ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (14,834)
        สื่อ (500)
        สมาชิก (730)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       ตำบลบางงาม (1)
       ตำบลวังน้ำซับ (5)
       ตำบลวังยาง (8)
       ตำบลดอนปรู (5)
       ตำบลมดแดง (4)
       ตำบลวังหว้า (4)
       ตำบลปลายนา (6)
       ตำบลบ้านกร่าง (1)
       ตำบลศรีประจันต์ (1)
   บ้านหนังสือชุมชน/มุมรักการอ่...
       ตำบลศรีประจันต์ (3)
       ตำบลมดแดง (5)
       ตำบลวังหว้า (4)
       ตำบลวังน้ำซับ (4)
       ตำบลดอนปรู (4)
       ตำบลบ้านกร่าง (3)
       ตำบลปลายนา (4)
       ตำบลวังยาง (4)
       ตำบลบางงาม (3)
   อาเซียน
       ไทย (1)
       อินโดนีเซีย (1)
       มาเลเซีย (1)
       สิงคโปร์ (1)
       พม่า (1)
       เวียดนาม (1)
       ฟิลิปปินส์ (1)
       กัมพูชา (1)
       ลาว (1)
       บรูไน (1)
   แหล่งเรียนรู้
       ตำบลศรีประจันต์ (2)
       ตำบลบ้านกร่าง (3)
       ตำบลมดแดง (4)
       ตำบลวังหว้า (4)
       ตำบลบางงาม (1)
       ตำบลวังน้ำซับ (2)
       ตำบลวังยาง (1)
       ตำบลดอนปรู (3)
       ตำบลปลายนา (1)
   ประวัติอำเภอศรีประจันต์
   ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอศ...
   ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (358)
       ลิงค์
           สำนักงาน กศน. (1)
           สำนักงาน กศน.สุพรรณบุรี (1)
           แหล่งรวมข้อมูลความรู้เพื่อให... (1)
           ระบบและศูนย์กลางจัดการสอนออน... (1)
           สำนักหอสมุดแห่งชาติ (1)
           TK Park (1)
           ห้องสมุดดำรงราชานุภาพ (1)
           ห้องสมุดมารวย (1)
           ETV channel (1)
           Book Online (1)
           ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช... (1)
           ศูนย์ข่าวสารราชการสมัครสอบ ก... (1)
           ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ (ส... (1)
           ข่าว ศธ. (1)
           เว็ปไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี (1)
           ข่าว TV และ หนังสือพิมพ์ (13)
           จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน (1)
           TKP ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาช... (1)
           สถานที่ท่องเที่ยวเมืองสุพรรณ (1)
           ท่องเที่ยวภาคกลาง (1)
           กศน.อำเภอศรีประจันต์ (1)
           oocc กศน.อำเภอศรีประจันต์ (9)
           facebook (1)
       ข้อมูลบริการ (2)
       องค์ความรู้
           ไวรัสโคโรน่า (2)
           ภาษาเพื่อการสื่อสาร (6)
           ห้องเรียนออนไลน์ Google Clas... (4)
           ไทยนิยมยั่งยืน (2)
           สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน (3)
           oocc (3)
           ผู้สูงอายุ (3)
           ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรก... (5)
           วันสำคัญของไทย (2)
           สมุนไพร (2)
           อาชีพสร้างรายได้ (9)
           อาหารและขนม (5)
           ศิลปประดิษฐ์ (6)
           ลูกเสือไทย (1)
           อาเซียนศึกษา (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (5)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 25,559
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เดือน มกราคม 2564

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

หมุนเวียนหนังสือ ณ มุมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

กิจกรรมบรรณสัญจร

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
สวนผัก&สมุนไพรคนเมือง

ล้ำยุคกับนวัตกรรมปุ๋ยหมัก

รวยด้วยผักสวนครัวเพื่อการ...

ยุคทองอินทผลัม ผลสด 5 ภาค

มะนาวนอกฤดู&มะกรูดตัดใบ


เกษตรประณีต&เกษตรหลังเกษี...


มะละกอยุคใหม่ให้รวย


เห็ดถุงทำเงิน


8 เห็ดเป็นยา&เห็ดเศรษฐกิจ...


