ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (4,636)
        สื่อ (1)
        สมาชิก (1,130)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลห้องสมุดประชาชนอำเภอคล...
       ประวัติห้องสมุด (1)
       การสมัครสมาชิก (1)
       บริการของห้องสมุด (1)
       ระเบียบการยืม-คืน (1)
       เวลาเปิด-ปิดทำการ (1)
   สกร.ระดับอำเภอคลองหอยโข่ง
       ศกร.ระดับตำบลคลองหอยโข่ง (1)
       ศกร.ระดับตำบลทุ่งลาน (1)
       ศกร.ระดับตำบลคลองหลา (1)
       ศกร.ระดับตำบลโคกม่วง (1)
   บุคลากร
       บุคลาการ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (88)
       ลิงค์
           การเผยแพร่หลักสูตร Digital L... (1)
           ศกร.ระดับตำบลคลองหลา (1)
           ศกร.ระดับตำบลโคกม่วง (1)
           ศกร.ระดับตำบลทุ่งลาน (1)
           ศกร.ระดับตำบลคลองหอยโข่ง (1)
           สกร.ระดับอำเภอคลองหอยโข่ง (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           แหล่งเรียนรู้ (1)
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 3,421
 

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหอยโข่ง

Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

วันที่ 25 เมษายน 2567 นางสาวตากาญจน์ มีนุ่น ตำแหน่งบรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุม วิพากษ์ "วรรณกรรมชุมชนเพื่อการเรียนรู้จังหวัดสงขลา

2 เมษายน 2567 โครงการเปิดตัววรรณกรรมชุมชนเพื่อการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนำเสนอวรรณกรรม จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย พ่อขุนคล่องคลองหอย ขุมทรัพย์เขาวังชิง ยาสมุนไพรพรหมประสิทธิ์ (ยาท่านทับ) พร้อมทั้งสาธิ

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน


สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน


สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน


สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน


สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน


สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        สัตว์หิมพานต์          ปัญหาคณิตศาสตร์แก้ไม่ยาก  
        วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100          สงครามอัศวินวิทยาศาสตร์  
        การผจญภัยของโรบินสันครูโซ          แวมไพร์น้อยที่บ้านไร่โรงนา  
        ย้อนรอยประวัติศาสตร์อาเซียน          โรงเรียนสร้างคนดี ฉันอยากมั่นใจในตนเอง  
        ไม่ยากถ้าอยากฉลาด          100 เรื่องเด็กดี  
  บุคลากร
  สกร.ระดับอำเภอคลองหอยโข่ง
      / นายศิริชัย บุญช่วย ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
      / นางนูริซอ เอี่ยมใจรัก ครู กศน.ตำบล
      / นางสาวกันติชา ดำอำไพ ครู กศน.ตำบล
      / นางสาวรัชดาภรณ์ จิตตารมย์ ครูกศน.ตำบล
  ข้อมูลห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหอยโข่ง
      / ประวัติห้องสมุด
      / การสมัครสมาชิก
      / บริการของห้องสมุด
      / ระเบียบการยืม-คืน
      / เวลาเปิด-ปิดทำการ
Loading...