ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2,629)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (526)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
  
   สื่อ
       หนังสือ
       นวนิยาย (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (29)
       ลิงค์
           โควิด (2)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           ข่าว
           โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อ... (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
       สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร...
       etv โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
       ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ
       ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช...
       ONIE E-library
       ห้องสมุดมารวย
       หอสมุดดำรงราชานุภาพ
       TK Park
       สำนักงาน กศน.
       หอสมุดแห่งชาติ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,012
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซ...

กระเช้าสีดา

กฎคือห้ามรัก

ผีโรงเรียนไทย -ญี่ปุ่น
รักนี้ที่ไม่ได้ขอ


ใจขังเจ้า


มหันตภัยโรคประหลาด


รอยรักไฟเหมันต์


ทิวาหลอมทราย

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        มหันตภัยโรคประหลาด           
        กฎคือห้ามรัก          กระเช้าสีดา  
        ฝ่าความตาย          ศัสตราประกาศิต  
        อาหารสุขภาพ 3 มื้อ          ราชินีชีบา  
        เหนือเมฆ          ผีโรงเรียนไทย -ญี่ปุ่น  
  รายการ นวนิยาย ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        800 / สยองขวัญ