ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (4,141)
        สื่อ (5,461)
        สมาชิก (3,260)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (109)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   กิจกรรม กศน.ตำบล
       กศน.ดอนเงิน
       กศน.เชียงยืน
       กศน.เสือเฒ่า
       กศน.กู่ทอง
       กศน.โพนทอง
       กศน.ตำบลเหล่าบัวบาน
       กศน.ตำบลนาทอง
       ศรช.ตำบลหนองซอน (1)
   มุมส่งเสริมการอ่านตำบล
       มุมหน้าอ่าน หนังสือน่าเรี... (8)
   ข้อมูลชุมชนของอำเภอเชียงยืนแ...
       ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยื... (1)
       ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน ... (1)
       ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงย... (1)
       ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน... (1)
       ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน... (1)
       ตำบลเหล่าบัวบานอำเภอเชียง... (1)
       ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยื... (1)
       ตำบลเสือเฒ่าอำเภอเชียงยืน... (1)
   รู้จักห้องสมุด
       ประวัติความเป็นมา (1)
       การสมัครสมาชิก
   รู้จักอาเซียน
       ประวัติความเป็นมา อาเซียน (10)
   ทำเนียบบุคลากร
   นิทรรศการในห้องสมุด
       มุมหน้าอ่าน ห้องสมุดอำเภอ... (1)
   สื่อ
       E-book
       วีดีทัศน์ (1)
       ติวเข้ม
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (2)
       กิจกรรมห้องสมุด (16)
       ลิงค์
           สำนักงาน กศน.มหาสารคาม (4)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 804
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลางภาคเรียนที่ 1 / 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามนโยบาลสำนักงาน กศน. วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2558

นเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
แมงดา....ไฮโซ

ผู้พิทักษ์พลอย

พระคัมภีร์ประกอบภาพ ภาค พ...

ผู้กล้านำถวาย

ป่าไหวชายทุ่ง


อีริค ลิดเดิล


สื่อสารประสานใจ


กล้าสยบอารมณ์ร้ายของลูกรั...


เมื่อดอกไม้หินบาน


บทเพลงจากใจพระเอกลิเก

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ม.ต้น          การปฎิรูปการศึกษา  
        กระซิบรักฝากหัวใจ          รอยบูรพา  
        แจกันดอกหญ้า          มองสิ่งเล็ก เพื่อพบสิ่งใหญ่ HAVE A LITTLE ...  
        เอกลักษณ์ไทยภาคใต้          รวมสูตรเบเกอรี่  
        นิกายสังหาร          มังกรแห่งฝูโจว  
  รายการ วีดีทัศน์ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เรียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน / อังกฤษ    
  ข้อมูลชุมชนของอำเภอเชียงยืนและแหล่งเรียนรู้
      ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม / แหล่งเรียนรู้
      ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม / แหล่งเรียนรู้
      ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม / แหล่งเรียนรู้
      ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม / แหล่งเรียนรู้
      ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม / แหล่งเรียนรู้
      ตำบลเหล่าบัวบานอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม / แหล่งเรียนรู้
      ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม / ตำบลดอนเงิน
      ตำบลเสือเฒ่าอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม / แหล่งเรียนรู้
  มุมส่งเสริมการอ่านตำบล
      มุมหน้าอ่าน หนังสือน่าเรียนรู้ / ตำบลหนองซอน
      มุมหน้าอ่าน หนังสือน่าเรียนรู้ / ตำบลเชียงยืน
      มุมหน้าอ่าน หนังสือน่าเรียนรู้ / ตำบลเหล่าบัวบาน
      มุมหน้าอ่าน หนังสือน่าเรียนรู้ / ตำบลนาทอง
      มุมหน้าอ่าน หนังสือน่าเรียนรู้ / ตำบลโพนทอง
      มุมหน้าอ่าน หนังสือน่าเรียนรู้ / ตำบลกู่ทอง
      มุมหน้าอ่าน หนังสือน่าเรียนรู้ / ตำบลดอนเงิน
      มุมหน้าอ่าน หนังสือน่าเรียนรู้ / ตำบลเสือเฒ่า
  รู้จักอาเซียน
      ประวัติความเป็นมา อาเซียน / ประเทศเวียดนาม (Vietnam)
      ประวัติความเป็นมา อาเซียน / ประเทศไทย (Thailand)
      ประวัติความเป็นมา อาเซียน / ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)
      ประวัติความเป็นมา อาเซียน / ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)
      ประวัติความเป็นมา อาเซียน / ประเทศพม่า หรือ เมียนมาร์ (Myanmar)
      ประวัติความเป็นมา อาเซียน / ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
      ประวัติความเป็นมา อาเซียน / ประเทศลาว (Laos, PDR)
      ประวัติความเป็นมา อาเซียน / ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)
      ประวัติความเป็นมา อาเซียน / ประเทศกัมพูชา (Cambodia)
      ประวัติความเป็นมา อาเซียน / ประเทศบรูไน (Brunei)
  นิทรรศการในห้องสมุด
      มุมหน้าอ่าน ห้องสมุดอำเภอเชียงยืน / มุมพระเทพ
  รู้จักห้องสมุด
  ทำเนียบบุคลากร
  กิจกรรม กศน.ตำบล
      ศรช.ตำบลหนองซอน / โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน
Loading...