ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (4,727)
        สื่อ (572)
        สมาชิก (1,224)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   บุคลากร กศน.อำเภอเขาชะเมา
       นางพีฌานิกา ชัยปทุม (9)
   สื่อ
       หนังสือ
       สื่ออิเล็กทรอนิคส์
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (59)
       ลิงค์
           แหล่งเรียนรู้อื่นๆ (10)
       ข้อมูลบริการ (3)
       องค์ความรู้
           อาเซียนน่ารู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 835
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "ผ่านสื่อออนไลน์" ลดไขมันแบบไทยๆ ด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน

กิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ประวัติบุคคลสำคัญ

กลายเป็นหมา คว้าความสำเร็...

ภูมิปัญญาตายาย

หนี้รักพันธะหัวใจ

รัตติกาตาหวาน


ธารทับทิม


ภารกิจลับ ปราบหัวใจนายกะล...


รักสูตรนี้ ไม่มีน้ำตาล


รักสูตรนี้ ไม่มีน้ำตาล


กองทัพหัวใจของวายร้ายซูเป...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        หนึ่งคนที่ใช้หัวใจบอกว่า (รัก)          หัดอ่านภาษาจีนกลาง  
        โดเรมอน แผนที่โลก          รักนี้แซบเว่อร์  
        รู้ทันประจำเดือนเตือนภัยมะเร็ง          ล่ารัก เดิมพันใจยังตัวร้ายดับนายซาตาน  
        Deril or Angel          น้ำผึ้งหวานบาดใจขีค  
        ดินแดนแห่งเอลยอน ตอนเนินเขาแห่งความมืด          ปรารถนาแห่งซาตาน  
  บุคลากร กศน.อำเภอเขาชะเมา
      นางพีฌานิกา ชัยปทุม / นางพีฌานิกา ชัยปทุม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชะเมา
      นางพีฌานิกา ชัยปทุม / นางสาวเสาวณี ศรีโพธิ์ ครู คศ.2
      นางพีฌานิกา ชัยปทุม / นายจิระ ว่องไววิริยะ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
      นางพีฌานิกา ชัยปทุม / นางสาวณัฐกานต์ คงสบาย ครู กศน.ตำบลน้ำเป็น
      นางพีฌานิกา ชัยปทุม / นายสายัณห์ มาลีบำรุง ครู กศน.ตำบลเขาน้อย
      นางพีฌานิกา ชัยปทุม / นางสาวพยอม พรมบุตร ครู กศน.ตำบลชำฆ้อ
      นางพีฌานิกา ชัยปทุม / นางสาวเจษฎาพร อิ่มเจริญ ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลห้วยทับมอญ
      นางพีฌานิกา ชัยปทุม / นางสาวทิพยา อินสร บรรณารักษ์อัตราจ้าง
     Learning Resources Linkage System  |   นางสาวทิพยา  อินสร 105/21 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110 โทร.038-996279
Loading...