ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2,773)
        สื่อ (20)
        สมาชิก (1,737)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   นิทรรศการ
      
   ทำเนียบบุคลากร
   รู้จักห้องสมุด
       ประวิติห้องสมุด
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (29)
       ลิงค์
           กศน.อำเภอนาดูน (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           ฮูปแต้ม
           กู่สันตรัตน์
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น
           พระบรมธาตุนาดูน
       แบบฟอร์มสำรวจ
       
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,761
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด 22 ธ.ค 2566

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ (รถโมบาย) โรงเรียนมัธยมดงยาง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับนักศึกษา สกร. 14 ธ.ค 2566

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
สงครามดาบอักขระเวท

จับจุดผิด พิชิตข้อสอบ ERR...

จับจุดผิด พิชิตข้อสอบ ERR...

จับจุดผิด พิชิตข้อสอบ ERR...

จับจุดผิด พิชิตข้อสอบ ERR...


จับจุดผิด พิชิตข้อสอบ ERR...


จับจุดผิด พิชิตข้อสอบ ERR...


จับจุดผิด พิชิตข้อสอบ ERR...


จับจุดผิด พิชิตข้อสอบ ERR...


จับจุดผิด พิชิตข้อสอบ ERR...

  รู้จักห้องสมุด
  นิทรรศการ
  ทำเนียบบุคลากร
 

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาดูน เลขที่ 6 หมู่ที่ 6 ถนนเทศบาล 18 ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์  44180  

Loading...