ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (23,118)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (2,911)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (109)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   กิจกรรมแนะนำหนังสือน่าอ่าน ณ...
       หนังสือวาทะทองของผู้นำ (1)
   บุคลากร กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้...
       ผู้อำนวยการ กศน.บางน้ำเปร... (1)
       บรรณารักษ์อัตราจ้าง (1)
   วารสารห้องสมุด
       ประชุมสรุปผลการดำเนินงานอ... (1)
       ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับช... (1)
       เยี่ยมเยียนสถานศึกษา (1)
   ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส...
       ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื... (1)
   แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ...
       ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบางน... (1)
   ไทยนิยมยั่งยืน
       คู่มือโครงการไทยนิยมยั่งย... (1)
       การขับเคลื่อนการพัฒนาประเ... (1)
       ไทยนิยม 10 ประการ (1)
   กลุ่มสินค้าออนไลน์ (OOCC ) ก...
       กลุ่มจำหน่ายสินค้าออนไลน์... (1)
   เว็บไซตืที่เกี่ยวข้อง กศน.
       เพจ Facebook ห้องสมุดฯ (1)
       กศน.ตำบลศาลาแดง (1)
       กศน.ตำบลดอนเกาะกา (1)
       กศน.ตำบลหมอนทอง (1)
       กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว (1)
       กศน.ตำบลสิงโตทอง (1)
       กศน.ตำบลบึงน้ำรักษ์ (1)
   ประชาสัมพันธ์
       โครงการบรรณสัญจร (1)
   มารู้จัก..ห้องสมุด
       มารยาทในการใช้ห้องสมุด (1)
       ประวัติความเป็น (1)
   ทำเนียบบ้านหนังสือ
       กศน.ตำบลโพรงอากาศ (2)
       กศน.ตำบลบึงน้ำรักษ์ (1)
       กศน.ตำบลบางขนาก (1)
       กศน.ตำบลดอนฉิมพลี
       กศน.ตำบลดอนเกาะกา (1)
       กศน.ตำบลโยธะกา (1)
       กศน.ตำบลสิงโตทอง (4)
       กศน.ตำบลหมอนทอง (6)
       กศน.ตำบลบางน้ำเปรี้ยว (1)
   ประชาคมอาเซียน
       ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอา... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (50)
       ลิงค์
           สำนักงาน กศน.
           สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเท...
           สำนักงาน กศน.อำเภอบางน้ำเปรี...
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
       
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,467
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมแนะนำหนังสือน่าอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนวิบุลักสม์

ส่งเสริมการอ่านงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร 2562

ส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย รถห้องสมุดเคลื่อนที่ ในงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เนื้อนวล

ปรารถนาซาตาน

เล่ห์รักกับดักทมิฬ

สิเน่หามรณะ

ปีกนาง


ขอแค่รัก


กฏรักปัดใจ


ภูผาไอยรา


บุหลันยอดดวงใจ


รักล้นใจ

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เพชรพระอุมา          เพชรพระอุมา  
        เลื่อมสลับรัก          ศึกพระนาง (เขยลิเกภาค 2)  
        ห้าสหายผจญภัย แผนลักพาตัว          อบารัต  
        สวรรค์สวาท          เพชรพระอุมา  
        เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก          44 คนดัง คนรวย  
  เว็บไซตืที่เกี่ยวข้อง กศน.
      เพจ Facebook ห้องสมุดฯ / เพจ Facebook ห้องสมุดประชาชนวิบุลลักสม์
      กศน.ตำบลศาลาแดง / กศน.ตำบลศาลาแดง
      กศน.ตำบลดอนเกาะกา / กศน.ตำบลดอนเกาะกา
      กศน.ตำบลหมอนทอง / กศน.ตำบลหมอนทอง
  บุคลากร กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
      ผู้อำนวยการ กศน.บางน้ำเปรี้ยว / ประวัติบุคคล
      ทำเนีบยบรรณารักษ์ห้องสมุด / ผังข้อมูลบุคลากร กศน.
  กิจกรรมแนะนำหนังสือน่าอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนวิบุลลักสม์
      หนังสือวาทะทองของผู้นำ / หนังสือวาทะทองของผู้นำ
  วารสารห้องสมุด
      เยี่ยมเยียนสถานศึกษา / เยี่ยมเยียนสถานศึกษา
      ประชุมสรุปผลการดำเนินงานอัธยาศัย ครั้งที่ 6 / 2562 / ประชุมสรุปผลการดำเนินงานอัธยาศัย
      ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด / ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
  กลุ่มสินค้าออนไลน์ (OOCC ) กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
      กลุ่มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ (OOCC) กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว / OOCC สินค้าออนไลน์ กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
  ประชาคมอาเซียน
      ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน / ความรู้เกี่ยวกับองค์รวมของประชาคมอาเซียน
  ทำเนียบบ้านหนังสือ
      กศน.ตำบลหมอนทอง / บ้านปลายคลอง 18 หมู่ 11
      กศน.ตำบลบางน้ำเปรี้ยว / บ้านแคราย หมู่.8
      กศน.ตำบลหมอนทอง / บ้านคลอง 19 หมู่10
      กศน.ตำบลสิงโตทอง / บ้านคลอง 20 หมู่ 6
      กศน.ตำบลหมอนทอง / บ้านคลอง 19 หมู่ 9
      กศน.ตำบลสิงโตทอง / บ้านคลอง 20 หมู่.5
      กศน.ตำบลหมอนทอง / บ้านคลอง 19 หมู่ 8
      กศน.ตำบลสิงโตทอง / บ้านคลอง 19 หมู่.3
      กศน.ตำบลหมอนทอง / บ้านสุเหร่าคลอง 18
      กศน.ตำบลโยธะกา / บ้านหนังสือชุมชน บ้านคลอง 19 ม. 5 ตำบลโยธะกา
  มารู้จัก..ห้องสมุด
      มารยาทในการใช้ห้องสมุด / มารยาทในการใช้ห้องสมุด
      ประวัติความเป็น / ประวัติความเป็นมา
  ไทยนิยมยั่งยืน
      การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน / การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
      ไทยนิยม 10 ประการ / ไทยนิยม 10 ประการ
      คู่มือโครงการไทยนิยมยั่งยืน /
  ประชาสัมพันธ์
      โครงการบรรณสัญจร / โครงการบรรณสัญจร
  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอาชีพ
      ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอาชีพ /
     Learning Resources Linkage System  |    ห้องสมุดประชาชนวิบุลลักสม์ | หมู่ 5 ต.โพรงอากาศ  อ.บางน้ำเปรี้ยว  จ.ฉะเชิงเทรา  24150  Tel.
Loading...