ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (27,997)
        สื่อ (23)
        สมาชิก (7,378)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   บุคคลสำคัญของห้องสมุดประชาชน...
       นายมาโนชญ์ บุญญานุวัตร (1)
       นายบุญชอบ สาครินทร์ ผู้ก่... (1)
   คนดีศรียะลา
       ดร.รุ่ง แก้วแดง (1)
       นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (1)
       นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ... (1)
   อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
       อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน (1)
   บ้านหนังสือชุมชน
       บ้านหนังสือชุมชน (14)
   รางวัลเชิดชูเกียรติ
       ปี 2566 ได้รับรางวัล ชมเช... (1)
       ปี 2566 ได้รับรางวัล ชมเช... (1)
       ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “... (1)
       ได้รับคัดเลือกเว็บไซต์ห้อ... (1)
       รางวัลที่1 ห้องสมุดประชาช... (1)
       รางวัลที่3 ห้องสมุดประชาช... (1)
       รางวัลที่2 บรรณารักษ์ดีเด... (1)
       รางวัลที่1 บรรณารักษ์ดีเด... (1)
       ห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยม ... (1)
       ห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยม ... (1)
       รางวัลการขับเคลื่อนงานการ... (1)
       รางวัลริเริ่มสร้างสรรค์ ก... (1)
       ห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยม ... (1)
   แนะนำห้องสมุดประชาชนจังหวัดย...
       มุมต่างๆภายในห้องสมุด (1)
       ประวัติความเป็นมา (1)
       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ (1)
       ทำเนียบบุคลากร (1)
       การสมัครสมาชิก (1)
       บริการยืม คืน หนังสือ สื่... (1)
       เวลาเปิด - ปิด บริการ (1)
   นิทรรศการภายในห้องสมุดประชาช...
       ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1)
       นิทรรศการบ้านพ่อ (1)
       ห้องย้อนวันวาน (1)
       ห้องเจ้าฟ้านักเขียน (1)
   ผังเมืองจังหวัดยะลา
       ผังเมืองยะลา (1)
   สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดยะ...
       สถานที่ท่องเที่ยวยะลา เมื... (14)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดยะ...
       ภูมิปัญญาท้องถิ่น (3)
       ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณก... (1)
       ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม (1)
       ภูมิปัญญาด้านกองทุนและธุร... (2)
       ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไ... (1)
       ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม (2)
   สารการรับรู้
       สารการรับรู้ (77)
   โครงการ/กิจกรรมเด่น
       โครงการรักนี้ให้หนู สู่เด... (1)
       โครงการสานฝันคนรุ่นใหม่ปั... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู... (1)
       กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่... (1)
       กิจกรรมนั่งที่ไหน อ่านที่... (1)
       ชื่อโครงการ 2 เมษา วันรัก... (1)
       ชื่อโครงการ NFE For Kids ... (1)
       ชื่อโครงการ ส่งเสริมการเร... (1)
       ชื่อโครงการ นวัตกรรมการอ่... (1)
       ชื่อโครงการ ศูนย์การเรียน... (1)
       ชื่อโครงการ เยาวชนยุคใหม่... (1)
       ชื่อโครงการ 2 เมษา เทิดไท... (1)
   E-Book กิจกรรมห้องสมุดประชาช...
       E-Book รายงานกิจกรรมส่งเส... (1)
       E-Book รายงานกิจกรรมส่งเส... (1)
       E-Book รายงานกิจกรรมส่งเส... (1)
       E-BOOK รายงานการจัดกิจกรร... (1)
       E-Book รายงานกิจกรรมส่งเส... (1)
       E-Book รายงานกิจกรรมส่งเส... (1)
       E-Book รายงานกิจกรรมส่งเส... (1)
       E-Book การคัดเลือกสถานศึก... (1)
       E-Book รายงานผลการดำเนินง... (1)
       E-Book รายงานกิจกรรมส่งเส... (1)
       E-Book รายงานกิจกรรมส่งเส... (1)
       E-Book รายงานกิจกรรมส่งเส... (1)
       E-Book รายงานกิจกรรมส่งเส... (1)
       E-Book รายงานกิจกรรมส่งเส... (1)
       E-Book รายงานกิจกรรมส่งเส... (1)
       E-Book รายงานกิจกรรมส่งเส... (1)
       E-Book รายงานกิจกรรมส่งเส... (1)
       E-BOOK-รายงานสรุปผลการดำเ... (1)
       E-BOOK สาระน่ารู้เวียตนา... (1)
       E-BOOK แบบประเมินคัดเลือก... (1)
       E-BOOK การประเมินคัดเลือก... (1)
       E-BOOK รายงานสรุปผลการดำเ... (1)
       E-Book รายงานการจัดกิจกรร... (1)
       E-BOOK รายงานผลการดำเนินง... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (148)
       ลิงค์
           ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจ... (1)
           สำนักงาน สกร.จังหวัดยะลา (1)
           เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมการเรีย... (1)
           เว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนจังหว... (1)
           Digital Literacy (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           กิจกรรม Cook with Librarian ... (1)
           รอบรู้เมืองยะลา (4)
           แก้ผื่นลมพิษ (1)
           10 วิธีการดูแลสุขภาพง่าย ๆ เ... (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 9,118
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดผังเมือง4

