ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2,629)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (528)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
  
   สื่อ
       หนังสือ
       นวนิยาย (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (29)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           สื่อกาตาร์ รายงาน ชีค ยาสซิม... (1)
           ไข้เลือดออก (1)
           วันสุนทรภู่ (1)
           ข่าว
           โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อ... (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (5)
        สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร...
        etv โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
        ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ
        ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช...
        ONIE E-library
        ห้องสมุดมารวย
        หอสมุดดำรงราชานุภาพ
        TK Park
        สำนักงาน กศน.
        หอสมุดแห่งชาติ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,365
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
     
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซ...

กระเช้าสีดา

กฎคือห้ามรัก

ผีโรงเรียนไทย -ญี่ปุ่น
รักนี้ที่ไม่ได้ขอ


ใจขังเจ้า


มหันตภัยโรคประหลาด


รอยรักไฟเหมันต์


ทิวาหลอมทราย

  รายการ นวนิยาย ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        800 / สยองขวัญ    
  
Loading...