ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (13,256)
        สื่อ (2,112)
        สมาชิก (3,719)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (109)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   รู้จักห้องสมุด
       ทำเนียบบุคลากร (1)
       ที่อยู่ที่สามารถติดต่อ (1)
       บริการที่มี (1)
       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ (1)
       ประวัติความเป็นมา (1)
   มุมอาเซียนศึกษา
   นิทรรศการในห้องในห้องสมุด
       นิทรรศการพระราชกรณียกิจขอ... (1)
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
       กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู... (1)
       กิจกรรม"ปันความรู้สู่ชุมช... (1)
   สื่อ
       วิดีทัศน์ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (18)
       ลิงค์
           ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทวิชั... (1)
           สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคา... (1)
           สำนักงาน กศน. (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 988
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่าน "รักสมองต้องลับเสมอ" กศน.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่าน "รักสมองต้องลับเสมอ" กศน.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่าน "รักสมองต้องลับเสมอ" กศน.ตำบลเขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
อีเก้งเข้ากรุง

Somyot Hananuntasuk-

THE LUNCH BOX AUTUMN - WI...

THE LUNCH BOX AUTUMN - WI...

ธรรมะเก็บตก ๒๑-


มีภูมิไม่อวด-


ธรรมะเก็บตก ๒๑-


ธรรมะเก็บตก ๒๐-


ธรรมะเก็บตก ๑๙-


ธรรมะเก็บตก ๑๘-

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        แสบ...สนิท          จอมใจจอมยุทธิ์  
        ใต้ร่มกาแล          นาคเทวี  
        กำแพงเสน่หา          จอมใจจอมยุทธิ์  
        บัลลังแสงเดือน          ดาบมังกรหยก  
        กำแพงเสน่หา          ปีกปรารถนา  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ทบทวนความรู้ ม. ปลาย คณิตศาสตร์แคลคูลัส 1          ภาษาจีน พินอินและการออกเสียง ฉบับที่ 2  
        มีดค่ายพระรามหก          เถ้าแก่น้อย ( เกมจำลองบริหารสายการบิน )  
        ติวเข้มม.ปลายANET สังคมศึกษา แผ่นที่ 4          ติวเต็มพิกัด ม.ต้น ภาษาอังกฤษ แผ่น 1  
        ชีวจิต          ทบทวนความรู้ ม. ปลาย ฟิสิกส์ทบทวนการเคลื่อนที...  
        ทบทวนความรู้ ม.ปลาย คณิตศาสตร์เซต          Mega clever! วิทยาศาตร์ฉลาดสุดๆ ชุด 1 ทดลอ...  
  รายการ วิดีทัศน์ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        วิดีทัศน์แหล่งเรียนรู้ (พ... / วิดีทัศน์นำประวัติพระยืนก...    
  รู้จักห้องสมุด
      ประวัติความเป็นมา / ประวัติความเป็นมา
      ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
      บริการที่มี / บริการของห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทรวิชัย
      ที่อยู่ที่สามารถติดต่อ / ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
      ทำเนียบบุคลากร / ทำเนียบบุคลากร
  นิทรรศการในห้องในห้องสมุด
      นิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพฯ / นิทรรศการพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพฯ
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
      กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอุ่ม ตำบลนาสีนวน
      กิจกรรม"ปันความรู้สู่ชุมชน" / กิจกรรม
  มุมอาเซียนศึกษา
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทรวิชัย
Loading...