ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (5,816)
        สื่อ (470)
        สมาชิก (2,097)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   รู้จักห้องสมุด
       ประวัติความเป็นมา (1)
       ทำเนียบบุคลากร (1)
       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธก... (1)
       ที่ตั้ง/แผนที่ (1)
       ระเบียบกสมัครสมาชิกห้องสม... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (1)
       พื้นที่การให้บริการ (11)
   สื่อ
       วีดีทัศน์
       สื่ออิเล็กทอนิกส์ (1)
       e- Book (2)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (146)
       ลิงค์
           วิธีเช็คหน้ากากอนามัย
           สำนักหอสมุดแห่งชาติ (1)
           TK Park (1)
           หอสมุดดำรงราชานุภาพ (1)
           ห้องสมุดมารวย (1)
           ศุนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช... (1)
           E-book สำนักงาน กศน. (1)
           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้... (1)
           ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อน... (1)
           ระบบและศูนย์กลางการจัดการเรี... (1)
           นิทานคุณธรรม https://www.you...
           แฟนเพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอส... (2)
           กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหน... (2)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน...
           จดมยข่าวเดือนพฤษภาคม2561
       แบบฟอร์มสำรวจ (4)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 4,232
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.นำโดยนายสันติ สีลา ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสีชมพู และบุคลากร กศน.อำเภอสีชมพู ร่วมต้อนรับและรับนโยบายซึ่งได้รับเกียรติจาก นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ล

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.นำโดยนายสันติ สีลา ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสีชมพู และบุคลากร กศน.อำเภอสีชมพู ร่วมต้อนรับและรับนโยบายซึ่งได้รับเกียรติจาก นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ล...

ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 บุคลากร กศน.อำเภอสีชมพู ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารอบอาคารสำนักงานทั้งภายในและภายนอก กศน.อำเภอสีชมพู

ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 บุคลากร กศน.อำเภอสีชมพู ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารอบอาคารสำนักงานทั้งภายในและภายนอก กศน.อำเภอสีชมพู

ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นำโดยนายสันติ สีลา ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสีชมพู และบุคลากร กศน.อำเภอสีชมพู ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อความภาคภูมิใจในเอกราชและความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระม

ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นำโดยนายสันติ
สีลา ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสีชมพู และบุคลากร กศน.อำเภอสีชมพู ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อความภาคภูมิใจในเอกราชและความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระ...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ก.ไก่ คัดลายมือตัวเหลี่ยย...

ก.ไก่ คัดลายมือตัวเหลี่ยย...

คำผวน รวมบทความวิชาการ

ตำราภาษาอังกฤษสำหรับประชา...

เกมปริศนา เล่นภาษาเล่นคำ


จัดดอกไม้


ก.ไก่ คัดลายมือตัวเหลี่ยม


ก.ไก่


หนังสือทำมือ


การเล่านิทาน

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        คุณกระต่ายกับไข่ปริศนา          คู่ร้ายร้อยเล่ห์รัก  
        จันตะคาด          พระอัจฉริยภาพ  
        สามก๊ก          38อาหารชีวจิตรเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ  
        แบบเรียนส่งเสริมการรู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น          ผลไม้น่ากิน  
        ความรู้รอบตัวนานาเรื่องไทยไทย          เงินหายไปไหน  
  รายการ e- Book ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        VCD /           ส่งเสริมการอ่าน / นืทานธรรม  
  รายการ สื่ออิเล็กทอนิกส์ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        / 1    
  รู้จักห้องสมุด
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...