ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (28,165)
        สื่อ (562)
        สมาชิก (871)
  เครือข่ายห้องสมุด (935)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   โครงการห้องสมุดมีชีวิต
       กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ... (1)
   โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ...
   โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
       กศน.ตำบลบางกะจะ (1)
   จิตอาสา
       จิตอาสาวันที่ 18-07-58 (1)
       จิตอาสาวันที่ 27-06-58 (1)
       จิตอาสาวันที่ 13-06-58 (1)
       จิตอาสาวันที่ 20-06-58 (1)
   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุ...
       บุคคลากร (7)
   โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
       กศน.อำเภอแหลมสิงห์ 18-12... (1)
       กศน.อำเภอเขาคิชกูฏ 11-11... (1)
       กศน.อำเภอแก่งหางแมว 14-10... (1)
       กศน.อำเภอขลุง 11-02-58 (1)
       กศน.อำเภอท่าใหม่ 17-03-5... (1)
       กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี 0... (1)
       กศน.อำเภอสอยดาว 20-05-58 (1)
   เรื่องน่ารู้ประชาคมอาเซียน
   กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน
       กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ... (4)
       กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ... (7)
   กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน...
       กิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ... (1)
       กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ... (1)
       การพับดอกกุหลาบด้สนใบเตยห... (1)
       การประดิษฐ์ต้มไม้มงคล (1)
       การประดิษฐ์งานโมเสค (1)
       การทำขนมวุ้นลูกชุบ (1)
       การประดิษฐ์พวงกุญแจรังไหม (1)
       การทำขนมถุงทอง (1)
       การประดิษฐ์ช่อตุ๊กตาบัณฑิ... (1)
       การทำหนังสือป๊อปอัพ (1)
       พวงกุญแจดินซูโม่ (1)
       เชิงเทียนเยื่อกระดาษ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (7)
       ลิงค์
           กศน.อำเภอ (10)
           ห้องสมุดประชาชน (10)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           สาระน่ารู้ | เคล็ดลับ : วิธี...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,029
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

โครงการปลูกการอ่าน สานปัญญา 2 เมษาวันรักการอ่าน ประจำปี 2558

นักศึกษา กศน. ศึกษาดูงานระบบห้องสมุด

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
กลรักแทนคุณ

ชะตาเร้นรัก

ชะตาต้องใจ

รักเพลินใจ

มารร้ายคู่หมายรัก


ปราการ(ไม่)ร้าย


อริรัก


เลื่อมลายดอกรัก


เอื้อมรักพรางใจ


สุดที่รักพิทักษ์เธอ

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ศิวา-ราตรี เล่ม2-          เผด็จการยอดรัก  
        คุยกฎหมายกับชาวบ้าน          วันสำคัญทางพุธศาสนา  
        ความฝัน          สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ  
        บัลลังก์เลือดกษัตริย์กรุงศรี          100 วิธี รับมือประจำเดือน-  
        รายงานการติมตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเ...          คู่มือชีวิต  
  กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้
      พวงกุญแจดินซูโม่ / พวงกุญแจดินซูโม่
      เชิงเทียนเยื่อกระดาษ / 2
      กิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการท่องเทียว (ร่วมกับ มสธ.) / กิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการท่องเทียว
      กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558 / กิจกรรมตุ๊กตาการบูรจากถุงเท้า
      การทำขนมถุงทอง / ขนมถุงทอง
      การพับดอกกุหลาบด้สนใบเตยหอม / 1
      การประดิษฐ์ช่อตุ๊กตาบัณฑิตน้อย / ช่อตุ๊กตาบัณฑิตน้อย
      การประดิษฐ์ต้มไม้มงคล / ต้นไม้มงคล
      การประดิษฐ์งานโมเสค / โมเสค
      การประดิษฐ์พวงกุญแจรังไหม / พวงกุญแจรังไหม
  กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน
      กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน (ภายในห้องสมุด) / บิงโกมหาสนุก
      กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน (ภายในห้องสมุด) / เซียมซีความรู้
      กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน (ภายในห้องสมุด) / ระบายสี
      กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน (ภายในห้องสมุด) / ยอดนักอ่าน
      กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน (ภายในห้องสมุด) / Advice Center
      กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน (ภายนอกห้องสมุด) / มุมส่งเสริมการอ่าน (คิวรถตู้ข้างโลตัส)
      กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน (ภายในห้องสมุด) / Student Channel
      กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน (ภายนอกห้องสมุด) / มุมส่งเสริมการอ่าน สถานีขนส่งจังหวัดจันทบุรี (บขส)
      กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน (ภายนอกห้องสมุด) / มุมส่งเสริมการอ่าน ( ชุมชนย่อยที่ 10 เนินเอฟเอ็ม)
      กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน (ภายในห้องสมุด) / เมนูความรู้พร้อมเสิร์ฟ
  เรื่องน่ารู้ประชาคมอาเซียน
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
      กศน.อำเภอแหลมสิงห์ 18-12-57 / กิจกรรมวาดภาพระบายสี
      กศน.อำเภอเขาคิชกูฏ 11-11-57 / กิจกรรมการเรียนรู้การทำหมูสเต๊ะ
      กศน.อำเภอแก่งหางแมว 14-10-57 / กิจกรรมประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือวัสดุเหลือใช้
      กศน.อำเภอขลุง 11-02-58 / กิจกรรมประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือจากไม้ไอติม
      กศน.อำเภอท่าใหม่ 17-03-58 / กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน
      กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี 09-04-58 / ระบายสีตุ๊กตาปูนปาสเตอร์
      กศน.อำเภอสอยดาว 20-05-58 / พวงกุญแจปลาหมึกน้อย
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี
      บุคคลากร / บรรณารักษ์ 1
      บุคคลากร / บรรณารักษ์
      บุคคลากร / ครู ศรช.ตำบลตลาด
      บุคคลากร / พนักงานพิมพ์กลุ่มสนับสนุน 3
      บุคคลากร / ตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
      บุคคลากร / ตำแหน่ง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดจันทบุรี
  จิตอาสา
      จิตอาสาวันที่ 18-07-58 / จิตอาสาวันที่ 18-07-58
      จิตอาสาวันที่ 27-06-58 / จิตอาสา 27-06-58
      จิตอาสาวันที่ 13-06-58 / จิตอาสา 13-06-58
      จิตอาสาวันที่ 20-06-58 / จิตอาสา 20 - 06 - 58
  โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
      กศน.ตำบลบางกะจะ / นายอำเภอเมืองจันทบุรีกล่าวเปิดงาน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนจุลภาคระดับตำบล กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
  โครงการห้องสมุดมีชีวิต
      กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน / รวมภาพกิจกรรม
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...