ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (23,200)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (2,913)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ประวัติความเป็นมา
       ประวัติความเป็น (1)
       มารยาทในการใช้ห้องสมุด (1)
   กิจกรรมแนะนำหนังสือน่าอ่าน ณ...
       หนังสือวาทะทองของผู้นำ (1)
   บุคลากร กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้...
       ผู้อำนวยการ กศน.บางน้ำเปร... (1)
       ข้าราชการครู (1)
       พนักงานราชการ (10)
       ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ... (4)
       ครูสอนคนพิการ (4)
       บรรณารักษ์อัตราจ้าง (1)
       ลูกจ้างประจำ (1)
   วารสารห้องสมุด
       ประชุมสรุปผลการดำเนินงานอ... (1)
       ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับช... (1)
       เยี่ยมเยียนสถานศึกษา (1)
   ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส...
       ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื... (1)
   ประชาสัมพันธ์
       โครงการบรรณสัญจร (1)
   ทำเนียบบ้านหนังสือ
       กศน.ตำบลโพรงอากาศ (2)
       กศน.ตำบลบึงน้ำรักษ์ (1)
       กศน.ตำบลบางขนาก (1)
       กศน.ตำบลดอนฉิมพลี
       กศน.ตำบลดอนเกาะกา (1)
       กศน.ตำบลโยธะกา (1)
       กศน.ตำบลสิงโตทอง (4)
       กศน.ตำบลหมอนทอง (6)
       กศน.ตำบลบางน้ำเปรี้ยว (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (57)
       ลิงค์
           E-Book (1)
           สำนักงาน กศน.
           สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเท...
           สนง กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว (1)
           กศน.ตำบล (9)
           แหล่งเรียนรู็และเครือข่าย (3)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           กลุ่มอาเซียน (ASEAN) (1)
           ไทยนิยมยัั่งยืน (3)
           กลุ่มสินค้าออนไลน์ OOCC (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
        
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 3,678
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
     
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
อัคคีข้ามภพ

ประจักษ์แห่งอสูร

ตำนานผู้พิทักษ์

นักรบบรรพกาล

นักล่าแห่งราตรี


สงครามจันทรา


นิมิตอำพราง


มายาลิขิต


กาพลวงตา


รอยประทับ

  ทำเนียบบ้านหนังสือ
      / บ้านปลายคลอง 18 หมู่ 11
      / บ้านแคราย หมู่.8
      / บ้านคลอง 19 หมู่10
      / บ้านคลอง 20 หมู่ 6
      / บ้านคลอง 19 หมู่ 9
      / บ้านคลอง 20 หมู่.5
      / บ้านคลอง 19 หมู่ 8
      / บ้านคลอง 19 หมู่.3
      / บ้านสุเหร่าคลอง 18
      / บ้านพงษ์กระถิน
  ประวัติความเป็นมา
      / ประวัติความเป็นมา
      / มารยาทในการใช้ห้องสมุด
  ประชาสัมพันธ์
      / โครงการบรรณสัญจร
  บุคลากร กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
      / กศน.ตำบลศาลาแดง
      / กศน.ตำบลสิงโตทอง
      / กศน.ตำบลดอนฉิมพลี
      / กศน.ตำบลบางน้ำเปรี้ยว
      / กศน.ตำบลบึงน้ำรักษ์
      / ครูสอนคนพิการ ตำบลศาลาแดง
      / ศรช ตำบลดอนเกาะกา
      / กศน.ตำบลดอนเกาะกา
      / ครูสอนคนพิการ ตำบลบางขนาก
      / ศรช ตำบลดอนฉิมพลี
  วารสารห้องสมุด
      / ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
      / ประชุมสรุปผลการดำเนินงานอัธยาศัย
      / เยี่ยมเยียนสถานศึกษา
  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอาชีพ
      /
  กิจกรรมแนะนำหนังสือน่าอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนวิบุลลักสม์
      / หนังสือวาทะทองของผู้นำ
Loading...