ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2,346)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (357)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   รู้จักห้องสมุด
       การสมัครสมาชิก (1)
       ทำเนียบบุคลากร (1)
       ปรัชญา วิสัยทัดน์ (1)
       ประวัติความเป็นมา (1)
   กิจกรรมวันเด็ก
      
   สื่อ
       e- book (1)
       วีดีทัศน์ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (59)
       ลิงค์
           ระบบและศูนย์กลางจัดการเรียนก... (1)
           E-BooK สำนักงาน กศน.
           ศูนย์รวมข่าวสารราชการ (1)
           ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อน... (1)
           ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช... (1)
           TK Park (1)
           หอสมุดดำรงราชานุภาพ (1)
           ห้องสมุดมารวย (1)
           สำนักหอสมุดแห่งชาติ (1)
           บ้านหนังสือชุมชน (1)
           สำนักงาน กศน. (1)
           สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น (1)
           กศน.อำเภอบ้านแฮด (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
      
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 3,004
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ลงพื้นที่จัดมุมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแฮดลงพื้นที่จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับ กศน.ตำบลหนองแซง

ลงพื้นที่เวียนหนังสือ บ้านหนังสือชุมชน

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...


พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...


พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...


พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...


พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...


พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เลห์รักกับดักร้าย          นางร้ายที่รัก  
        พระชายาประชิดวัง          เหมันต์ไร้ใจ  
        เล่ห็ร้ายลวงใจ          ทะเลทราย สีกุหลาบ  
        คุณหมอที่รัก          บอสร้ายบัญชารัก  
        ซาตานพยศรัก          สยบรัก แสนเสน่หา  
  รายการ วีดีทัศน์ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        กศน.อำเภอบ้านแฮดจัดกิจกรร... / กศน.อำเภอบ้านแฮดจัดกิจกรร...    
  รายการ e- book ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        การเรียนรู้ตัวตนเอง / วิดีทัศน์    
  กิจกรรมวันเด็ก
  รู้จักห้องสมุด
      ปรัชญา วิสัยทัดน์ / วิสัยทัศน์ กศน.อำเภอบ้านแฮด
      ทำเนียบบุคลากร / ทำเนียบบุคลากร
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...