ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (6,117)
        สื่อ (302)
        สมาชิก (922)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุดประช...
   ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
       ตำบลบ้านดอน (9)
       ตำบลสระพังลาน (1)
       ตำบลดอนมะเกลือ (15)
       ตำบลสระยายโสม (1)
       ตำบลจรเข้สามพันสามพัน (15)
       ตำบลยุ้งทะลาย (1)
       ตำบลกระจัน (2)
       ตำบลเจดีย์ (4)
       ตำบลอู่ทอง (3)
       ตำบลหนองโอ่ง (3)
       ตำบลดอนคา (21)
       ตำบลพลับพลาไชย (26)
       ตำบลบ้านโข้ง (9)
   ทำเนียบแหล่งเรียนรู้
       ตำบลบ้านดอน (8)
       ตำบลสระพังลาน (5)
       ตำบลดอนมะเกลือ (3)
       ตำบลสระยายโสม (1)
       ตำบลจรเข้สามพัน (18)
       ตำบลยุ้งทะลาย (8)
       ตำบลกระจัน (3)
       ตำบลเจดีย์ (1)
       ตำบลอู่ทอง (9)
       ตำบลหนองโอ่ง (3)
       ตำบลดอนคา (12)
       ตำบลพลับพลาไชย (13)
       ตำบลบ้านโข้ง (9)
   ทำเนียบบ้านหนังสือชุมชน
       ตำบลบ้านโข้ง (3)
       ตำบลพลับพลาไชย (3)
       ตำบลดอนคา (3)
       ตำบลหนองโอ่ง (3)
       ตำบลอู่ทอง (3)
       ตำบลเจดีย์ (3)
       ตำบลกระจัน (3)
       ตำบลยุ้งทะลาย (3)
       ตำบลจรเข้สามพัน (3)
       ตำบลสระยายโสม (3)
       ตำบลดอนมะเกลือ (3)
       ตำบลสระพังลาน (3)
   ความรู้เรื่องอาเซียน
       กัมพูชา (Cambodia) (1)
       ไทย (Thailand) (1)
       บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei ... (1)
       พม่า (Myanmar) (1)
       ฟิลิปปินส์ (Philippines) (1)
       มาเลเซีย (Malaysia) (1)
       ลาว (Laos) (1)
       เวียดนาม (Vietnam) (1)
       สิงคโปร์ (Singapore) (1)
       อินโดนีเซีย (Indonesia) (1)
   จดหมายข่าว กศน.
       จดหมายข่าว กศน. (16)
   เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชนอำเภ...
       ประวัติอำเภออู่ทอง (2)
       ประวัติ กศน. อำเภออู่ทอง (1)
       ระเบียบ/คำแนะนำการใช้บริก... (1)
       ปรัชญา/วิสัยทัศน์/วัตถุปร... (1)
       ทำเนียบบุคลากร (1)
       ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเ... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (177)
       ลิงค์
           เว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้ ทั้... (9)
           อ่านหนงสือ ออนไลน์ (1)
           เว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวั... (1)
           เว็บไซต์ กศน.อำเภออู่ทอง (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           มาตรการควบคุมและป้องกันการแพ... (1)
           ไข้หวัดโควิด-19 (1)
           เมืองอู่ทอง (7)
           ข่าวต่างประเทศ (1)
           บันเทิง (1)
           สุขภาพ และ อนามัย (5)
           หนังสือพิมพ์รายวัน (4)
           OOCC กศน.อำเภอ (13)
           ไทยนิยม ยั่งยืน (3)
           คู่มือการจัดทำเอกสาร (2)
       แบบฟอร์มสำรวจ (5)
        มาล้างมือกันเถอะ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 13,749
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

เนื่องจากใกล้วันลอยกระทงเข้ามาแล้ว หลายคนอาจจะอยากทำกระทงด้วยฝีมือของตัวเอง แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง วันนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมการเรียนรู้การประดิษฐ์ “กระทงโคนไอติม” โดยคำแนะนำจากบรรณารักษ์ที่น่ารัก ของห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง หลักสูตร

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" 🔸 ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ รับชมคลิปการทำดอกมะลิจากหลอดกาแฟสวยๆ ได้เลย

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ทรัพย์ในดิน the buried tr...

เจ้าหญิงหัวแม่มือ

เมื่อช้างออกลูกเป็นไข่

หนังสือชุดเสริมทักษะภาษาอ...

หัวใจระบายรัก


คุณวงกลมสร้างบ้าน


เพลงกลอนคลั่งยุทธ1


เพลงกลอนคลั่งยุทธ2


สยบฟ้าพิชิตปฐพี10


แสนกลรัก

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        พิาพยัคฆ์ ชุด สืบเสน่หา          บุหงาซ่อนกลิ่น  
        ม่านเมฆา          แค้นรักดวงใจทราย  
        กุหลาบกามเทพ          เมขลา นาคา  
        มายาฉิมพลี          ณ ที่นั้นเธอกลัว  
        วีรบุรุษหุ่น เล่ม 1          ใต้ละอองรัก  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        โลกสีน้ำเงิน สะดือทะเล          ไข้เลือดออก  
        พิมพ์นามบัตร          วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 22 การทดลองของมิลลิแกน  
        อุทยานแห่งชาติภาคใต้ฝั่งตะวันออก          ซีดีรอมรวมภาพและเรื่องราวต่างๆชุดอนุรักษ์มรดก...  
        สาระการเรียนรู้การพัฒนาอาชีพหลักสูตรท้องถิ่นต...   
  เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง
  ทำเนียบบ้านหนังสือชุมชน
      ตำบลกระจัน / บ้านหนังสือชุมชน บ้านกระจัน
      ตำบลเจดีย์ / บ้านหนังสือชุมชน บ้านปากแสก
      ตำบลพลับพลาไชย / บ้านหนังสือชุมชน บ้านพลับพลาไชย
      ตำบลดอนคา / บ้านหนังสือชุมชน บ้านดอนคา
      ตำบลหนองโอ่ง / บ้านหนังสือชุมชน บ้านหนองโอ่ง
      ตำบลดอนมะเกลือ / บ้านหนังสือชุมชน บ้านนอกนา
      ตำบลยุ้งทะลาย / บ้านหนังสือชุมชน บ้านลาดพร้าว
      ตำบลจรเข้สามพัน / บ้านหนังสือชุมชน บ้านเนินสมบัติ
      ตำบลสระยายโสม / บ้านหนังสือชุมชน บ้านสระยายโสม
      ตำบลอู่ทอง / บ้านหนังสือชุมชน บ้านท่าม้า
  ทำเนียบแหล่งเรียนรู้
  ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ความรู้เรื่องอาเซียน
      อินโดนีเซีย (Indonesia) / อินโดนีเซีย (Indonesia)
      สิงคโปร์ (Singapore) / สิงคโปร์ (Singapore)
      เวียดนาม (Vietnam) / เวียดนาม (Vietnam)
      ลาว (Laos) / ลาว (Laos)
      มาเลเซีย (Malaysia) / มาเลเซีย (Malaysia)
      พม่า (Myanmar) / พม่า (Myanmar)
      ไทย (Thailand) / ประเทศไทย (Thailand)
      บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) / บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
      ฟิลิปปินส์ (Philippines) / ฟิลิปปินส์ (Philippines)
      กัมพูชา (Cambodia) / กัมพูชา (Cambodia)
  ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุดประชาชน
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...