ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (1,973)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (211)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (109)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ติดต่อเรา
       ที่อยู่ (1)
       facebook (1)
   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรก...
       9 วิธีการใช้ชีวิตเป้นมิตร... (1)
       เคล็ดลับวิชาการใช้ชีวิตเป... (1)
       30 วิธีรักษาสิ่งแวดล้อม (1)
   OOCC อำเภอท่าตะเกียบ
       OOCC กศน.ตำบลคลองตะเกรา (1)
       OOCC กศน.ตำบลท่าตะเกียบ (1)
       OOCC กศน.อำเภอท่าตะเกียบ (1)
   สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน
       สุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่... (1)
       หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดู... (1)
   ไทยนิยม ยั่งยืน
       คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒ... (1)
       กรอบการขับเคลื่อนการพัฒนา... (1)
       ไทยนิยม 10 ประการ (1)
   ผู้สูงอายุ (Older person)
       4 เคล้ดลับการดุแลผู้สูงอา... (1)
       ผู้สูงอายุกับปัญหาสุขภาพ (1)
       9 วิธีดูแลผู้สูงอายุสุขภา... (1)
       การช่วยเหลือดูแลส่งเสริมส... (1)
       ปัญหาสุขภาพและดรคที่พบบ่อ... (1)
       โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ (1)
   ประวัติความเป็นมาของห้องสมุด...
       ประวัติความเป็นมาของห้องส... (1)
   ภูมิปัญาท้องถิ่นอำเภอท่าตะเก...
       ภูมิปัญญา (1)
   ของดีของอำเภอท่าตะเกียบ
       สักการะเจ้าพ่อเขากา (1)
   บ้านหนังสือชุมชน
       บ้านหนังสือชุมชน ตำบลคลอง... (2)
       บ้านหนังสือชุมชน ตำบลท่าต... (2)
   ประชาคมอาเซียน
       ชุดแต่งกาย 10 ประเทศอาเซี... (1)
       อาหารประจำชาติอาเซียน (1)
       คำทักทายภาษาอาเซียน (1)
       ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน (1)
       สมาชิก 10 ประเทศอาเซียนข... (1)
       มารู้จักประชาคมอาเซียนกัน... (1)
   บุคลากร กศน.อำเภอท่าตะเกียบ
       ครูผู้ช่วย (1)
       นักจัดการงารทั่วไป (1)
       ยามรักษาความปลอดภัย (1)
       ครููศูนย์การเรียนชุมชน (2)
       ครู กศน. ตำบล (2)
       ครูอาสาสมัคร (1)
       ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าต... (1)
       บรรณารักษ์ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (32)
       ลิงค์
           นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเ...
           หนังสือพิมพ์ (5)
           หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Di... (10)
           กศน.ตำบลท่าตะเกียบ (3)
           กศน.ตำบลตลองตะเกรา (2)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           สูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมีคุ...
           สาระสุขภาพ (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,223
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงานจังหวัดเคลื่อนที่

ตัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในวันชาต วันพ่อแห่งชาติ

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
20 สูตรล้างพิษจากธรรมชาติ...

ปลดล็อกชีวิต

เสริมมงคล รุ่งเรือง ร่ำรว...

100 วิธีสลัดทุกข์ ... สร้...

เคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์ ปรั...


เปลี่ยนวันธรรมดาให้เป้นวั...


20 สูตรล้างพิษจากธรรมชาติ...


10 อาชีพสร้างรายได้ขณะเรี...


วิธีสร้างความสุขด้วยตัวเอ...


อ่านลายมือ-ลายเซ็น แห่งชี...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เทคนิคการเกษตร โครงการ 2          เส้นทางเกษตร  
        เสริมมงคล รุ่งเรือง ร่ำรวย ของคน 7 วัน          อยากเป็นไกด์ ไม่ไกลเกินก้าว ภาคไกด์ต่างประเทศ  
        ครบเครื่องเรื่องการเลี้ยงกบ   
  บุคลากร กศน.อำเภอท่าตะเกียบ
      ครู กศน. ตำบล / ครูกศน.ตำบลท่าตะเกียบ
      ครููศูนย์การเรียนชุมชน / นางสาวจรัญญา พิลาจันทร์
      ครู กศน. ตำบล / ครู กศน.ตำบลคลองตะเกรา
      บรรณารักษ์ / บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าตะเกียบ
      ครูผู้ช่วย / ครูผู้ช่วย
      ยามรักษาความปลอดภัย /
      ครูอาสาสมัคร / นางสาวธาราทิพย์ ชละมณี
      ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะเกียบ / ผู้อำนวยการ
  ประชาคมอาเซียน
  บ้านหนังสือชุมชน
      บ้านหนังสือชุมชน ตำบลคลองตะเกรา / บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 21
      บ้านหนังสือชุมชน ตำบลท่าตะเกียบ / บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 11
      บ้านหนังสือชุมชน ตำบลคลองตะเกรา / บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 12
  ของดีของอำเภอท่าตะเกียบ
      สักการะเจ้าพ่อเขากา / งานสักการะเจ้าพ่อเขากา อำเภอท่าตะเกียบ
  ภูมิปัญาท้องถิ่นอำเภอท่าตะเกียบ
      ภูมิปัญญา / ผ้าไหมไทย
  ประวัติความเป็นมาของห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าตะเกียบ
      ประวัติความเป็นมาของห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าตะเกียบ / ประวัติความเป็นมาของห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าตะเกียบ
  ผู้สูงอายุ (Older person)
      4 เคล้ดลับการดุแลผู้สูงอายุ / 4 เคล้ดลับการดุแลผู้สูงอายุ
      ผู้สูงอายุกับปัญหาสุขภาพ / ผู้สูงอายุกับปัญหาสุขภาพ
      9 วิธีดูแลผู้สูงอายุสุขภาพดี / 9 วิธีดูแลผู้สูงอายุสุขภาพดี
      การช่วยเหลือดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ / การช่วยเหลือดุแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
      ปัญหาสุขภาพและดรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ / ปัญหาสุขภาพและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
      โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ / โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
  ไทยนิยม ยั่งยืน
      คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน / คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
      กรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน / กรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
      ไทยนิยม 10 ประการ / ไทยนิยม 10 ประการ
  สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน
      สุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข / สุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข
      หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะอนามัย / หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะอนามัย
  OOCC อำเภอท่าตะเกียบ
      OOCC กศน.ตำบลคลองตะเกรา / OOCC กศน.ตำบลคลองตะเกรา
      OOCC กศน.ตำบลท่าตะเกียบ / OOCC กศน.ตำบลท่าตะเกียบ
      OOCC กศน.อำเภอท่าตะเกียบ / OOCC กศน.อำเภอท่าตะเกียบ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
      9 วิธีการใช้ชีวิตเป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / 9 วิธีการใช้ชีวิตเป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
      เคล็ดลับวิชาการใช้ชีวิตเป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / เคล็ดลับวิชาการใช้ชีวิตเป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
      30 วิธีรักษาสิ่งแวดล้อม / 30 วิธีรักษาสิ่งแวดล้อม
  ติดต่อเรา
      ที่อยู่ / ที่อยู่
      facebook / facebook
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าตะเกียบ
Loading...