ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ศูนย์อาเซียนศึกษา
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557   08:00 - 31 ธันวาคม 2557   17:30

ห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบาดาลได้เปิดศูนย์อาเซี่ยนศึกษาขึ้น โดยประกอบด้วยมุม สื่อ หนังสืออาเซียนศึกษา เปิดสอนหลักสูตรภาษาอาเซียนศึกษา

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
   
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...