ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (28,165)
        สื่อ (562)
        สมาชิก (871)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (7)
       ลิงค์
           กศน.อำเภอ (10)
           ห้องสมุดประชาชน (10)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           สาระน่ารู้ | เคล็ดลับ : วิธี...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,226
 

 

Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

โครงการปลูกการอ่าน สานปัญญา 2 เมษาวันรักการอ่าน ประจำปี 2558

นักศึกษา กศน. ศึกษาดูงานระบบห้องสมุด

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
กลรักแทนคุณ

ชะตาเร้นรัก

ชะตาต้องใจ

รักเพลินใจ

มารร้ายคู่หมายรัก


ปราการ(ไม่)ร้าย


อริรัก


เลื่อมลายดอกรัก


เอื้อมรักพรางใจ


สุดที่รักพิทักษ์เธอ

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        หลวงปู่แหวนพระอรหันต์แห่งล้านนา          นกยางกับงู  
        ศากยวงศ์บนเส้นทางกรรม          ราชวงศ์สยาม  
        สลัดและอาหารว่าง หลากเมนูเพื่อสุขภาพ-          นิทานสุภาษิตเด็กไทย 4 ภาคภาคใต้  
        เสือกับกวาง          อมฤตพจนา  
        พระอภัยมณี-          ชุดวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน-  
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...