ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (11,581)
        สื่อ (430)
        สมาชิก (3,603)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก
       ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเ... (2)
   ทำเนียบบุคลากร
       ทำเนียบบุคลากร (5)
   บ้านหนังสือชุมชน
       ตำบลย่านยาว (3)
       ตำบลบ้านสระ (3)
       ตำบลสามชุก
   สื่อ
       นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน สำนั... (11)
       CHANEL YOUTUBE : การศึกษา (1)
       โทรทัศน์ต่างๆ ของห้องสมุดปร... (3)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (3)
       กิจกรรมห้องสมุด (1,070)
       ลิงค์
           กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน... (2)
           รวม Link แหล่งการเรียนรู้ (9)
           รวม Link งานวิจัย (7)
           สามชุกตลาดร้อยปี (1)
           แหล่งเรียนรู้ในอำเภอสามชุก (11)
           ไทยนิยมยั่งยืน (1)
           เครือข่ายเว็บไซต์ กศน. (13)
           oocc กศน.อำเภอสามชุก (7)
           บ้านหนังสือชุมชนอำเภอสามชุก (9)
           Book Online (4)
           Facebook (7)
           TV. ออนไลน์ (1)
           หนังสือพิมพ์-ข่าว (1)
           ท่องเที่ยวเมืองสุพรรณบุรี (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           วันสำคัญ (1)
           เศรษฐกิจพอเพียง (1)
           สมุนไพร (1)
           ข้อคิดการอ่าน (1)
           คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแว... (2)
           OOCC (1)
           สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน (4)
           ผู้สูงอายุ (2)
           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (2)
           ไทยนิยมยั่งยืน (2)
           บทความน่ารู้ (5)
       แบบฟอร์มสำรวจ (5)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 18,028
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน (สำหรับผู้นำชุมชน) เดือน พฤศจิกายน 2564

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ฉบับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
หญ้าแฝก (โครงการพระราชดำ...

พระดาบส (โครงการพระราชดำ...

ชั่งหัวมัน (โครงการพระรา...

สวนจิตรลดา (โครงการพระร...

ดอยคำ (โครงการพระราชดำริ...


แกล้งดิน (โครงการพระราชด...


กังหันน้ำชัยพัฒนา (โครงก...


แก้มลิง (โครงการพระราชดำร...


ฝนหลวง (โครงการพระราชดำร...


ไม้มีหนามนามแคคตัส

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        มาเฟียร้ายรัก          คมรักซาตาน  
        เจ้าสาวทะเลทราย          เลื่อมลายรุ้ง  
        ระเริงไฟใต้ตะวัน          ปฏิปักษ์หัวใจ  
        เกลียวสวาทเทพบุตรกรีก          จ้าวหัวใจมาเฟีย  
        กามเทพแผลงรัก          ม่านหิมาลัย  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ระบบย่อยอาหาร7--          สรุปเทคนิคและสูตรจัดเตรียม Entrance--  
        คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่4 (1 )-          ฟิสิกส์ ช่วงชั้นที่4 ( 13 )-  
        บทเรียน E-Learning ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอ...          ฟิสิกส์ ช่วงชั้นที่4 ( 10 )-  
        ปริมาณสารสัมพันธ์-          ไฟฟ้าเคมีเชิงบูรณาการ  
        ฟิสิกส์ ช่วงชั้นที่4 ( 6 )-          เคมี สมดุลเคมี-  
  รายการ โทรทัศน์ต่างๆ ของห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        รายการทุ่งแสงตะวัน ทางช่อ... / การทำดอกไม้หอม           รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ท... / รถซาเล้งห้องสมุดเคลื่อนที...  
        รายการข่าว BEC News Tonig... / บริการส่งเสริมการอ่านและก...    
  รายการ CHANEL YOUTUBE : การศึกษา ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เทคโนโลยี / การศึกษา    
  รายการ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุ... / นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ...           ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอ... / นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน  
        ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีปร... / นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ...           ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอ... / นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน  
        ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุ... / นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ...           ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางปล... / Thinglink ปิ๊ง!! ความรู้ ...  
        ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราช... / นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน  ...           ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองห... / นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ค...  
        ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางปล... / Knowledge Box กล่องความรู...           ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพ... / นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน “...  
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...