ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (403)
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ประวัติห้องสมุด
       ประวัติห้องสมุด (1)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   แหล่งเรียนรู้
       วัดป่าสุคะโต (1)
       เขื่อนลำปะทาว (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (3)
       ลิงค์
           กศน.อำเภอ (2)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 484
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "รถโมบายเคลื่อนที่" และกิจกรรมอาชีพจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนหนองขามวิทยา ต.หนองขาม

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก

วันที่ 8 กรกฏาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
คุณสามีอ้อนรัก

เสน่ห์ร้าย เพทุบายรัก

จันทร์พร่างแพร

บาปรัก ซ่อนเสน่หา

ชายาจำยอม


ปาฏิหารย์รัก หิรัญญิการ์


พลั้งใจไปรัก


ไฟร้อน ห่มรัก


ปรารถนาร้ายลวงรัก


วิวาห์ไหม้

  แหล่งเรียนรู้
      วัดป่าสุคะโต / สถานที่ปฏิบัติธรรมแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมะ
      เขื่อนลำปะทาว / เขื่อนลำปะทาว แก้งคร้อ
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ประวัติห้องสมุด
      ประวัติห้องสมุด / ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอแก้งคร้อ
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก้งคร้อ
Loading...