ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (5)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (10)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   บรรณารักษ์
       https://www.facebook.com/... (1)
   รู้จักห้องสมุด
       https://www.facebook.com/... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (8)
       ลิงค์
           สำนักงาน กศน. (3)
       ข้อมูลบริการ (6)
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,659
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

โครงการ 2 เมษาวันรักการอ่าน

โครงการ 2 เมษาวันรักการอ่านนางสาวยุวเรศน์ แสงงาม บรรณารักษ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอกุดรัง ร่วมจัดบูธกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการ 2 เมษายน วันรักการอ่านมีกิจกรรมมากมายอาทิ เช่น สมุดบันทึกรักการอ่าน " ห้องสมุดแห่งรัก" The Library ตอบคำถา...

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

2.ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดนางสาวยุวเรศน์ แสงงาม บรรณารักษ์ ร่วมกับครู ศกร.ตำบลกุดรังจัดกิจกรรม "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" มีบริการตะกร้าความรู้หนังสือพิมพ์ - วารสาร มีเกมทายคำจากภาพ ให้ความรู้เรื่องโรคที่จะตามมาในฤดูหนาวโดยการแสกนคิวอา...

กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนนางสาวยุวเรศน์ แสงงาม บรรณารักษ์ จัด กิจกรรมหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.ตะกร้าความรู้ 2.ใบความรู้ 3.คิวอาร์โค้ดให้ความรู้โรคภัยที่มากับฤดูหนาว 4.หมุนเวียนสื่อ

1.บ้านหนังสือชุมชนนางสาวยุวเรศน์ แสงงาม บรรณารักษ์ ร่วมกับ คณะครู ศกร.ตำบลทั้ง 5 ตำบลในพื้นที่อำเภอกุดรัง กิจกรรมหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.ตะกร้าความรู้ 2.ใบความรู้ 3.คิวอาร์โค้ดให้ความรู้โรคภัยที่มากับฤดูหนาว 4.หมุนเวียนสื่อ...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ม่านมนตรา

กลรักบงการใจ

หนี้รักหนี้พิศวาส

ข้อเสนอร้ายยากปฏิเสธ

สาปรักศรีจันทรา

  รู้จักห้องสมุด
      / ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดรัง
  บรรณารักษ์
      / บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดรัง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดรัง Kutrang District Public Library โทรศัพท์ 043-728131 Facebook ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดรัง
Loading...