ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2,977)
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (109)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ประชาคมอาเซียน
       ชุดประจำชาติอาเซียน
       อาหารประจำชาติอาเซียน (1)
       คำทักทายภาษาอาเซียน (1)
       ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน (1)
       สมาชิก 10 ประเทศอาเซียน (1)
       ประเทศสมาชิกอาเซียน (1)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   บุคลากร
       นางสาวพรพิมล ฉัตรรัมย์ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (11)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,051
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด


15 มีนาคม 2560 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

9 มีนาคม 2560 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ กศน.ตำบลท่ากระดาน

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เลห์รักปมแค้น

สาวน้อยนักฝัน กับ บัลลูนเ...

ภูผาโอบรัก

กุหลาบพรางสี

ชีร่าห์ล่ารักสุดขอบทราย


เพลิงในสายลม


มนตรารักจอมโจรแดนทราย


ตราบสิ้นดวงหฤทัย


ภรรยาทาสจอมทมิฬ


นานาอาชีพสร้างเงิน

  บุคลากร
      นางสาวพรพิมล ฉัตรรัมย์ /
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ประชาคมอาเซียน
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอสนามชัยเขต
Loading...