ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (12)
        สื่อ (2)
        สมาชิก (124)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   เกี่ยวกับเรา
       บุคลากร (2)
       ติดต่อเรา (1)
   ข้อมูลทั่วไป
       ข้อมูลทั่วไป (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
           wikipedia (3)
           คลิปวิดีโอ (4)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
       
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,955
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

นิทานพาเลิน

อบรมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้(LRLS)

การประชุมเชิงปฎิบัติการระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ (LRLS)

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ติดชัวร์ ฟิสิกส์ PAT 2 คร...

ไปเล่นกันเถอะ

ลดน้ำหนักง้ายง่ายทำได้ทัน...

นิทานพุทธภาษิตสอนใจ

ไปเล่นกันเถอะ


นักเรียนพะโล้มาแล้ว


Money Mastery มั่งคั่งทั้...


ยุทธการร้ายร้อยมายา


อุบัติรัก แรงแค้น


ทะเลรักล้อมดาว

  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ภาษาอังกฤษ          ท่องโลกกว้าง  
  ข้อมูลทั่วไป
      / ประวัติห้องสมุด
      / วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      / ระเบียบการยืม-คืน
      / ระเบียบการสมัครสมาชิก/หลักฐานการสมัคร
  เกี่ยวกับเรา
      / ผู้อำนวยการ
      / facebook
      / ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด

ห้องสมุดประชาชนอำเอยะหา ถนนพิทักษ์ธานี ตำบลยะหา อำเอยะหา จังหวัดยะลา 95120

Tel. 073-29128   Fax 073-291393  E-mail  rarindamalee@gmail.com  

Fb ห้องสมุดประชาชนอำเอยะหา กศน.อำเอยะหา

Loading...