ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2,629)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (526)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  
   สื่อ
       หนังสือ
       นวนิยาย (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (25)
       ลิงค์
           โควิด (2)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อ... (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
       สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร...
       etv โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
       ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ
       ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช...
       ONIE E-library
       ห้องสมุดมารวย
       หอสมุดดำรงราชานุภาพ
       TK Park
       สำนักงาน กศน.
       หอสมุดแห่งชาติ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,738
 

 

Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

มอบหนังสือให้บ้านหนังสือชุมชน

มอบหนังสือให้กับ กศน.ตำบลนิคมพัฒนา และกศน.ตำบลพนานิคม เพื่อนำไปบริการให้กับบ้านหนังสือชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 1-10 ธันวาคม 2564


 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซ...

กระเช้าสีดา

กฎคือห้ามรัก

ผีโรงเรียนไทย -ญี่ปุ่น
รักนี้ที่ไม่ได้ขอ


ใจขังเจ้า


มหันตภัยโรคประหลาด


รอยรักไฟเหมันต์


ทิวาหลอมทราย

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ผีโรงเรียนไทย -ญี่ปุ่น          กฎคือห้ามรัก  
        อาหารสุขภาพ 3 มื้อ          มหันตภัยโรคประหลาด  
  รายการ นวนิยาย ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        800 / สยองขวัญ    
  
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...