ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (4,248)
        สื่อ (2)
        สมาชิก (892)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (110)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ห้องสมุดประชาชนอำเภอปางศิลาท...
       ประวัติความเป็นมาของสถานศ... (1)
       บุคลากร (1)
   แหล่งเรียนรู้
       แหล่งเรียนรู้ของชุมชน “บ้... (1)
       แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพ... (1)
       ศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบล... (1)
       ศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบล... (1)
   โครงการบรรณสัญจร
       โครงการบรรณาสัญจร ปี2559 (3)
   ส่งเสริมการอ่าน
       โครงการเปิดโลกวิชาการเพื่... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
           facbookห้องสมุดประชาชนอำเภอป... (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น (3)
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
      
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 878
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด


ขอขอบคุณ ท่านนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ที่มอบหนังสือนวนิยาย
และนิตยสารให้ตามโครงการบรรณสัญจรหนังสือ. โดยบริจาค ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
เพื่อนำไปไว้ให้บริการประชาชนที่ห้องสมุดประชาชนของจังหวัดกำแพงเพชรทั้ง 11 แห่ง
บ...

“ห้องสมุดเคลื่อนที่ สู่ บ้านหนังสือชุมชน”

โครงการ"8กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ"

โครงการ"8กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ"

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
คนไม่รู้หนังสือ

สตีฟ จอบส์

มหาตมา คานธี

who? หลุ่ยส์ปาสเตอร์

ขนมโฮมเมด อร่อยทำง่ายในขั...


ขนมโฮมเมด อร่อยทำง่ายในขั...


ยอดรักราชินี


เล่มเดียว คุ้มโรคภัย


กายภาพบำบัดขั้นเทพ


กฤษณา

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
                  ผจญภัยสุดปลายรุ้งกับนางฟ้าสายรุ้งสีเขียว  
        ภารกิจร้ายเสี่ยงทายรัก          เกมปริศนา สำนวนไทย  
        การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด          เธอคือดวงใจ  
        แรงจูงใจบทเรียนสำคัญที่สุดของความสำเร็จระดับต...          ไวยกรณ์อังกฤษ  
        มายาแห่งไนล์          ทิ้งหนูทำไม หนูไม่ใช่ขยะ  
  ส่งเสริมการอ่าน
      โครงการเปิดโลกวิชาการเพื่อพัฒนาการอ่าน / โครงการเปิดโลกวิชาการเพื่อพัฒนาการอ่าน
  โครงการบรรณสัญจร
      โครงการบรรณาสัญจร ปี2559 / เดือนกันยายน พ.ศ.2559
  แหล่งเรียนรู้
      แหล่งเรียนรู้ของชุมชน “บ้านเล็กในป่าใหญ่” /
      แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านลุงเหลา / แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านลุงเหลา
      ศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลโพธิ์ทอง / ศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลโพธิ์ทอง
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอปางศิลาทอง
Loading...