ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (8,615)
        สื่อ (445)
        สมาชิก (1,950)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (109)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ประวัติศาสตร์ชาติไทย
       สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (1)
       สมัยกรุงธนบุรี (1)
       สมัยอาณาจักรอยุธยา (1)
       สมัยอาณาจักรสุโขทัย (1)
   ผู้สูงอายุ
       หลัก 10 อ. การดูแลตนเองขอ... (1)
       ปัญหาสุชภาพและโรคที่พบบ่อ... (1)
       10 ประเด็นท้าทายสำหรับการ... (1)
   สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน
       “อาหารเพื่อสุขภาพ” กินอย่... (1)
       ชุมชนสุขภาพดี จุดเริ่มต้น... (1)
       การดูแลสุขภาพในชุมชน (1)
   OOCC กศน.อำเภอบางปะกง
       OOCC กศน.ตำบลบางสมัคร (1)
       OOCC กศน.อำเภอบางปะกง (1)
       OOCC กศน.ตำบลท่าข้าม (1)
       OOCC กศน.ตำบลบางวัว (1)
   โครงการไทยนิยมยั่งยืน
       โครงการไทยนิยมยั่งยืน (1)
   บ้านหนังสือชุมชน
       บ้านหนังสือชุมชน "บ้านคลอ... (1)
       บ้านหนังสือชุมชน "ครัวผู้... (1)
       บ้านหนังสือชุมชน "บ้านคลอ... (1)
       บ้านหนังสือชุมชน "บ้านบน"... (1)
       บ้านหนังสือชุมชน "บ้านสิร... (1)
   ประวัติและสภาพทั่วไปของห้องส...
       ประวัติห้องสมุดประชาชน "เ... (1)
       สภาพทั่วไปของห้องสมุดประช... (1)
   ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด
       ระเบียบการใช้บริการห้องสม... (1)
   บุคคลากรห้องสมุดประชาชน "เฉล...
       ผู้อำนวยการ (1)
       บรรณารักษ์อัตราจ้าง (1)
   ประชาคมอาเซียน
       ประเทศสมาชิกอาเซียน (10)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (86)
       ลิงค์
           เกร็ดความรู้ (43)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 10,063
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด 29 พ.ค. 2562

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ ตำบลหนองจอก

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ ตำบลท่าสะอ้าน

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ระบำลมหนาว

เกียรติศักดิ์รักมาเฟีย

เงารัก เงาลวง

ทาสรักโจรสลัด

พรหมจารีสีเพลิง


กฏรักปักใจ


เจ้าสาวจำยอม


หงส์พยศ


เล่ห์รักกับดักทมิฬ


คามีเลี่ยนแมน กับ "ขบวนกา...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        จอมนางเคียงหทัย ดวงใจจักรพรรดิ          จอมนางเคียงหทัย ดวงใจจักรพรรดิ  
        จอมทัพตื๊อรัก          จอมทัพตื๊อรัก  
        จอมนางกระชากวิญญาณ          นางหงส์  
        มายาพ่ายเลห์          เทพมฤตยู  
        มณีดอกหญ้า          ริมฝั่งน้ำ  
  ประวัติศาสตร์ชาติไทย
      สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ / สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
      สมัยกรุงธนบุรี / สมัยกรุงธนบุรี
      สมัยอาณาจักรอยุธยา / สมัยอาณาจักรอยุธยา
  ประชาคมอาเซียน
      ประเทศสมาชิกอาเซียน / ประเทศเวียดนาม (Vietnam)
      ประเทศสมาชิกอาเซียน / ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)
      ประเทศสมาชิกอาเซียน / ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)
      ประเทศสมาชิกอาเซียน / ประเทศเมียนมาร์ หรือพม่า (Myanmar)
      ประเทศสมาชิกอาเซียน / ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
      ประเทศสมาชิกอาเซียน / ประเทศลาว (Laos)
      ประเทศสมาชิกอาเซียน / ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)
      ประเทศสมาชิกอาเซียน / ประเทศกัมพูชา (Cambodia)
      ประเทศสมาชิกอาเซียน / ประเทศบูรไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
      ประเทศสมาชิกอาเซียน / ประเทศไทย (Thailand)
  บุคคลากรห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบางปะกง
      บรรณารักษ์อัตราจ้าง / นาวสาวนันท์มนัส รัตนเวคิน
      ผู้อำนวยการ / นางทองใส จันทบิล
  ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด
      ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด / ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด
  ประวัติและสภาพทั่วไปของห้องสมุดประชาชน
      สภาพทั่วไปของห้องสมุดประชาชน / สภาพทั่วไปของห้องสมุดประชาชน
  บ้านหนังสือชุมชน
      บ้านหนังสือชุมชน "บ้านคลองหงษ์ทอง" ตำบลสองคลอง / บ้านหนังสือชุมชน "บ้านคลองหงษ์ทอง" ตำบลสองคลอง
      บ้านหนังสือชุมชน "ครัวผู้ใหญ่ต้อย" ตำบลท่าข้าม / บ้านหนังสือชุมชน "ครัวผู้ใหญ่ต้อย" ตำบลท่าข้าม
      บ้านหนังสือชุมชน "บ้านคลองบางจาก" ตำบลบางวัว / บ้านหนังสือชุมชน "บ้านคลองบางจาก" ตำบลบางวัว
      บ้านหนังสือชุมชน "บ้านบน" ตำบลบางปะกง / บ้านหนังสือชุมชน "บ้านบน" ตำบลบางปะกง
      บ้านหนังสือชุมชน "บ้านสิรารมย์3" ตำบลบางสมัคร / บ้านหนังสือชุมชน "บ้านสิรารมย์3" ตำบลบางสมัคร
  โครงการไทยนิยมยั่งยืน
      โครงการไทยนิยมยั่งยืน / โครงการไทยนิยมยั่งยืน
  OOCC กศน.อำเภอบางปะกง
      OOCC กศน.ตำบลบางสมัคร / OOCC กศน.ตำบลบางสมัคร
      OOCC กศน.อำเภอบางปะกง / OOCC กศน.อำเภอบางปะกง
      OOCC กศน.ตำบลท่าข้าม / OOCC กศน.ตำบลท่าข้าม
      OOCC กศน.ตำบลบางวัว / OOCC กศน.ตำบลบางวัว
  สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน
      “อาหารเพื่อสุขภาพ” กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์ครบถ้วน ? / “อาหารเพื่อสุขภาพ” กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์ครบถ้วน ?
      ชุมชนสุขภาพดี จุดเริ่มต้นของสังคมคุณภาพ / ชุมชนสุขภาพดี จุดเริ่มต้นของสังคมคุณภาพ
      การดูแลสุขภาพในชุมชน / การดูแลสุขภาพในชุมชน
  ผู้สูงอายุ
      หลัก 10 อ. การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ / หลัก 10 อ. การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
      ปัญหาสุชภาพและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ / ปัญหาสุขภาพและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
     Learning Resources Linkage System  |  

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบางปะกง  หมู่ 8 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

 

Loading...