ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (4,834)
        สื่อ (572)
        สมาชิก (1,233)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   บุคลากร กศน.อำเภอเขาชะเมา
       (9)
   สื่อ
       หนังสือ
       สื่ออิเล็กทรอนิคส์
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (113)
       ลิงค์
           โควิด-19 โรคติดเชื้อไวรัสโคโ... (1)
           แหล่งเรียนรู้อื่นๆ (10)
       ข้อมูลบริการ (3)
       องค์ความรู้
           อาเซียนน่ารู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (4)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,635
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

โครงการพัฒนา ปรับปรุง การใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ปราะจำปีงบประมาณ 2564

การพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนในเขตภาคตะวันออก

กิจกรรม "นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น"

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ศิลปะการจัดพานพุ่ม

ศิลปะการจัดพานพุ่ม

ศิลปะการจัดพานพุ่ม

สนุกและเข้าใจไวยกรณ์อังกฤ...

สนุกและเข้าใจไวยกรณ์อังกฤ...


สนุกและเข้าใจไวยกรณ์อังกฤ...


พูดอังกฤษ อย่างง่าย ๆ คุย...


พูดอังกฤษ อย่างง่าย ๆ คุย...


พูดอังกฤษ อย่างง่าย ๆ คุย...


พูดอังกฤษ อย่างง่าย ๆ คุย...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ผจญภัยบนเส้นทางสายไหม          ก็หมวย (อินเตอร์) นี่ค่ะ  
        เปลี่ยนใจมั้ย ให้เรารักกัน          Buag"s Life  
        วิวาห์กระดาษ          ไม่ยากถ้าอยากมั่นใจ  
        พืชสมุนไพรเครื่องดื่ม          คำให้การชุนหลวงหาวัด  
        ฟิลิปป้า พิชเชอร์ กับนางฟ้าประจำตัว          เกมรักคาสโนว่า  
  บุคลากร กศน.อำเภอเขาชะเมา
      / นายธรรมนูญ แก้วเพ็ชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชะเมา
      / นายขวัญชัย วงษ์หาร ครูผู้ช่วย
      / นายจิระ ว่องไววิริยะ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
      / นางสาวณัฐกานต์ คงสบาย ครู กศน.ตำบลน้ำเป็น
      / นายสายัณห์ มาลีบำรุง ครู กศน.ตำบลเขาน้อย
      / นางสาวพยอม พรมบุตร ครู กศน.ตำบลชำฆ้อ
      / นางสาวโสรญา จันแปงเงิน ครู กศน. ตำบลห้วยทับมอญ
      / นางสาวเจษฎาพร อิ่มเจริญ ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลห้วยทับมอญ
      / นางสาวณัฐณิชา สิงห์เรือง บรรณารักษ์อัตราจ้าง
     Learning Resources Linkage System  |   105/21 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110 โทร.038-996279 ผู้ดูแล : นางสาวณัฐณิชา  สิงห์เรือง 
Loading...