ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (30,999)
        สื่อ (4,147)
        สมาชิก (318)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ประวัติห้องสมุดประชาชนจังหวั...
       ประวัติห้องสมุดประชาชนจัง... (4)
   บุคลากรห้องสมุดประชาชนจังหวั...
       บุคคลากรห้องสมุดประชาชนจั... (6)
   บ้านหนังสือชุมชน
       ตำบลสวนแตง (1)
       ตำบลบ้านโพธิ์ (1)
       ตำบลดอนโพธิ์ทอง (1)
       ตำบลบางกุ้ง (1)
       ตำบลสนามชัย (1)
       ตำบลสระแก้ว (1)
       ตำบลดอนกำยาน (1)
       ตำบลตลิ่งชัน (1)
       ตำบลดอนตาล (1)
       ตำบลดอนมะสังข์ (1)
       ตำบลไผ่ขวาง (1)
       ตำบลโพธิ์พระยา (1)
       ตำบลท่าระหัด (1)
       ตำบลสนามคลี (1)
   รู้จักประเทศประชาคมอาเซียน
       ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (1)
       ประเทศพม่า (1)
       ประเทศลาว (1)
       ประเทศเวียดนาม (1)
       ประเทศ บรูไนดารุสซาราม (1)
       ประเทศสิงค์โปร์ (1)
       ประเทศมาเลเซีย (1)
       ประเทศฟิลิปปินส์ (1)
       ประเทศอินโดนีเซีย (1)
       ราชอาณาจักรไทย (1)
   เกร็ดความรู้
       10 วิธีคืนความสมดุลให้กับ... (1)
       พิชิตความชราด้วยสุดยอดอาห... (1)
       10 อันดับอาหารต้านมะเร็ง (1)
       ความรู้เกี่ยวกับแอปเปิ้ล (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (633)
       ลิงค์
           วันสำคัญประจำปี 2563 (1)
           เวปไซต์แหล่งเรียนรู้ (9)
           เพจ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุ... (1)
           facebook ห้องสมุดประชาชนจังห... (1)
           OOCC (14)
           สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย (1)
           เรื่องเล่าเช้านี้ (1)
           ข่าว ศธ. (1)
           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึ... (1)
           เครือข่ายเว็บไซต์ กศน. (10)
           สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุ... (1)
           สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุ... (3)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           สุขภาพอนามัย (2)
           หนังสืออ่านฟรี (2)
           อาหาร (2)
           วิธีส่งเสริมให้เด็กรักการอ่า... (1)
           เกร็ดความรู้.NET (1)
           ไทยนิยมยั่งยืน (2)
           ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส... (1)
           สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน (1)
           OOCC (1)
           ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรก... (3)
           เป็นประโยชน์แก่ประชาชน (2)
       แบบฟอร์มสำรวจ (5)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 18,683
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ขอเชิญร่วมกล่าวคำน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564

ขอเชิญร่วมกล่าวคำน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564

ขอเชิญร่วมกล่าวคำน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิ...

กรุบกริบประชาสัมพันธ์ 2-6-64

นางสาวสุภาพร สนธิเณร บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ครู กศน.ตำบลไผ่ขวาง กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ตลาดนัดไผ่ขวาง ตำบลไผ่ขวางอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพ...

กรุบกริบประชาสัมพันธ์ 28-5-64

นางสาวสุภาพร สนธิเณร บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ครู กศน.ตำบลท่าระหัด กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยมี กิจกรรมดังนี้ บริการแจกสายคล้องหน้ากากอนามัยและหน้าก...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ไฟรักสามีจอมเถื่อน

จุมพิตดวงจันทรา

รู้ทัน 10 โรคร้าย ป้องกัน...

61 ท่าบริหารมหัศจรรย์ต้าน...

แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการศึ...


แบบฝึกปฏิบติชุดวิชาความรู...


แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาหลักก...


แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจั...


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ...


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        สนุกกับข่าวภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่...          Phrasal Verbs  
        รันเวย์สู่นิพพาน          ธาราหัวใจ  
        พ่ายรักกุหลาบมาเฟีย          ครุฑาล่าหัวใจ  
        เพลิงบัญชามาเฟีย          มลทินกามเทพ  
        นิมิตนาคา          ทัณฑ์รักมาเฟีย  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        กระบวนการถ่ายทอดการเรียนรู้กศน. สื่อเพื่อการศ...          วัน เวลา ฤดูกาล  
        I.Q.FANTASYI          รวมภาพถ่ายดอกไม้ในอุทยานแห่งชาติแคตตาล็อกภาพใ...  
        CAI TUTOR สื่อสอนเสริม ระดับชั้นม.1 ภาษาอังก...          3. เลือด เกล็ดเลือดHow My Body Works  
        Sweet WordsThe music of His Majesty the King ...          รวมเทคนิคและความรู้ในการตกแต่งตัวอักษร  
        รายการ สนทนา ภาษาอังกฤษ(มีหนังสือ)          12. เวรกลางคืน ชีวิตดำเนินไปHow My Body Work...  
  เกร็ดความรู้
      10 อันดับอาหารต้านมะเร็ง / ผักผลไม้ ต้านมะเร็ง
      ความรู้เกี่ยวกับแอปเปิ้ล / เกร็ดความรู้เรื่องแอปเปิ้ล
  บุคลากรห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี
      บุคคลากรห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี / นางสุรีย์ ยกกระบัตร
      บุคคลากรห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี / นางเฉลียว โกลากุล
      บุคคลากรห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี / นางอัจฉรา แก้วศรีงาม
      บุคคลากรห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี / นางพัชร์อริญ ศรีสุวรรณ
      บุคคลากรห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี / นางสาวสุภาพร สนธิเณร
      บุคคลากรห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี / นายรุ่งเรือง พลายละมูล
     Learning Resources Linkage System  |  

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ โทร ๐๓๕-๕๒๑-๖๒๒ FB:Librarysuphanburi@gmail.com&a

Loading...