ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (563)
        สื่อ (2)
        สมาชิก (101)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   เกี่ยวกับเรา
       ประวัติห้องสมุด (4)
       บุคลากร (3)
       แผนที่ (1)
       ติดต่อเรา (1)
   สื่อ
       พิธิเปิดห้องสมุด
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (11)
       ลิงค์
           เว็บไซต์สำนักงาน สกร.จังหวัด... (1)
           เว็บไซต์ ศูนย์ส่งเสริมการเรี... (1)
           เว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนอำเภอ... (1)
           Facebook ห้องสมุดประชาชนอำเภ... (1)
       ข้อมูลบริการ (2)
       องค์ความรู้
           สารการรับรู้ห้องสมุดประชาชนอ... (2)
           วันสำคัญประจำปี (3)
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,366
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

โครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจจกรรมค่ายฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาไทย

โครงการส่งเสริมการอ่านภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
กลรักเกมหัวใจ

เพลิงอธิฐาน

พรางรัก ในรอยทราย

ยุทธการร้ายร้อยมายา

เหตุร้ายอุบัติรัก


เพลงพริบตา


ทะเลรักล้อมดาว


เพลงแห่งจันทร์


พระจันทร์หวานใจ


อุบัติรัก แรงแค้น

Loading...