ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (6,219)
        สื่อ (302)
        สมาชิก (923)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุดประช...
   ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
       ตำบลบ้านดอน (9)
       ตำบลสระพังลาน (1)
       ตำบลดอนมะเกลือ (15)
       ตำบลสระยายโสม (1)
       ตำบลจรเข้สามพันสามพัน (15)
       ตำบลยุ้งทะลาย (1)
       ตำบลกระจัน (2)
       ตำบลเจดีย์ (4)
       ตำบลอู่ทอง (3)
       ตำบลหนองโอ่ง (3)
       ตำบลดอนคา (21)
       ตำบลพลับพลาไชย (26)
       ตำบลบ้านโข้ง (9)
   ทำเนียบแหล่งเรียนรู้
       ตำบลบ้านดอน (8)
       ตำบลสระพังลาน (5)
       ตำบลดอนมะเกลือ (3)
       ตำบลสระยายโสม (1)
       ตำบลจรเข้สามพัน (18)
       ตำบลยุ้งทะลาย (8)
       ตำบลกระจัน (3)
       ตำบลเจดีย์ (1)
       ตำบลอู่ทอง (9)
       ตำบลหนองโอ่ง (3)
       ตำบลดอนคา (12)
       ตำบลพลับพลาไชย (13)
       ตำบลบ้านโข้ง (9)
   ทำเนียบบ้านหนังสือชุมชน
       ตำบลบ้านโข้ง (3)
       ตำบลพลับพลาไชย (3)
       ตำบลดอนคา (3)
       ตำบลหนองโอ่ง (3)
       ตำบลอู่ทอง (3)
       ตำบลเจดีย์ (3)
       ตำบลกระจัน (3)
       ตำบลยุ้งทะลาย (3)
       ตำบลจรเข้สามพัน (3)
       ตำบลสระยายโสม (3)
       ตำบลดอนมะเกลือ (3)
       ตำบลสระพังลาน (3)
   ความรู้เรื่องอาเซียน
       กัมพูชา (Cambodia) (1)
       ไทย (Thailand) (1)
       บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei ... (1)
       พม่า (Myanmar) (1)
       ฟิลิปปินส์ (Philippines) (1)
       มาเลเซีย (Malaysia) (1)
       ลาว (Laos) (1)
       เวียดนาม (Vietnam) (1)
       สิงคโปร์ (Singapore) (1)
       อินโดนีเซีย (Indonesia) (1)
   จดหมายข่าว กศน.
       จดหมายข่าว กศน. (16)
   เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชนอำเภ...
       ประวัติอำเภออู่ทอง (2)
       ประวัติ กศน. อำเภออู่ทอง (1)
       ระเบียบ/คำแนะนำการใช้บริก... (1)
       ปรัชญา/วิสัยทัศน์/วัตถุปร... (1)
       ทำเนียบบุคลากร (1)
       ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเ... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (182)
       ลิงค์
           เว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้ ทั้... (9)
           อ่านหนงสือ ออนไลน์ (1)
           เว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวั... (1)
           เว็บไซต์ กศน.อำเภออู่ทอง (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           มาตรการควบคุมและป้องกันการแพ... (1)
           ไข้หวัดโควิด-19 (1)
           เมืองอู่ทอง (7)
           ข่าวต่างประเทศ (1)
           บันเทิง (1)
           สุขภาพ และ อนามัย (5)
           หนังสือพิมพ์รายวัน (4)
           OOCC กศน.อำเภอ (13)
           ไทยนิยม ยั่งยืน (3)
           คู่มือการจัดทำเอกสาร (2)
       แบบฟอร์มสำรวจ (5)
        มาล้างมือกันเถอะ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 14,913
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ “ข่าวหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐออนไลน์ (18 มี.ค.64)” By : ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง เพื่อติดตามข่าวล่าสุด ข่าวด่วน ทันทุกเหตุการณ์อยู่เสมอ สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่นี่ https://www.thairath.co.th/newspaper หรือสแกน qr code

