส่งเสริมการอ่านสร้างอาชีพ และให้บริการแผ่นพับเทคนิคการเพิ่มยอดขายให้กับแม่ค้าชาวตลาด เทศบาล ตำบลแกดำ


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายสกุลศักดิ์ จันทะกล บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ บ้านโนนศรีบุญเรือง ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรื่องเทคโนโลยีการเกษตร และให้ความรู้เรื่อง โคกหนองนาโมเดล


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เข้าร่วมโครงการประชุมคณะทำงานขับ เคลื่อนการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
งานศพของผม

คนที่ผมไม่รู้จัก

อัคนีโหตรี

Idylan the monster

ไม่สิ้นสุดรัก


รักรุกฆาต


ให้คุณล่องลอยดุจฝัน


หวางเย่ละเว้นข้าเถอะ


เคียงใจศิลา


แสนรักสลักใจ

  รายการ วิดีทัศน์ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ประชาสัมพันธ์ / แนะนำ กศน.อ.แกดำ    
  รู้จักห้องสมุด
      / ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอแกดำ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแกดำ
Loading...