ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (5,816)
        สื่อ (470)
        สมาชิก (2,097)
  เครือข่ายห้องสมุด (935)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   รู้จักห้องสมุด
       ประวัติความเป็นมา (1)
       ทำเนียบบุคลากร (1)
       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธก... (1)
       ที่ตั้ง/แผนที่ (1)
       ระเบียบกสมัครสมาชิกห้องสม... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (1)
       พื้นที่การให้บริการ (11)
   สื่อ
       วีดีทัศน์
       สื่ออิเล็กทอนิกส์ (1)
       e- Book (2)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (194)
       ลิงค์
           วิธีเช็คหน้ากากอนามัย
           สำนักหอสมุดแห่งชาติ (1)
           TK Park (1)
           หอสมุดดำรงราชานุภาพ (1)
           ห้องสมุดมารวย (1)
           ศุนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช... (1)
           E-book สำนักงาน กศน. (1)
           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้... (1)
           ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อน... (1)
           ระบบและศูนย์กลางการจัดการเรี... (1)
           นิทานคุณธรรม https://www.you...
           แฟนเพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอส... (2)
           กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหน... (2)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           สื่อส่งเสริมการอ่านเดือนพฤศจ...
           จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน...
           จดมยข่าวเดือนพฤษภาคม2561
       แบบฟอร์มสำรวจ (4)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,306
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 บุคลากร กศน.และเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดประชาชนอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วม มหกรรมแข่งขันกีฬา กศน.ร้อยแก่นสารเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 บุคลากร กศน.และเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดประชาชนอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วม มหกรรมแข่งขันกีฬา กศน.ร้อยแก่นสารเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.ห้องสมุดประชาชนอำเภอสีชมพู รับประเมินโครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ประเภท ห้องสมุดประชาชนอำเภอ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการประเมินโครงการ "หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน" ได้รับมอบหมายจากนายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมกับคณะกรรมการภาคีเครือข่ายประกอบด้วย นางสุมาลี สุวรรณกร ประธานสื่อศิลปวัฒนธรรมชุ...

ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ประชุมเตรียมความพร้อม ในการต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โครงการ "หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน" ประจำปีงบปรมาณ 2566 ประเภทห้องสมุดประชาชนอำเภอสีชมพู

ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 นำโดย นางสุภาภรณ์ อินทมาตย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสีชมพู ประชุมเตรียมความพร้อม ในการต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โครงการ "หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน" ประจำปีงบปรมาณ 2566 ประเภทห้องสมุดประชาชนอำเภอสีชมพู

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ก.ไก่ คัดลายมือตัวเหลี่ยย...

ก.ไก่ คัดลายมือตัวเหลี่ยย...

คำผวน รวมบทความวิชาการ

ตำราภาษาอังกฤษสำหรับประชา...

เกมปริศนา เล่นภาษาเล่นคำ


จัดดอกไม้


ก.ไก่ คัดลายมือตัวเหลี่ยม


ก.ไก่


หนังสือทำมือ


การเล่านิทาน

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        คุณกระต่ายกับไข่ปริศนา          ต้นตระกูลไทย ราชสกุล-นามสกุลพระราชทาน  
        เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้า          การเลี้ยงปลาดุก  
        การสัมนาเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐบาลพบประ...          วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์...จังหวัดก...  
        ของดีในบ้านเรา          ใครก็ได้ช่วยผมที  
        เสด็จพระราชสมภพ          ฯพณฯแห่งกาลเวลา  
  รายการ e- Book ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        VCD /           ส่งเสริมการอ่าน / นืทานธรรม  
  รายการ สื่ออิเล็กทอนิกส์ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        / 1    
  รู้จักห้องสมุด
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...