ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (6,440)
        สื่อ (493)
        สมาชิก (439)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (110)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   รู้จักห้องสมุด
       ประวัติความเป็นมา (1)
       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
       บริการห้องสมุด (1)
       ทำเนียบบุคลากร (1)
       นิทรรศการ (1)
   จดหมายข่าวส่งเสริมการอ่าน
       เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ (สัปดาห... (1)
   ยอดนักอ่านประจำเดือน
       ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
       ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (8)
   มุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเ...
       มุมหนังสือพระราชนิพนธ์ในส...
   อาเซียนศึกษา
       ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน (1)
       ประเทศสมาชิกอาเซียน (10)
       คลังหลักสูตร กศน.เกี่ยวกั... (1)
       มุมอาเซียนในห้องสมุด (3)
       มุมอาเซียนใน กศน.ตำบล
       กิจกรรมอาเซียนประจำเดือน (2)
   สื่อ
       สื่ออิเล็กเล็กทรอนิกส์ ประเภ... (1)
       สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Intera...
       e-cliping (10)
       e-book (13)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (17)
       ลิงค์
           สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคา... (2)
           สำนักงาน กศน. (1)
       ข้อมูลบริการ (7)
       องค์ความรู้
           สุขภาพ (6)
           วันสำคัญของไทย (5)
           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
       ระบบเชื่อมโยง
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,283
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมพี่ชวนน้องอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาเซียนหรรษา

กศน.อำเภอชื่นชม ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลชื่นชม ประจำปี 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอชื่นชม มาเป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 กศน.อำเภอชื่นชม ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลชื่นชม ประจำปี 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอชื่นชม มาเป็นประธานในพิธี

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เลอัน ราชวงศ์ดวงจันทร์

อีศาน 49

สัญญาหน้าสเาร์ธง

ผัวน้อย

ชาวนาออนไลน์


อีศาน 48


อีศาน 41


อีศาน 44


อีศาน 46


อีศาน 47

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        รวมเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี          สารานุกรมโลกของเรา (กีฬาและงานอดิเรก)  
        อาณาจักรหุ่นยนต์          สนุกกับเครื่องร่อน  
        ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตเกิด-ตาย          นิทรรศการหนังใหญ่วัดขนอน  
        สัตว์ป่าเมืองไทย          กบฎ(เพื่อ)ช็อกโกแลต  
        วิสามานยนาม          แต่งศิลป์ให้เวปสวยด้วย Macromedia  
  รายการ e-book ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        วรรณคดีและวรรณกรรม / เด็กหอใน : ว่าด้วยเรื่องเ...           งานวิชาการรับใช้สังคม / เรียนนอกฤดู ภาคพิเศษ เล่ม...  
        ปรัชญาการดำเนินชีวิต / ส่วนหนึงของความรู้ อยู่ที...           วรรณคดีและวรรณกรรม / การเขียนเรื่องเล่าเร้าพลั...  
        การเกษตร / เกษตรป่าทามราษีไศล           วรรณคดีและวรรณกรรม / เรื่องเล่าเทางาม  
        งานวิชาการรับใช้สังคม / คู่มือการดูแลสุขภาพโคเนื้...           งานวิชาการรับใช้สังคม / เรียนนอกฤดู ภาคพิเศษ เล่ม...  
        งานวิชาการรับใช้สังคม / คู่มือการปูเตียงและเมนูอา...           หนังสืออ้างอิง / ที่ระลึกวันสถาปนามหาวิทยา...  
  รายการ e-cliping ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        การเกษตร / โฟเลทมีมากในผักผลไม้           การเกษตร / การปลูกสับปะรดสี  
        การเกษตร / สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง ...           การเกษตร / เกษตรกรอาชีพทำนาดีเด่นแห่...  
        การเกษตร / คัดจุลินทรีย์ผลิตสารปฏิชี...           การเกษตร / หอมแดงแบบปลอดสารพิษ  
        การเกษตร / วิธีรักษาโรคใบหงิก และเขี...           การศึกษา / หนังสือข้างเตียง  
        การเกษตร / การพัฒนาพืช จีเอ็มโอในไทย           มนุษยวิทยา / พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  
  รายการ สื่ออิเล็กเล็กทรอนิกส์ ประเภทวีดิทัศน์ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ / ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ    
  มุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ยอดนักอ่านประจำเดือน
      ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ / เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
      ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ / เดือนเมษายน ๒๕๕๘
      ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ / เดือนมีนาคม ๒๕๕๘
      ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ / เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
      ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ / เดือนมกราคม ๒๕๕๘
      ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ / เดือนธันวาคม ๒๕๕๗
      ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ / เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
      ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ / เดือนตุลาคม ๒๕๕๗
  อาเซียนศึกษา
      ประเทศสมาชิกอาเซียน / อินโดนีเซีย
      ประเทศสมาชิกอาเซียน / สิงคโปร์
      ประเทศสมาชิกอาเซียน / เวียดนาม
      ประเทศสมาชิกอาเซียน / ลาว
      ประเทศสมาชิกอาเซียน / มาเลเซีย
      ประเทศสมาชิกอาเซียน / ฟิลิปปินส์
      ประเทศสมาชิกอาเซียน / พม่า
      มุมอาเซียนในห้องสมุด / หนังสือในมุมอาเซียนศึกษา
      ประเทศสมาชิกอาเซียน / ประเทศไทย
      มุมอาเซียนในห้องสมุด / กิจกรรมเรียนรู้อาเซียนในห้องสมุดประชาชน
  จดหมายข่าวส่งเสริมการอ่าน
      เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ (สัปดาห์ที่ ๑) / อันตรายจากการบริโภคเครื่องดื่มที่บรรจุในขวดพลาสติกแบบขุ่น
     Learning Resources Linkage System  |  

Loading...