ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (5,042)
        สื่อ (5,461)
        สมาชิก (1,203)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (109)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   บทความ สารน่ารู้
   สื่อ
       e-clipping (1)
       วีดีทัศ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (2)
       ลิงค์
           เว็บไซต์ (1)
       ข้อมูลบริการ (3)
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 715
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

อบรมหลักสูตรพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการด้วยระบบ ICT ในห้องสมุดประชาชน

   
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
การผลิตอาหารสัตว์

ต้นน้ำ ภูผา และป่าทราย

ครอบครัว ต้องมาก่อน

ครอบครัว ต้องมาก่อน

รูปยาตรา ภาพทัศนาจร = Tra...


เจ้าฟ้าไอทีรัตนราชสุดา สา...


พระราชธรรม พระราชประวัติ ...


เมือฉันหายไปจากโลกใบหนึ่ง


การศึกษาเพื่อความเป็นคนที...


พ่อเจ้าบุญวาทย์กับวิวัฒนา...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        บันทึกดีๆ แห่งชีวิต          หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาเพื่อพ...  
        สะพานแสงคำน          ดั่งสายน้ำไหล  
        ลำนำรักสุดรอยทราย          ธุรกิจ เครื่องดื่ม  
        บัญชีชาวบ้าน1          SME แก้จนรวยด้วยบะหมี่เกี๊ยว  
        เล่ห์ดอกฟ้า          การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        สิ่งของเครื่องใช้          พิมพ์ 2001  
        Kids can speak english          กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 (ต.8)  
        รายการสนทนา ภาษาจีน          มหัศจรรย์ใต้ทะเล  
        คณิตศาสตร์ 9 แคลคูลัส ต. 1          Grammar ตอนที่2  
        หนึ่งในสยาม ความซน ที่เกาะสมุย          ศิลปินแห่งชาติ  
  รายการ วีดีทัศ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เสริมความรู้ / เสริมความรู้การเกษตร    
  รายการ e-clipping ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เบ็ตเล็ด /    
  บทความ สารน่ารู้
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม   ผู้ดูแลเว็บ
Loading...