ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2,764)
        สื่อ (20)
        สมาชิก (1,728)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (109)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   นิทรรศการ
      
   ทำเนียบบุคลากร
   รู้จักห้องสมุด
       ประวิติห้องสมุด
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (5)
       ลิงค์
           กศน.อำเภอนาดูน (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 977
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุดณ กศน.อำเภอนาดูน
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559

ส่งเสริมการอ่านกศน.ตำบลนาดูน

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
สงครามดาบอักขระเวท

แผนร้ายพรางรัก

อัศวินน้อย

อัศวินน้อย

ไม้กรวดวิเศษ


ไม้กรวดวิเศษ


มังกรน้อยพ่นไฟ


มังกรน้อยพ่นไฟ


เจ้าหญิงกับเจ้าหมู


เจ้าหญิงกับเจ้าหมู

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ยาจกปราบพยศ          ลายลินิน  
        จอมพรานเล่ม 4          อาถรรพณ์นิทรานครเล่ม 4  
        อาถรรพณ์นิทรานครเล่ม 3          King in my heart  
        สมุนไพรหลายขนาน          รู้จักและเข้าใจเลืดสิ่งมหัสจรรย์  
        แต่ปางบรรพ์เล่ม 1          อ่าวมรณะสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
  รู้จักห้องสมุด
  นิทรรศการ
  ทำเนียบบุคลากร
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...