ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (4,825)
        สื่อ (4,023)
        สมาชิก (1,695)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (109)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ศาสตร์พระราชา
       ความหมาย (1)
   ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส...
   เอกลักษณ์
       เอกลักษณ์ (1)
   อัตลักษณ์
       อัตลักษณ์ (1)
   ปรัชญา
       ปรัชญา (1)
   วิสัยทัศน์
       วิสัยทัศน์ (1)
   ประชาคมอาเซียน
       ความหมายประชาคมอาเซียน (1)
   แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอำเภอแป...
   วันสำคัญของไทย
       วันสิทธิผู้บริโภคสากล (Wo... (1)
       วันช้างไทย (1)
   บุคลากร กศน.อำเภอแปลงยาว
       นายอนันต์ ตันไล้ (1)
       นายหัสชัย บุญถนอม (1)
       นางนลินทิพย์ สังข์เจริญ (1)
       นางรุ่งนพภา พูลสวัสดิ์ (1)
       นายบรรเจิด สังข์เจริญ (1)
       นางสาววิภาณี ศิริพิพัฒน์ (1)
       นางสาวรัตนาพร ซอหนองบัว (1)
       น.ส.ราวดี แสนยมาต (1)
       นางสาวอัจฉรา สัมฤทธิ์ (1)
       นางสาววิชชุดา สารมโน (1)
       นายสุปัญญา ศรีคำ (1)
       นางสาวอุบลวรรณ สิทธิศาสต... (1)
       นางวาสนา รุนเจริญ (1)
       นางสาววราพร คำพานิช (1)
       นายวันชัย จูมจันทร์ (1)
   ค่านิยมองค์กร
       ค่านิยมองค์กร (1)
   ข่าวประชาสัมพันธ์
       กศน.อำเภอแปลงยาว (1)
       8 เคล็ดลับชาร์จพลังยามเช้... (1)
       โรคพิษสุนัขบ้า (1)
   บ้านหนังสือชุมชน
       กศน.ตำบลวังเย็น (1)
       กศน.ตำบลหัวสำโรง (1)
       กศน.ตำบลหนองไม้แก่น (2)
       กศน.ตำบลแปลงยาว (2)
   ไทยนิยมยั่งยืน
       ความหมาย (1)
   OOCC อำเภอแปลงยาว
       OOCC กศน.อำเภอแปลงยาว (1)
       OOCC ตำบลหนองไม้แก่น (1)
       OOCC ตำบลหัวสำโรง
       OOCC ตำบลวังเย็น (1)
       OOCC ตำบลแปลงยาว (1)
   สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน
       ความหมาย (1)
   ผู้สุงอายุ (Older person)
       การดูแลผู้สูงอายุ (1)
       ความหมาย (1)
   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรก...
       ความหมาย (1)
   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องห้องสมุ...
       เพจห้องสมุดประชาชนอำเภอแป... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (32)
       ลิงค์
           ห้องสมุดประชาชนอำเภอแปลงยาว
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,963
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

มารู้จักโรคโควิด และวิธีป้องกัน

ชาวตลาด

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด สาธิตวิธีการทำเจลล้างมือ และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด

ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

วันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ท่านผอ.อนันต์ ตันไล้ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลหนองไม้แก่น ครู กศน.ตำบลแปลงยาว ร่วมกับ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแปลงยาว ได้ดำเนินกิจกรรม “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ร่วมจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนตลาดหน...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เจอเมื่อไร หัวใจคลิกรัก

สิเน่หาพราวมุก

อุ้มสมภิรมย์รัก

อุบัติรักแรงแค้น

นิทานทะลุมิติ


อุ่นไอรัก พฤหัสของเรา


มงกุฎจันทรา เล่ม 2


ทำงานไป เรียนไป เที่ยวไป ...


ในเงารัก


ทับทิมลนไฟ

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เผด็จศึกจอมมาร          ภารกิจร้ายสยบรัก  
        ไฟรักเงาอสูร          my boss คำสั่งรัก คนเถื่อน  
        อุ้งมือมัจจุราช          คำแนะนำดีที่สุด ณ จุดเปลี่ยน  
        รู้ สู้ โรคไต          โดเรม่อน  
        รักร้อนซ่อนเล่ห์          เก่งพูดอังกฤา ในที่สาธารณะ  
  รายการสื่อใหม่
ทีวีพลู ฉบับเดือนกุมภาพัน...

ทีวีพลู ฉบับเดือนมีนาคม 2...

สมุนไพแก้โรค

เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 32...

เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 32...

  สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน
      ความหมาย / สุขภาวะ
  ผู้สุงอายุ (Older person)
      การดูแลผู้สูงอายุ / การดุแลผู้สูงอายุ
      ความหมาย / นิยาม: สังคมผู้สูงอายุ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
      ความหมาย / ความหมายของสิ่งแวดล้อม
  ศาสตร์พระราชา
      ความหมาย / ที่มาโครงการ
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องห้องสมุด
      เพจห้องสมุดประชาชนอำเภอแปลงยาว / ห้องสมุดประชาชนอำเภอแปลงยาว
  OOCC อำเภอแปลงยาว
      OOCC ตำบลวังเย็น /
      OOCC ตำบลหนองไม้แก่น /
      OOCC ตำบลแปลงยาว /
      OOCC กศน.อำเภอแปลงยาว /
  ไทยนิยมยั่งยืน
      ความหมาย / ไทยนิยมยั่งยืน
  บ้านหนังสือชุมชน
      กศน.ตำบลแปลงยาว / หนองสาริกา
      กศน.ตำบลหนองไม้แก่น / รพ.สต.ไทรทอง
      กศน.ตำบลแปลงยาว / บ้านด่านเงิน
      กศน.ตำบลหนองไม้แก่น / รพ.สต.หนองไม้แก่น
      กศน.ตำบลหัวสำโรง / บ้านหนังสือหัวสำโรง
      กศน.ตำบลวังเย็น / บ้านโกรกแก้ววงค์พระจันทร์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
      กศน.อำเภอแปลงยาว /
      8 เคล็ดลับชาร์จพลังยามเช้า ให้สดชื่นตลอดวัน มาฝากกันค่ะ /
      โรคพิษสุนัขบ้า / การป้องกัน
  ค่านิยมองค์กร
      ค่านิยมองค์กร /
  บุคลากร กศน.อำเภอแปลงยาว
      นายอนันต์ ตันไล้ /
      นายหัสชัย บุญถนอม /
      นางนลินทิพย์ สังข์เจริญ /
      นางรุ่งนพภา พูลสวัสดิ์ /
      นายบรรเจิด สังข์เจริญ /
      นางสาววิภาณี ศิริพิพัฒน์ /
      นางสาวรัตนาพร ซอหนองบัว /
      น.ส.ราวดี แสนยมาต /
      นางสาวอัจฉรา สัมฤทธิ์ /
      นางสาววิชชุดา สารมโน /
  วันสำคัญของไทย
      วันสิทธิผู้บริโภคสากล (World Consumer Rights Day) / ความหมาย
      วันช้างไทย / ความหมายวันช้างไทย
  แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอำเภอแปลงยาว
  ประชาคมอาเซียน
      ความหมายประชาคมอาเซียน / ความหมายประชาคมอาเซียน
  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอาชีพ
  วิสัยทัศน์
      วิสัยทัศน์ /
  ปรัชญา
      ปรัชญา /
  อัตลักษณ์
      อัตลักษณ์ /
  เอกลักษณ์
      เอกลักษณ์ /
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...