ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (4,727)
        สื่อ (572)
        สมาชิก (1,224)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   บุคลากร กศน.อำเภอเขาชะเมา
       (9)
   สื่อ
       หนังสือ
       สื่ออิเล็กทรอนิคส์
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (111)
       ลิงค์
           แหล่งเรียนรู้อื่นๆ (10)
       ข้อมูลบริการ (3)
       องค์ความรู้
           อาเซียนน่ารู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,168
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

การพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนในเขตภาคตะวันออก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ด้วยแอปพลิเคชั่นออนไลน์ ระยะที่ 2

กิจกรรม "นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น"

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ประวัติบุคคลสำคัญ

กลายเป็นหมา คว้าความสำเร็...

ภูมิปัญญาตายาย

หนี้รักพันธะหัวใจ

รัตติกาตาหวาน


ธารทับทิม


ภารกิจลับ ปราบหัวใจนายกะล...


รักสูตรนี้ ไม่มีน้ำตาล


รักสูตรนี้ ไม่มีน้ำตาล


กองทัพหัวใจของวายร้ายซูเป...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ก็หมวย (อินเตอร์) นี่ค่ะ          เปลี่ยนใจมั้ย ให้เรารักกัน  
        Buag"s Life          วิวาห์กระดาษ  
        ไม่ยากถ้าอยากมั่นใจ          พืชสมุนไพรเครื่องดื่ม  
        คำให้การชุนหลวงหาวัด          ฟิลิปป้า พิชเชอร์ กับนางฟ้าประจำตัว  
        เกมรักคาสโนว่า          แรงเสน่หา  
  บุคลากร กศน.อำเภอเขาชะเมา
      / นายธรรมนูญ แก้วเพ็ชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชะเมา
      / นายขวัญชัย วงษ์หาร ครูผู้ช่วย
      / นายจิระ ว่องไววิริยะ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
      / นางสาวณัฐกานต์ คงสบาย ครู กศน.ตำบลน้ำเป็น
      / นายสายัณห์ มาลีบำรุง ครู กศน.ตำบลเขาน้อย
      / นางสาวพยอม พรมบุตร ครู กศน.ตำบลชำฆ้อ
      / นางสาวโสรญา จันแปงเงิน ครู กศน. ตำบลห้วยทับมอญ
      / นางสาวเจษฎาพร อิ่มเจริญ ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลห้วยทับมอญ
      / นางสาวทิพยา อินสร บรรณารักษ์อัตราจ้าง
     Learning Resources Linkage System  |   นางสาวทิพยา  อินสร 105/21 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110 โทร.038-996279
Loading...