ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (8,845)
        สื่อ (445)
        สมาชิก (1,986)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ประวัติศาสตร์ชาติไทย
       สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (1)
       สมัยกรุงธนบุรี (1)
       สมัยอาณาจักรอยุธยา (1)
       สมัยอาณาจักรสุโขทัย (1)
   ผู้สูงอายุ
       หลัก 10 อ. การดูแลตนเองขอ... (1)
       ปัญหาสุชภาพและโรคที่พบบ่อ... (1)
       10 ประเด็นท้าทายสำหรับการ... (1)
   สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน
       “อาหารเพื่อสุขภาพ” กินอย่... (1)
       ชุมชนสุขภาพดี จุดเริ่มต้น... (1)
       การดูแลสุขภาพในชุมชน (1)
   OOCC กศน.อำเภอบางปะกง
       OOCC กศน.ตำบลบางสมัคร (1)
       OOCC กศน.อำเภอบางปะกง (1)
       OOCC กศน.ตำบลท่าข้าม (1)
       OOCC กศน.ตำบลบางวัว (1)
   โครงการไทยนิยมยั่งยืน
       โครงการไทยนิยมยั่งยืน (1)
   บ้านหนังสือชุมชน
       บ้านหนังสือชุมชน "บ้านคลอ... (1)
       บ้านหนังสือชุมชน "ครัวผู้... (1)
       บ้านหนังสือชุมชน "บ้านคลอ... (1)
       บ้านหนังสือชุมชน "บ้านบน"... (1)
       บ้านหนังสือชุมชน "บ้านสิร... (1)
   ประวัติและสภาพทั่วไปของห้องส...
       ประวัติห้องสมุดประชาชน "เ... (1)
       สภาพทั่วไปของห้องสมุดประช... (1)
   ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด
       ระเบียบการใช้บริการห้องสม... (1)
   บุคคลากรห้องสมุดประชาชน "เฉล...
       ผู้อำนวยการ (1)
       บรรณารักษ์อัตราจ้าง (1)
   ประชาคมอาเซียน
       ประเทศสมาชิกอาเซียน (10)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (108)
       ลิงค์
           เกร็ดความรู้ (43)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 11,710
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
     
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
พรชีวัน

ดุจอัปสร

ใจพิสุทธิ์

ขวัญฤทัย

ลออจันทร์


มังกรพรางรัก


เจ้าสาว ณ ดาวศุกร์


เงาไม้ใต้เงารัก


แต้มรัก


สืบสยอง เล่ม 1 ศพนางฟ้า

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        อัคคีนาคา          ซึงกล่อมจันทร์  
        ภริยา          ระเริงไฟ  
        โรงเรียนปีศาจ 1          สืบสยอง เล่ม 1 ศพนางฟ้า  
                  นิทานบาป  
        รางวัลพิภพ          รอยแค้นในเพลิงทราย  
  ประชาคมอาเซียน
      / ประเทศเวียดนาม (Vietnam)
      / ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)
      / ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)
      / ประเทศเมียนมาร์ หรือพม่า (Myanmar)
      / ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
      / ประเทศลาว (Laos)
      / ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)
      / ประเทศกัมพูชา (Cambodia)
      / ประเทศบูรไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
      / ประเทศไทย (Thailand)
  บุคคลากรห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบางปะกง
      / นางเพ็ญศรี ใจหลัก
      / นาวสาวกนิษฐนันท์ แหยมเกตุ
  ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด
      / ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด
  ประวัติและสภาพทั่วไปของห้องสมุดประชาชน
      / สภาพทั่วไปของห้องสมุดประชาชน
  บ้านหนังสือชุมชน
      / บ้านหนังสือชุมชน "บ้านสิรารมย์3" ตำบลบางสมัคร
      / บ้านหนังสือชุมชน "บ้านบน" ตำบลบางปะกง
      / บ้านหนังสือชุมชน "บ้านคลองบางจาก" ตำบลบางวัว
      / บ้านหนังสือชุมชน "ครัวผู้ใหญ่ต้อย" ตำบลท่าข้าม
      / บ้านหนังสือชุมชน "บ้านคลองหงษ์ทอง" ตำบลสองคลอง
  โครงการไทยนิยมยั่งยืน
      / โครงการไทยนิยมยั่งยืน
  OOCC กศน.อำเภอบางปะกง
      / OOCC กศน.ตำบลบางวัว
      / OOCC กศน.ตำบลท่าข้าม
      / OOCC กศน.อำเภอบางปะกง
      / OOCC กศน.ตำบลบางสมัคร
  สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน
      / การดูแลสุขภาพในชุมชน
      / ชุมชนสุขภาพดี จุดเริ่มต้นของสังคมคุณภาพ
      / “อาหารเพื่อสุขภาพ” กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์ครบถ้วน ?
  ผู้สูงอายุ
      / ปัญหาสุขภาพและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
      / หลัก 10 อ. การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
  ประวัติศาสตร์ชาติไทย
      / สมัยอาณาจักรอยุธยา
      / สมัยกรุงธนบุรี
      / สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบางปะกง  หมู่ 8 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

 

Loading...