ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2,354)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (416)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   รู้จักห้องสมุด
       การสมัครสมาชิก (1)
       ทำเนียบบุคลากร (1)
       ปรัชญา วิสัยทัดน์ (1)
       ประวัติความเป็นมา (1)
   กิจกรรมวันเด็ก
      
   สื่อ
       e- book (1)
       วีดีทัศน์ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (80)
       ลิงค์
           ระบบและศูนย์กลางจัดการเรียนก... (1)
           E-BooK สำนักงาน กศน.
           ศูนย์รวมข่าวสารราชการ (1)
           ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อน... (1)
           ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช... (1)
           TK Park (1)
           หอสมุดดำรงราชานุภาพ (1)
           ห้องสมุดมารวย (1)
           สำนักหอสมุดแห่งชาติ (1)
           บ้านหนังสือชุมชน (1)
           สำนักงาน กศน. (1)
           สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น (1)
           กศน.อำเภอบ้านแฮด (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
      
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 3,387
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด


ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบรรณารักษ์ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแฮด

ดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครู กศน.จังหวัดขอนแก่น ในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ยอดหญิงเซียนเครื่องหอม

จูเหยียนลำนำกระดูกหยก

จูเหยียนลำนำกระดูกหยก 2

นางพญาท้ารบ

ฟ้ากระจ่าง


เทพมารสะท้านฟ้า 8


เทพมารสะท้านฟ้า 9


พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...


พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...


พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เลห์รักกับดักร้าย          เหมันต์ไร้ใจ  
        นางร้ายที่รัก          ทะเลทราย สีกุหลาบ  
        เล่ห็ร้ายลวงใจ          คุณหมอที่รัก  
        พระชายาประชิดวัง          แค้นรัก ลวงใจ  
        นางบำเรออุ้มรัก          ราศีมาร  
  รายการ วีดีทัศน์ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        กศน.อำเภอบ้านแฮดจัดกิจกรร... / กศน.อำเภอบ้านแฮดจัดกิจกรร...    
  รายการ e- book ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        การเรียนรู้ตัวตนเอง / วิดีทัศน์    
  กิจกรรมวันเด็ก
  รู้จักห้องสมุด
      / วิสัยทัศน์ กศน.อำเภอบ้านแฮด
      / ทำเนียบบุคลากร
Loading...