ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (5,817)
        สื่อ (470)
        สมาชิก (2,097)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   รู้จักห้องสมุด
       ประวัติความเป็นมา (1)
       ทำเนียบบุคลากร (1)
       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธก... (1)
       ที่ตั้ง/แผนที่ (1)
       ระเบียบกสมัครสมาชิกห้องสม... (1)
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (1)
       พื้นที่การให้บริการ (11)
   สื่อ
       วีดีทัศน์
       สื่ออิเล็กทอนิกส์ (1)
       e- Book (2)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (224)
       ลิงค์
           วิธีเช็คหน้ากากอนามัย
           สำนักหอสมุดแห่งชาติ (1)
           TK Park (1)
           หอสมุดดำรงราชานุภาพ (1)
           ห้องสมุดมารวย (1)
           ศุนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช... (1)
           E-book สำนักงาน กศน. (1)
           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้... (1)
           ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อน... (1)
           ระบบและศูนย์กลางการจัดการเรี... (1)
           นิทานคุณธรรม https://www.you...
           แฟนเพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอส... (2)
           กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหน... (2)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           สื่อส่งเสริมการอ่านเดือนพฤศจ...
           จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน...
           จดมยข่าวเดือนพฤษภาคม2561
       แบบฟอร์มสำรวจ (4)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,558
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ตาม “โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 “โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 “โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ” ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองทุ่ม ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐)

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
มะละกอ ปลูกง่ายกำไรงาม

ก.ไก่ คัดลายมือตัวเหลี่ยย...

ก.ไก่ คัดลายมือตัวเหลี่ยย...

รวมนิยายนานาชาติ

รวมนิยายนานาชาติ


คำคล้าย


คำคล้าย


ภาษาไทยเป็นหัวใจทุกชนิด


ราชาศัพท์


คำผาน รวมบทความวิชาการ

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        คุณกระต่ายกับไข่ปริศนา          อารมณ์กาแฟ  
        การพัฒนาการทำวิทยานิพนธ์          กลับมาเถอะที่รัก  
        เงินหายไปไหน          การเขียนหนังสือส่งเสริมการอ่าน  
        ความรู้รอบตัวนานาเรื่องไทยไทย          ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน  
        ช่องทางทำกิน          ฉันรักพ่อ  
  รายการ e- Book ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        VCD /           ส่งเสริมการอ่าน / นืทานธรรม  
  รายการ สื่ออิเล็กทอนิกส์ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        / 1    
  รู้จักห้องสมุด
Loading...