ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (11,493)
        สื่อ (430)
        สมาชิก (3,529)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (110)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก
       ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเ... (2)
   ทำเนียบบุคลากร
   สื่อ
       โทรทัศน์ต่างๆ ของห้องสมุดปร... (3)
       CHANEL YOUTUBE : การศึกษา (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (3)
       กิจกรรมห้องสมุด (542)
       ลิงค์
           รวม Link เว็บไซต์แหล่งการเรี... (9)
           สามชุกตลาดร้อยปี (1)
           แหล่งเรียนรู้ในอำเภอสามชุก (11)
           ไทยนิยมยั่งยืน (1)
           เครือข่ายเว็บไซต์ กศน. (13)
           oocc กศน.อำเภอสามชุก (7)
           บ้านหนังสือชุมชนอำเภอสามชุก (9)
           Book Online (4)
           Facebook (7)
           TV. ออนไลน์ (1)
           หนังสือพิมพ์-ข่าว (1)
           ท่องเที่ยวเมืองสุพรรณบุรี (1)
       ข้อมูลบริการ (5)
       องค์ความรู้
           วันสำคัญ (1)
           เศรษฐกิจพอเพียง (1)
           สมุนไพร (1)
           ข้อคิดการอ่าน (1)
           คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแว... (2)
           OOCC (1)
           สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน (4)
           ผู้สูงอายุ (2)
           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (2)
           ไทยนิยมยั่งยืน (2)
           บทความน่ารู้ (5)
       แบบฟอร์มสำรวจ (5)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 14,910
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

📕📗#ชวนอาสาพาทำสื่อ📘📕

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ฉบับวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
รามเกียรติ์ อวสานทศกัณฐ์A...

กระบี่เย้ยยุทธจักร ฉบับส...

ฮันเซลกับเกรเทล

รักลอยลมLOVE IS IN THE AI...

คุณแม่มาเฟีย


กระบี่เย้ยยุทธจักร ฉบับส...


กระบี่เย้ยยุทธจักร ฉบับส...


กระบี่เย้ยยุทธจักร ฉบับส...


กระบี่เย้ยยุทธจักร ฉบับส...


กระบี่เย้ยยุทธจักร ฉบับส...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        มาเฟียร้ายรัก          คมรักซาตาน  
        เจ้าสาวทะเลทราย          ระเริงไฟใต้ตะวัน  
        จ้าวหัวใจมาเฟีย          เลื่อมลายรุ้ง  
        เกลียวสวาทเทพบุตรกรีก          ปรารถนาสีน้ำผึ้ง  
        ม่านหิมาลัย          บงการรักเพลิงเสน่หา  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        บทเรียน E-Learning ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอ...          ฟิสิกส์ ช่วงชั้นที่4 ( 10 )-  
        ปริมาณสารสัมพันธ์-          ไฟฟ้าเคมีเชิงบูรณาการ  
        ฟิสิกส์ ช่วงชั้นที่4 ( 6 )-          เคมี สมดุลเคมี-  
        การแลกเปลี่ยนก็าซการคายน้ำ 6--          คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่4 (2 )-  
        ระบบย่อยอาหาร7--          สรุปเทคนิคและสูตรจัดเตรียม Entrance--  
  รายการ CHANEL YOUTUBE : การศึกษา ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เทคโนโลยี / การศึกษา    
  รายการ โทรทัศน์ต่างๆ ของห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        รายการทุ่งแสงตะวัน ทางช่อ... / การทำดอกไม้หอม           รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ท... / รถซาเล้งห้องสมุดเคลื่อนที...  
        รายการข่าว BEC News Tonig... / บริการส่งเสริมการอ่านและก...    
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...