คู่มือการเพาะปลูกและดูแลไ...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ณ จุดเกิดรัก          ตราบฟ้ามีตะวัน  
        สะดุดรักคุณแม่จำเป็น          เถารัก  
        เพ(ร)าะรัก          แต้มรัก  
        โอบรัก          หัวใจยิงฟัน  
        พระพายทายรัก          มนตร์จันทร์ต้องใจ  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ไอโอดีนกับสติปัญญา          150 ปี ชาร์ลส์ ดาร์วินวิวัฒนาการของสัตว์และพ...  
        นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด  
        วิทยาศาสตร์น่ารู้ 3,4,5          มหัศจรรย์ระบบประสาท  
        ติวเข้ม ท็อปเกรด วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3          วิทยาศาสตร์น่ารู้ 1,2  
        สีและแสง การวัดการดูดกลืน          มหัศจรรย์ นาโนเทคโนโลยี  
  แหล่งเรียนรู้
      ตำบลมดแดง / วัดเสาธงทอง
      ตำบลวังหว้า / วัดคลองชะโด
      ตำบลมดแดง / วัดเทพสุธาวาส (วัดตึก)
      ตำบลวังน้ำซับ / วัดเถรพลาย
      ตำบลดอนปรู / วัดหนองปล้อง
      ตำบลวังหว้า / วัดดงขี้เหล็ก
      ตำบลวังน้ำซับ / วัดปลายนา
      ตำบลวังหว้า / วัดเกาะ
      ตำบลบ้านกร่าง / แหล่งเรียนรู้วัดบ้านกร่าง
      ตำบลศรีประจันต์ / แหล่งเรียนรู้ชาติภูมิสถานพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
      ตำบลวังยาง / นายสว่าง เสร็จกิจ
      ตำบลวังยาง / นางจุฑารัตน์ นาคโหน
      ตำบลปลายนา / นางสาวพิไลพร พิกุลขาว
      ตำบลวังยาง / นางสุภาภิญ จำปาเงิน
      ตำบลวังน้ำซับ / นายเกรียงไกร แสงพรเลิศ
      ตำบลดอนปรู / นางสีนวล สิทธิกรุณา
      ตำบลปลายนา / นายแจ้ว บุญเรืองรอด
      ตำบลวังยาง / นางประไพ นาคะเสถียร
      ตำบลปลายนา / นายไทย สุพรรณ
      ตำบลวังยาง / นายสถิตย์ มาลัยทอง
  ประวัติอำเภอศรีประจันต์
      บทเพลงแห่งศรีประจันต์ / เพลงเกี่ยวกับศรีประจันต์
      ตลาดศรีประจันต์ / ประวัติตลาดเก่าศรีประจันต์
  ข้อมูลบุคลากร
      ผู้อำนวยการศูนย์ / ผู้อำนวยการศูนย์
      บรรณารักษ์ / เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
      พนักงานบริการ / พนักงานบริการ
  ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีประจันต์
  สื่อ/คลิปวีดีโอ
      คลิปวีดีโอ / รายงานพิเศษ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน
      คลิปวีดีโอ / พิธีมอบถ้วยพระราชทาน นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน
      คลิปวีดีโอ / กศน.ประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน
      คลิปวีดีโอ / ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
      คลิปวีดีโอ / การทำหน้ากากอนามัย
      อาชีพใน กศน.ตำบลดอนปรู / เมี่ยงคำเสียบไม้
      อาชีพใน กศน.ตำบลบางงาม / การเลี้ยงไส้เดือนดิน
  หลักสูตรอาชีพออนไลน์ กศน.สุพรรณบุรี
      หลักสูตรอาชีพออนไลน์ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี / การทำไชโป้วหวาน
      หลักสูตรอาชีพออนไลน์ กศน.อำเภออู่ทอง / ขนมสาคูลูกปัด
      หลักสูตรอาชีพออนไลน์ กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช / การทำกระท้อนทรงเครื่อง
      หลักสูตรอาชีพออนไลน์ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี / การทำมะนาวดอง
      หลักสูตรอาชีพออนไลน์ กศน.อำเภอบางปลาม้า / การทำขนมปังหน้าหมู
      หลักสูตรอาชีพออนไลน์ กศน.อำเภอสามชุก / การทำพริกแกงเผ็ด
      หลักสูตรอาชีพออนไลน์ กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ / การทำแหนมเห็ดนางฟ้า
      หลักสูตรอาชีพออนไลน์ กศน.อำเภอศรีประจันต์ / การทำไข่เค็มใบเตย
      หลักสูตรอาชีพออนไลน์ กศน.อำเภออู่ทอง / โยคะเบื้องต้นเพื่อสุขภาพ
      หลักสูตรอาชีพออนไลน์ กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช / การทำเห็ดสวรรค์
     Learning Resources Linkage System  |  

หมู่ที่ 3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 โทร./โทรสาร 035582447 Email : pen_ngam@hotmail.com

Loading...