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ โดยให้บริการแนะนำหนังสือน่าอ่านแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งแจกเอกสารอ่านออนไลน์ ผ่าน QR Code เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยร่

ร่วมสืบสานตำนานลูกทุ่งไทย มาฟังเพลงนักร้องเลือดสุพรรณฯ… ‘เมืองเหน่อ’ แหล่งปราชญ์ศิลปิน แนะนำบทเพลงอันไพเราะ...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
100 รอยอดีต ฉบับปรับปรุงแ...

พานไหว้ครู

ความรักสีฟ้า

ตำนานพญานาค และคำชะโนด ปา...

เรื่องเล่าชาวกรุงเก่า


50 เรื่องหลอน ต.ตัวตายตัว...


50 เรื่องหลอน ตอน คนเห็นผ...


50 เรื่องหลอน ตอน ลองของ


50 เรื่องหลอน ตอน ผีป่าอา...


50 เรื่องหลอน ตอน สวนสนุก...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        พิาพยัคฆ์ ชุด สืบเสน่หา          บุหงาซ่อนกลิ่น  
        ม่านเมฆา          แค้นรักดวงใจทราย  
        กุหลาบกามเทพ          เมขลา นาคา  
        มายาฉิมพลี          มนตราราชสีห์  
        พระพายเจ้าเอย          องศาหัวใจ  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        อุทยานแห่งชาติภาคใต้ฝั่งตะวันออก          ซีดีรอมรวมภาพและเรื่องราวต่างๆชุดอนุรักษ์มรดก...  
        สาระการเรียนรู้การพัฒนาอาชีพหลักสูตรท้องถิ่นต...          โลกสีน้ำเงิน สะดือทะเล  
        ไข้เลือดออก          พิมพ์นามบัตร  
        วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 22 การทดลองของมิลลิแกน   
  เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง
  ทำเนียบบ้านหนังสือชุมชน
      ตำบลกระจัน / บ้านหนังสือชุมชน บ้านกระจัน
      ตำบลเจดีย์ / บ้านหนังสือชุมชน บ้านปากแสก
      ตำบลพลับพลาไชย / บ้านหนังสือชุมชน บ้านพลับพลาไชย
      ตำบลดอนคา / บ้านหนังสือชุมชน บ้านดอนคา
      ตำบลหนองโอ่ง / บ้านหนังสือชุมชน บ้านหนองโอ่ง
      ตำบลดอนมะเกลือ / บ้านหนังสือชุมชน บ้านนอกนา
      ตำบลยุ้งทะลาย / บ้านหนังสือชุมชน บ้านลาดพร้าว
      ตำบลจรเข้สามพัน / บ้านหนังสือชุมชน บ้านเนินสมบัติ
      ตำบลสระยายโสม / บ้านหนังสือชุมชน บ้านสระยายโสม
      ตำบลอู่ทอง / บ้านหนังสือชุมชน บ้านท่าม้า
  ทำเนียบแหล่งเรียนรู้
  ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ความรู้เรื่องอาเซียน
      อินโดนีเซีย (Indonesia) / อินโดนีเซีย (Indonesia)
      สิงคโปร์ (Singapore) / สิงคโปร์ (Singapore)
      เวียดนาม (Vietnam) / เวียดนาม (Vietnam)
      ลาว (Laos) / ลาว (Laos)
      มาเลเซีย (Malaysia) / มาเลเซีย (Malaysia)
      พม่า (Myanmar) / พม่า (Myanmar)
      ไทย (Thailand) / ประเทศไทย (Thailand)
      บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) / บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
      ฟิลิปปินส์ (Philippines) / ฟิลิปปินส์ (Philippines)
      กัมพูชา (Cambodia) / กัมพูชา (Cambodia)
  ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุดประชาชน
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...