ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (4,225)
        สื่อ (561)
        สมาชิก (2,454)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   สื่อ
       วีดีทัศน์ (3)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (24)
       ลิงค์
           เพจห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียง... (1)
           ระบบและศูนย์กลางการเรียนการส... (1)
           ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อน... (1)
           ศูนย์รวข่าวสารงานราชการ สมัค... (1)
           ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช... (1)
           แหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้เพื่... (1)
           ห้องสมุดมารวย (1)
           หอสมุดดำรงราชนุภาพ (1)
           หอสมุดแห่งชาติ (1)
           สำนักงาน กศน.มหาสารคาม (1)
           กศน.อำเภอเชียงยืน (1)
           สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (1)
           TK PARK (1)
           หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหา... (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน (1)
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       แบบฟอร์มสำรวจ
         สื่อประเภท E-BOOK
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,633
 

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอเชียงยืน

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "ครอบครัวรักการอ่าน" ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เคล็ดลับการออกแบบe-Learni...

เคล็ดลับการออกแบบe-Learni...

เคล็ดลับการออกแบบe-Learni...

เคล็ดลับการออกแบบe-Learni...

เคล็ดลับการออกแบบe-Learni...


EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใสe-...


EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใสe-...


EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใสe-...


EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใสe-...


มาปล่อยปลาดาวกันเถอะEP.1 ...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เท่ารักเธอ          มือใหม่แก้ปัญหาคอมด้วยตนเอง  
        ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย          คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
        ไร่ในฝัน          พระอัจฉริยภาพด้านทัศนศิลป์ รัชกาลที่ 9  
  รายการ วีดีทัศน์ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ประเทศไทยกับประชาคมโลก / ประเทศไทยกับประชาคมโลก           ประเทศไทยและประเทศสมาชิกส... / ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเป...  
        เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื... /    
ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม โทร. 043-781094 &  เพจห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน  
Loading...