ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (190)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (38)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   เกี่ยวกับเรา
       ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเ...
       ติดต่อเรา (1)
       บุคลากร (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (3)
       ลิงค์
           wikipedia (2)
           คลิปวีดีโอ (2)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           สาระน่ารู้ เรื่องไพล สรรพคุณ...
           สาระน่ารู้ เรื่องบอระเพ็ด
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,655
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมบ้านหน้งสือชุมชน

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงสร้างสรรค์ งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาด

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ข้าวเหนียวมูนเพิ่มมูลค่าข...

สปาเกตตีตำรับไทย

เปาะเปี๊ยะทอด 9 สูตร 9 ไส...

ขนมปังสังขยา 9 สูตรหวานมั...

สารพัดตำรับเชื่อม


Why?DNA พิศวง


เรื่องจริงที่ยังสงสัย ขุน...


เมืองบ้านผม


ไปเล่นกันเถอะ


นักเรียนพะโล้มาแล้ว

  เกี่ยวกับเรา
      / ข้าราชการ
      / ห้องสมุดประชาชนอำเภอรามัน
Loading...