ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น มีนาคม 2563
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562   13:00 - 30 พฤศจิกายน 2562   14:00

ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น   สอนโดย อ.มิวา และคณะ ผู้เรียนยังหนาแน่าเหมือนเดิมค่ะ

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...