ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (18,116)
        สื่อ (2,092)
        สมาชิก (2,037)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลทั่วไป
       เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชนอ... (5)
       บุคลากร (2)
   จดหมายข่าว
   องค์ความรู้จากห้องสมุด
       มันฝรั่ง (1)
       เหรียญสลึงใส่แจกันช่วยให้... (1)
       ใส่หลอดในขวดซอสมะเขือเทศ ... (1)
       ไข่ขาวสามารถใช้รักษาแผลน้... (1)
       7 โรคร้ายที่มากับ การ “กิ... (1)
       เลมอน (Lemon) (1)
       เตือนภัย! ด้วงหมัดผัก ในพ... (1)
       ประโยชน์ของมะพร้าว (1)
       หน้าที่ของ "ตับ" (1)
       วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่ว... (1)
       สายพันธ์ทุเรียนยอดฮิต (1)
       ฮีตสโตรก จากอากาศร้อน อั... (1)
       ผลกระทบของไฟป่า (1)
       ท้องร้อง ไม่ใช่เพราะหิว (1)
       สาเหตุที่หนังท้องตึง หนั... (1)
       สาเหตุที่เก้าอี้พลาสติกต้... (1)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอวังจัน...
       ตำบลชุมแสง (7)
       ตำบลพลงตาเอี่ยม (4)
       ตำบลป่ายุบใน (4)
       ตำบลวังจันทร์
   แหล่งเรียนรู้อำเภอวังจันทร์
       ตำบลป่ายุบใน (7)
       ตำบลพลงตาเอี่ยม (5)
       ตำบลวังจันทร์ (5)
       ตำบลชุมแสง (6)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (518)
       ลิงค์
           Line ห้องสมุด (1)
           Facebook ห้องสมุด (2)
           Youtube บรรณารักษ์ (1)
           ท่องนิทรรศการเสมือนจริง (2)
           AnamaiMedia (1)
           DIP e-Library (1)
           Matichon e–Library (1)
           E-Library ผู้สูงอายุ (1)
           ChatGPT (1)
           กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (1)
           บ้านและสวน (1)
           Goodlife Update (1)
           บทความ มูลนิธิยุวพัฒน์ (1)
           Wordwall (1)
       ข้อมูลบริการ (4)
       องค์ความรู้
           Facebook Reels คืออะไร (1)
           รู้จักชนิดวิตามินซีและการทาน... (1)
           4 อุบัติเหตุที่มักเกิดในหน้า... (1)
           8 เทคนิคกินบุฟเฟ่ต์ (1)
           5 วิธีเลือกวิตามินและอาหารเส... (1)
           สมุนไพรป้องกันยุง (1)
           ดื่มนมตามนาฬิกาชีวิต (1)
           จิตวิทยาของสี (1)
           6 วิธีดูแลสุขภาพกายและใจ (1)
           5 สีจากธรรมชาติ (1)
           โรคที่มาพร้อมกับฤดูฝน (1)
           3 โรคฮิตหน้าร้อน (1)
           วันสุนทรภู่ (1)
           ด้วงหมัดผัก (1)
           โควิดสายพันธุ์ใหม่ XBB 1.16 (1)
           ‘บีวายดี’ ดาวรุ่งตลาด EV โลก (1)
           เพลี้ยแป้งในทุเรียน (1)
           ก้าวล้ำเทคโนโลยี (2)
           จิตวิทยาวัยทำงาน (1)
           จิบความรู้วันละนิด (9)
           เกร็ดความรู้อาเซียน และ AEC (7)
           DIY คืออะไร มีข้อดีอย่างไรบ้... (1)
           Smart ONIE (1)
           Thailand 4.0 คืออะไร (1)
           โครงการไทยนิยมยั่งยืน (1)
           เทคนิคช่วยส่งเสริมให้เด็กรัก... (1)
           เกร็ดความรู้สุขภาพ (20)
       แบบฟอร์มสำรวจ (4)
        กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (ส่วน...
        Facebook กรมส่งเสริมการเรียน...
        Facebook สำนักงาน สกร.จังหวั...
        Facebook สกร.อำเภอวังจันทร์
        หอสมุดแห่งชาติ
        TK Park
        หอสมุดดำรงราชานุภาพ
        ห้องสมุดมารวย
        ONIE E-library
        ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช...
        (ก.พ.) ศูนย์รวมข่าวสารงานราช...
        (สสส) สำนักงานกองทุนสนับสนุน...
        (Thai MOOC) ศูนย์กลางการจัดก...
        ETV โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 8,381
 
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ข้อมูลสมาชิก
ห้องสมุด :  
เลขบัตรประชาชน * :  
รหัสผ่าน * :  
ยืนยันรหัสผ่าน * :  
คำนำหน้า * :
ชื่อ-นามสกุล * :
เพศ * :  
วัน/เดือน/ปี เกิด * : / /  เช่น 03 / 08 / 2530 เป็นต้น
อายุ :
ปี
ระดับการศึกษา * :  
อาชีพ * :  
บ้านเลขที่ / ถนน * :
ตำบล / อำเภอ / จังหวัด * :
รหัสไปรษณีย์ :      โทรศัพท์ 1 * :      โทรศัพท์ 2 :
สถานที่ติดต่อได้ง่าย :
อีเมล์ * :
ผู้ปกครอง :
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรุณาป้อนตัวเลขต่อไปนี้ :
รหัสตรวจสอบ

72339

  *

เลขที่ 401 หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210  โทรศัพท์  0  3866  6380    โทรสาร  0  3866  6742

E-mail :  wangchanlibrary2565@gmail.com

ผู้ดูแล : นางสาวศรีสุดาวรรณ  บูรณธัญญ  ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ  

Loading...