ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (4,711)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (713)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ข้อมูลห้องสมุด
       ประวัติความเป็นมา (1)
       บริการห้องสมุด (1)
   ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด
       การเปิด-ปิด ห้องสมุด (1)
       การสมัครสมาชิก (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (12)
       ลิงค์
           กศน.ตำบลในอำเภอเขื่องใน (19)
           ห้องสมุดประชาชนในจังหวัดอุบล... (23)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
       กระทรวงศึกษาธิการ
       กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
       เพจกศน.อำเภอเขื่องใน
       เพจห้องสมุดประชาชนกศน.อำเภอเ...
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 747
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

เข้าร่วมอบรมวิทยากรแกนนำครู ข และครู ค หลักสูตรการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและการโปรโมทสินค้า 31/01/62

โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย ฯลฯ 14-15/01/62

กิจกรรมวันเด็กอำเภอเขื่องใน 12/01/62

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
คู่มือ iPad mimiฉบับสมบูร...

คู่มือการใช้สื่อ "พลังจิต...

ลิงเขลา เต่าฉลาด

ท่องแดนมหัศจรรย์
วีรกษัตริย์นักการทหาร


ทูลกระหม่อมฟ้าชาย


เสด็จพระราชสมภพ


พระราชกรณีกิจ


ห้องเล็กๆของเครื่องเขียน

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ปากร้าย หัวใจรัก          ถ้าคนที่ตายไปได้รู้คงจะยังไม่อยากตาย  
        รักวุ่นวายสยบมาดร้ายนายจอมกวน          แอทมิทหัวใจรักยกกำลังสี่  
        วุ่นนักรักเฉพาะกิจ          กัดไม่ปล่อย  
        ลิขิตรักผูกใจ          จันทราธิษฐาน-  
        คู่มือทบทวนภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์          switch รักเปลี่ยนหัวใจยัยตัวป่วน  
  ข้อมูลห้องสมุด
      บริการห้องสมุด / แผนที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขื่องใน
      ประวัติความเป็นมา / ประวัติห้องสมุดอำเภอเขื่องใน
  ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด
      การสมัครสมาชิก / หลักฐานการสมัครสมาชิก
      การเปิด-ปิด ห้องสมุด / การเปิด-ปิด ห้องสมุด
  กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย
      ห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับอบต.ยางขี้นก /
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...