กิจกรรม Library Delivery 07.06.67

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียน โครงการท่องโลกสู่โลกกว้าง ชมความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ(ซ.บ.) พื้นที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา (โรงเรียนสาธิตพัฒนา)

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
อะไรที่ฉันควรเชื่อพระเจ้า...

เก่งคณิต การหาร

เก่งพูดอังกฤษง่ายนิดเดียว...

เขียนเรียงความภาษาอังกฤษข...

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรร...


การทำการ์ด กรอบรูป สวนดอก...


ทรายกระซิบ


ทานตะวันสีเพลิง


แผนรักฉบับเลดี้มาเฟีย


ทะลน้ำผึ้ง

  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        การสื่อสารในงานสารสนเทศ          การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  
        ประเทศอาเซียน          การจัดการธุรกิจ การจัดประชุม นิทรรศการและการ...  
  ติดต่อเรา
      / แผนที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา
      / ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการ
      / Facebook Page ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา
  E-Book กิจกรรมห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา
      / E-Book รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา ประจำเดือน มกราคม 2567
      / E-Book รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา ประจำเดือน ธันวาคม 2566
      / E-Book รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
      / E-BOOK รายงานการจัดกิจกรรมของห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา ประจำเดือนตุลาคม 2566
      / E-Book รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา ประจำเดือน กันยายน 2566
      / E-Book รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา ประจำเดือน สิงหาคม 2566
      / E-Book รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา ประจำเดือน กรกฏาคม 2566
      / E-Book การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองยะลา
      / รายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2566
      / E-Book รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา ประจำเดือน มิถุนายน 2566
  แนะนำห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา
      / การสมัครสมาชิก
      / มุมต่างๆภายในห้องสมุด
      / บริการยืมคืน หนังสือ สื่อ
      / เวลาเปิด - ปิด บริการของห้องสมุด
      / วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
      / ประวัติความเป็นมา
      / ทำเนียบบุคลากร
  โครงการ/กิจกรรมเด่น
      / โครงการรักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ ครั้งที่ 16 วันที่ 11 มกราคม 2567
      / โครงการสานฝันคนรุ่นใหม่ปันน้ำใจจาก สกร. ประจำปี ๒๕๖๗
      / กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่นักศึกษาในตำบล
      / กิจกรรมเพื่อน้องๆเด็กป่วยในโรงพยาบาล
      / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับเช้าตลาด
      / กิจกรรมนั่งที่ไหน อ่านที่นั่น
      / ชื่อโครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน สืบสานคุณค่า สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
      / ชื่อโครงการ NFE For Kids เยาวชนไทย ใส่ใจรักษ์ชาติ
      / ชื่อโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ตลาดนัดนักอ่าน (พัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่)
      / ชื่อโครงการ นวัตกรรมการอ่าน เพื่อการเรียนรู้
  นิทรรศการภายในห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา
      / ห้องเจ้าฟ้านักเขียน
      / ห้องย้อนวันวาน
      / ห้องนิทรรศการบ้านพ่อ
      / ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  รางวัลเชิดชูเกียรติ
      / ปี 2566 ได้รับรางวัล ชมเชย ประเภท “การขับเคลื่อนงานการศึกษาตามอัธยาศัย สู่องค์กรคุณภาพของห้องสมุดประชาชนอำเภอ” ในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลาปี2566
      / ปี 2566 ได้รับรางวัล ชมเชย ประเภท “รางวัลริเริ่มสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมเพิ่มอัตราการอ่านของห้องสมุดอำเภอ ในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลาปี2566
      / ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “สานพลังการเรียนรู้ กศน.สู่สกร.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลา
      / ได้รับคัดเลือกเว็บไซต์ห้องสมุดปประชาชน ภายใต้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรุ้ ระดับภาคใต้
      / รางวัลที่1 ห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยม ระดับจังหวัดประจำปี 2565
      / รางวัลที่3 ห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยม ระดับชายเเดนใต้ ประจำปี 2565
      / รางวัลที่2 บรรณารักษ์ดีเด่น สาขาบุคลากร ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565
      / รางวัลที่1 บรรณารักษ์ดีเด่น สาขาบุคลากร ประจำปี 2565
      / ห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยม ระดับจังหวัด2564
      / ห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยม ประจำปี 2563
  สารการรับรู้
      / กิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ 29.04.67
      / กิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2567
      / กิจกรรมบรรณสัญจร
      / เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ระยะที่ 1 รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2567 ผ่าน Google meet สถาบันส่งเสริมเเละพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กรมส่งเสริมการเ
      / เข้าร่วมอบรมค่ายพัฒนาตนเอง : ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน Relearning Space @ library camping ณ โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
      / กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในช่วงปิดภาคเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนพัฒนาวิทยา (แผนกอนุบาล-ประถม)
      / เข้าร่วมทดสอบระบบอบรมออนไลน์ ก่อนเริ่มอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566
      / กิจกรรมบรรณสัญจร วันที่ 11 เมษายน 2567
      / กิจกรรมสืบสานสงกรานต์วิถีไทย เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567
      / กิจกรรมนั่งที่ไหน อ่านที่นั่น ณ สถานีรถไฟยะลา
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดยะลา
      / กระเป๋าผ้า BABA ICE
      / นายประสิทธิ์ ทองใส
      / นายปิยะ สุวรรณพฤกษ์
      / ไข่เค็มสมุนไพรใบเตยหอม บ้านยุโป
      / นายสนิท รัตนซ้อน
      / นายนิยม แก้วแสงเรือง
      / วิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล
      / นายนิคอเละ ระเด่นอาหมัด
      / นายอนุพล ส่งสกุล
      / ผลิตภัณฑ์สีมายา
  สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดยะลา
      / YALA STREET ART
      / วงเวียนหอนาฬิกา
      / ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
      / อาคารสีรุ้ง
      / สวนขวัญเมือง (พรุบาโกย)
      / สวนสาธารณะสนามช้างเผือก (สนามโรงพิธีช้างเผือก)
      / วัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ)
      / ศาลหลักเมืองยะลา
      / บ่อน้ำร้อนเบตง
      / อุโมงค์ปิยะมิตร
  ผังเมืองจังหวัดยะลา
      / ผังเมืองจังหวัดยะลา
  บ้านหนังสือชุมชน
      / บ้านหนังสือชุมชนตำบลยุโป
      / บ้านหนังสือชุมชนตำบลยะลา
      / บ้านหนังสือชุมชนตำบลสะเตงนอก
      / บ้านหนังสือชุมชนตำบลลำใหม่
      / บ้านหนังสือชุมชนตำบลท่่าสาป
      / บ้านหนังสือชุมชนตำบลหน้าถ้ำ
      / บ้านหนังสือชุมชนตำบลเปาะเส้ง
      / บ้านหนังสือชุมชนตำบลบุดี
      / บ้านหนังสือชุมชนตำบลบันนังสาเรง
      / บ้านหนังสือชุมชนตำบลพร่อน
  อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
      / อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
  คนดีศรียะลา
      / นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
      / นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
      / ดร.รุ่ง แก้วแดง
  บุคคลสำคัญของห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา
      / นายบุญชอบ สาครินทร์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ
      / นายมาโนชญ์ บุญญนุวัตร ประธานมูลนิธิห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา
Loading...