ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2,233)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (212)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ติดต่อเรา
       ที่อยู่ (1)
       facebook (1)
   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรก...
       9 วิธีการใช้ชีวิตเป้นมิตร... (1)
       เคล็ดลับวิชาการใช้ชีวิตเป... (1)
       30 วิธีรักษาสิ่งแวดล้อม (1)
   OOCC อำเภอท่าตะเกียบ
       OOCC กศน.ตำบลคลองตะเกรา (1)
       OOCC กศน.ตำบลท่าตะเกียบ (1)
       OOCC กศน.อำเภอท่าตะเกียบ (1)
   สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน
       สุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่... (1)
       หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดู... (1)
   ไทยนิยม ยั่งยืน
       คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒ... (1)
       กรอบการขับเคลื่อนการพัฒนา... (1)
       ไทยนิยม 10 ประการ (1)
   ผู้สูงอายุ (Older person)
       4 เคล้ดลับการดุแลผู้สูงอา... (1)
       ผู้สูงอายุกับปัญหาสุขภาพ (1)
       9 วิธีดูแลผู้สูงอายุสุขภา... (1)
       การช่วยเหลือดูแลส่งเสริมส... (1)
       ปัญหาสุขภาพและดรคที่พบบ่อ... (1)
       โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ (1)
   ประวัติความเป็นมาของห้องสมุด...
       ประวัติความเป็นมาของห้องส... (1)
   ภูมิปัญาท้องถิ่นอำเภอท่าตะเก...
       ภูมิปัญญา (1)
   ของดีของอำเภอท่าตะเกียบ
       สักการะเจ้าพ่อเขากา (1)
   บ้านหนังสือชุมชน
       บ้านหนังสือชุมชน ตำบลคลอง... (2)
       บ้านหนังสือชุมชน ตำบลท่าต... (2)
   ประชาคมอาเซียน
       ชุดแต่งกาย 10 ประเทศอาเซี... (1)
       อาหารประจำชาติอาเซียน (1)
       คำทักทายภาษาอาเซียน (1)
       ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน (1)
       สมาชิก 10 ประเทศอาเซียนข... (1)
       มารู้จักประชาคมอาเซียนกัน... (1)
   บุคลากร กศน.อำเภอท่าตะเกียบ
       ครูผู้ช่วย (1)
       นักจัดการงารทั่วไป (1)
       ยามรักษาความปลอดภัย (1)
       ครููศูนย์การเรียนชุมชน (2)
       ครู กศน. ตำบล (2)
       ครูอาสาสมัคร (1)
       ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าต... (1)
       บรรณารักษ์ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (49)
       ลิงค์
           นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเ...
           หนังสือพิมพ์ (5)
           หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Di... (10)
           กศน.ตำบลท่าตะเกียบ (3)
           กศน.ตำบลตลองตะเกรา (2)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           สูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมีคุ...
           สาระสุขภาพ (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,997
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

สลากสร้างสรรค์ปัญญา

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์

 
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ป่าดงดิบทึบ และพรานอำลาไพ...

ผักไร้ดิน

ent maps ภาษาไทย

ent maps คณิตศาสตร์

Ent Maps ภาาาอังกฤษ


มั่งคั่งทั้งชีวิต


บ้านเล็กจัดให้ใหญ่ 3


ล้วงความลับ พนักงานเงินเด...


Daily Vocab เก่งศัพท์ภาาา...


เล่นสนุกปลุกสมอง กับสัตว์...

  บุคลากร กศน.อำเภอท่าตะเกียบ
      / นางสาวจรัญญา พิลาจันทร์
      / ครูกศน.ตำบลท่าตะเกียบ
      / บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าตะเกียบ
      / ครู กศน.ตำบลคลองตะเกรา
      / ครูผู้ช่วย
      /
      / นางสาวธาราทิพย์ ชละมณี
      / ผู้อำนวยการ
  ประชาคมอาเซียน
  บ้านหนังสือชุมชน
      / บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 21
      / บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 11
      / บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 12
  ของดีของอำเภอท่าตะเกียบ
      / งานสักการะเจ้าพ่อเขากา อำเภอท่าตะเกียบ
  ภูมิปัญาท้องถิ่นอำเภอท่าตะเกียบ
      / ผ้าไหมไทย
  ประวัติความเป็นมาของห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าตะเกียบ
      / ประวัติความเป็นมาของห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าตะเกียบ
  ผู้สูงอายุ (Older person)
      / โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
      / ปัญหาสุขภาพและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
      / การช่วยเหลือดุแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
      / 9 วิธีดูแลผู้สูงอายุสุขภาพดี
      / ผู้สูงอายุกับปัญหาสุขภาพ
      / 4 เคล้ดลับการดุแลผู้สูงอายุ
  ไทยนิยม ยั่งยืน
      / ไทยนิยม 10 ประการ
      / กรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
      / คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
  สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน
      / หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะอนามัย
      / สุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข
  OOCC อำเภอท่าตะเกียบ
      / OOCC กศน.อำเภอท่าตะเกียบ
      / OOCC กศน.ตำบลท่าตะเกียบ
      / OOCC กศน.ตำบลคลองตะเกรา
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
      / 30 วิธีรักษาสิ่งแวดล้อม
      / เคล็ดลับวิชาการใช้ชีวิตเป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
      / 9 วิธีการใช้ชีวิตเป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ติดต่อเรา
      / facebook
      / ที่อยู่
Loading...