ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (8,904)
        สื่อ (1,497)
        สมาชิก (1,435)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับ... (1)
       (1)
   สื่อ
       ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
       E-Book ห้องสมุดประชาชนอำเภอห... (1)
       facebook ห้องสมุดประชาชนอำเภ... (1)
       Youtube ห้องสมุดประชาชนอำเภอ... (2)
       คลังข้อมูลด้านวิชาการ (Thail... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (76)
       ลิงค์
           กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านออ... (11)
           กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านออ... (4)
           กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านออ... (3)
       ข้อมูลบริการ (4)
       องค์ความรู้
           วันกวีนิพนธ์สากล
           ตามรอยบูรพา พระนเรศวร เส้นทา...
           ประวัติเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกร...
           วันรีไซเคิลของโลก Global Rec...
           เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานกันอ...
           วันสิทธิผู้บริโภคสากล (World...
           ความรู้เรื่องความดันโลหิต
           วันช้างไทย
           กินตามธาตุเจ้าเรือนทั้ง 4
           ประโยชน์ของเม็ดขนุน
           ความรู้เรื่องวันมาฆบูชา วันท...
           ยาลิ้นฟ้า คืออะไร?
           10 วิธีหลีกหนีและเลิกยาเสพติ...
           คู่มือรายวิชาแหล่งเรียนรู้ใน...
       แบบฟอร์มสำรวจ (10)
       
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,488
 
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ข้อมูลสมาชิก
ห้องสมุด :  
เลขบัตรประชาชน * :  
รหัสผ่าน * :  
ยืนยันรหัสผ่าน * :  
คำนำหน้า * :
ชื่อ-นามสกุล * :
เพศ * :  
วัน/เดือน/ปี เกิด * : / /  เช่น 03 / 08 / 2530 เป็นต้น
อายุ :
ปี
ระดับการศึกษา * :  
อาชีพ * :  
บ้านเลขที่ / ถนน * :
ตำบล / อำเภอ / จังหวัด * :
รหัสไปรษณีย์ :      โทรศัพท์ 1 * :      โทรศัพท์ 2 :
สถานที่ติดต่อได้ง่าย :
อีเมล์ * :
ผู้ปกครอง :
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรุณาป้อนตัวเลขต่อไปนี้ :
รหัสตรวจสอบ

61336

  *

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน ถนนแนบเคหาสน์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ หมายเลข 032511591 032514250 โทรสาร 032514250   

Loading...