ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (146)
        สื่อ (34)
        สมาชิก (362)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   เกี่ยวกับเรา
       ประวัติห้องสมุด (1)
       บุคลากร (3)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (70)
       ลิงค์
           กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหน...
           wikipedia (2)
           คลิปวิดีโอ (3)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           การป้องกันตัวจากไวรัสโคโรนา ...
           "หนุมานประสานกาย"
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,537
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ส่งเสริมการอ่านกิจกรรม "นั่งที่ไหน อ่านที่นั้น"

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม

โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
โครงการพระราชดำริแกล้งดิน...

โครงการพระราชดำริแก้มลิง ...

พุทธธรม (ฉบับเดิม)-

รุ้งสลับสี-

80 ชาดก คุณภาพธรรมสำหรับเ...


โครงการพระราชดำริแกล้งดิน...


โครงการพระราชดำริฝนหลวง ช...


โครงการพระราชดำริกังหันชั...


โครงการพระราชดำริพระดาบส ...


พัฒนาการทางโบราณคดีและประ...

  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        mp3   
Loading...