ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (1,950)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (2,942)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   แฟนเพจ
   อ่านตามไอดอล (เล่มนี้มีในห้อ...
       จองกุก จินยอง แจบอม อ่าน (1)
       จินยอง แจบอม อ่าน (1)
       จินยอง จีซู และนัมจุนอ่าน (1)
       มินฮยอน จินยอง จีซู อ่าน (1)
   รู้จักห้องสมุด
       รู้จักอาเซียนกันเถอะ
       แนะนำมุมห้องสมุด
       ประวัติห้องสมุด (2)
   บุคลากร
       บุคลากร (1)
   รู้จักอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
       ประวัติอำเภอพยัคฆภูมิพิสั... (2)
   สื่อ
       e-book (3)
       library
       รายการเปิดโลกเปิดเล่ม
       วิดีทัศน์ (2)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (119)
       ลิงค์
           สำนักงานกศน. (2)
           ห้องสมุดประชาชนอำเภอพยัคฆภูม... (1)
           แหล่งเรียนรู้ (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           คู่มือระบบเชื่อมโยงแหล่งการเ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 3,177
 
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ข้อมูลสมาชิก
ห้องสมุด :  
เลขบัตรประชาชน * :  
รหัสผ่าน * :  
ยืนยันรหัสผ่าน * :  
คำนำหน้า * :
ชื่อ-นามสกุล * :
เพศ * :  
วัน/เดือน/ปี เกิด * : / /  เช่น 03 / 08 / 2530 เป็นต้น
อายุ :
ปี
ระดับการศึกษา * :  
อาชีพ * :  
บ้านเลขที่ / ถนน * :
ตำบล / อำเภอ / จังหวัด * :
รหัสไปรษณีย์ :      โทรศัพท์ 1 * :      โทรศัพท์ 2 :
สถานที่ติดต่อได้ง่าย :
อีเมล์ * :
ผู้ปกครอง :
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรุณาป้อนตัวเลขต่อไปนี้ :
รหัสตรวจสอบ

70229

  *
ห้องสมุดประชาชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  ถนนวิชิตราษฎร์บำรุง ตำบลปะหลาน   อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  44110  โทรศัพท์ 0-4379-051

 

Loading...