ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)
วันที่ 21 กันยายน 2560   08:00 - 21 กันยายน 2561   08:00

21 สิงหาคม 2560 บ้านโมกุลจัดโครงการฝึกอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จันท์ ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลสระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จาก กศน. อำเภอสระโบสถ์

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
   
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...